Thị trường năng lượng tái tạo Phần Lan - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Năng lượng tái tạo Phần Lan được phân khúc theo Loại (Thủy điện, Gió, Năng lượng Sinh học và Các Loại khác).

Ảnh chụp thị trường

Finland Renewable Energy Market - Market Summary
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: > 8 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường năng lượng tái tạo của Phần Lan dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR ước tính hơn 8% trong giai đoạn dự báo 2020-2025. Thị trường năng lượng tái tạo của Phần Lan bao gồm thủy điện, gió, năng lượng sinh học và năng lượng mặt trời là những nguồn chính để sản xuất điện tái tạo. 

 • Động lực chính của thị trường bao gồm các chính sách của chính phủ nhấn mạnh vào việc giảm phát thải khí nhà kính bằng cách sử dụng năng lượng tái tạo. Việc nhấn mạnh vào năng lượng tái tạo khiến Phần Lan tự chủ và cũng giúp tăng việc làm trong nước. Tuy nhiên, các yếu tố như năng lượng mặt trời sẵn có trong nước không có hiệu quả cộng với chi phí lắp đặt cao được cho là sẽ cản trở sự tăng trưởng của thị trường đã được nghiên cứu.
 • Việc tăng cường lắp đặt năng lượng gió có khả năng thúc đẩy thị trường năng lượng tái tạo Phần Lan trong giai đoạn dự báo.
 • Với ý định tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo của mình trong hỗn hợp năng lượng, Phần Lan đã thông qua Chiến lược Năng lượng và Khí hậu Quốc gia cho năm 2030. Chiến lược nêu ra các hành động cụ thể và mục tiêu hoàn thành mục tiêu tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên hơn 50%. 2030. Hơn nữa, chiến lược cũng vạch ra hành động giảm phát thải khí nhà kính xuống khoảng 80-90% vào năm 2050. Do đó, sáng kiến ​​này được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội cho thị trường phát triển trong tương lai gần.
 • Thủy điện chiếm thị phần đáng kể trong năm 2019 và có khả năng chiếm lĩnh thị trường với việc cải tạo, hiện đại hóa các nhà máy thủy điện hiện có và lắp đặt dự án tích trữ năng lượng thủy điện (PHES) máy bơm mới trong nước.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo thị trường năng lượng tái tạo Phần Lan bao gồm:

Type
Hydropower
Wind
Bioenergy
OtherTypes

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Năng lượng gió để thúc đẩy thị trường

 • Năng lượng gió Phần Lan là nguồn năng lượng tái tạo lớn thứ hai, sau thủy điện. Trong năm 2018, nó có mức tăng trưởng khoảng 55% về sản lượng điện. Với sự gia tăng nhu cầu về năng lượng sạch hơn, sự cạn kiệt mực nước trên các con sông và sự bất thường của năng lượng mặt trời trong nước, năng lượng gió dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường với các cơ sở lắp đặt mới trong những năm tới.
 • Để phù hợp với mục tiêu giảm khí nhà kính vào năm 2050 và giảm sự phụ thuộc năng lượng vào các nước láng giềng, Phần Lan đang có kế hoạch lắp đặt bảy dự án năng lượng gió mới. Việc lắp đặt đầu tiên của dự án gió dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020.
 • Bảy dự án năng lượng gió ước tính tăng sản lượng điện 1,36 terawatt giờ (TWh) hàng năm, ước tính giảm sự phụ thuộc vào Thụy Điển và Nga để nhập khẩu điện. Hơn nữa, Phần Lan có một số dự án gió khác đang được phát triển, nó bao gồm các dự án trên bờ khoảng 13000 MW và các dự án ngoài khơi 2700 MW. Việc thực hiện các dự án này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường năng lượng tái tạo trong tương lai của Phần Lan.
Finland Renewable Energy Market - Finland Wind Energy Install Capacity

Thủy điện để thống trị thị trường

 • Thị trường năng lượng tái tạo của Phần Lan chủ yếu là thủy điện, với khoảng 41% tổng công suất lắp đặt năng lượng tái tạo vào năm 2019. Sản lượng điện từ thủy điện đã tăng lên cho đến năm 2016, nhưng nó đã chứng kiến ​​sự suy giảm nhẹ do mực nước thấp hơn, nhưng công việc cải tạo và sửa đổi trên các nhà máy điện hiện tại dự kiến ​​sẽ lấy lại tốc độ và dự kiến ​​sẽ tăng lên trong giai đoạn dự báo.
 • Increasing the production capacity of the Kuusankoski hydropower plant is one of the prominent projects in the Finland hydropower sector. The renovation and modernization of the plant include the increase in efficiency of the plant to 94% and turbine capacity by 19%. The annual electricity production from the plant is estimated to get an increase from 180-gigawatt hour (GWh) to 195 GWh by 2022.
 • Moreover, Finland is planning to install Pump Hydro Energy Storage (PHES) in its Pyhäsalmi mine. The Pyhäsalmi mine, located in the Town of Pyhäjärvi, is the deepest base metal mine in Europe. Feasibility study for the projects is under development. Installation of the projects is expected to add up renewable energy installation in the near future.
Finland Renewable Energy Market - Hydropower Installed Capacity

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường năng lượng tái tạo của Phần Lan rất phân mảnh. Những người chơi chính trên thị trường bao gồm Fortum Oyj, Pohjolan Voima Oyj, Vattenfall AB, ABO Wind AG, SGS AG, UPM Kymmene Oyj, Valoe Oyj, CPC Phần Lan Oy và OX2 Group AB, cùng những người khác.

Những người chơi chính

 1. Fortum Oyj

 2. Pohjolan Voima Oyj

 3. Vattenfall AB

 4. ABO Wind AG

 5. SGS AG

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Market Concentration.PNG

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Scope of the Study

  2. 1.2 Market Definition

  3. 1.3 Study Assumptions

 2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

 3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

 4. 4. MARKET OVERVIEW

  1. 4.1 Introduction

  2. 4.2 Finland Renewable Energy Installed Capacity and Forecast in GW, till 2025

  3. 4.3 Finland Renewable Energy Mix, 2019

  4. 4.4 Recent Trends and Developments

  5. 4.5 Government Policies and Regulations

  6. 4.6 Market Dynamics

   1. 4.6.1 Drivers

   2. 4.6.2 Restraints

  7. 4.7 Supply Chain Analysis

  8. 4.8 PESTLE Analysis

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Hydropower

   2. 5.1.2 Wind

   3. 5.1.3 Bioenergy

   4. 5.1.4 OtherTypes

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Fortum Oyj

   2. 6.3.2 Pohjolan Voima Oyj

   3. 6.3.3 Vattenfall AB

   4. 6.3.4 ABO Wind AG

   5. 6.3.5 SGS AG

   6. 6.3.6 UPM Kymmene Oyj

   7. 6.3.7 Valoe Oyj

   8. 6.3.8 CPC Finland Oyj

   9. 6.3.9 OX2 Group AB

  4. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường năng lượng tái tạo Phần Lan được nghiên cứu từ năm 2019 - 2028.

Thị trường năng lượng tái tạo Phần Lan đang tăng trưởng với tốc độ CAGR >8% trong 5 năm tới.

Fortum Oyj, Pohjolan Voima Oyj, Vattenfall AB, ABO Wind AG, SGS AG là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Năng lượng tái tạo Phần Lan.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!