Thị trường Whey Protein Trung Quốc - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Whey Protein Trung Quốc được phân khúc theo Loại (Whey Protein Cô đặc, Whey Protein Cô lập và Protein Whey Thủy phân) và Ứng dụng (Dinh dưỡng Thể thao và Hiệu quả, Công thức dành cho Trẻ sơ sinh, Thực phẩm Chức năng / Tăng cường, Đồ uống Chức năng và Các Ứng dụng khác).

Ảnh chụp thị trường

China Whey Protein Market-Summary
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 7.5 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường whey protein Trung Quốc được dự đoán sẽ đạt tốc độ CAGR là 7,5% trong giai đoạn dự báo (2020-2025).

 • Trung Quốc là thị trường tiêu thụ whey protein lớn nhất ở Châu Á - Thái Bình Dương. Do có dân số đông nhất thế giới, nhu cầu lương thực rất cao trong khu vực tồn tại. Điều này dẫn đến việc mở rộng thị trường trong nước.
 • Ngoài ra, xu hướng an toàn và lành mạnh đang hướng người tiêu dùng đến thực phẩm chức năng và đồ uống. Sự gia tăng nhu cầu đối với whey protein đã được quan sát thấy trên thị trường chăm sóc cá nhân ở Trung Quốc, vì nó được sử dụng phổ biến trong sản xuất các sản phẩm làm đẹp và quản lý cân nặng khác nhau.

Phạm vi của Báo cáo

Thị trường whey protein Trung Quốc được phân khúc theo loại thành whey protein cô đặc, whey protein cô lập và whey protein thủy phân. Theo ứng dụng, thị trường được phân khúc thành dinh dưỡng thể thao và hiệu suất, sữa công thức cho trẻ em, thực phẩm chức năng / tăng cường, đồ uống chức năng và các ứng dụng khác.

By Type
Whey Protein Concentrate
Whey Protein Isolate
Hydrolyzed Whey Protein
By Application
Sports and Performance Nutrition
Infant Formula
Functional/Fortified Food
Functional Beverages
Other Applications

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Xu hướng thể dục đang phát triển trong nước

Người dân Trung Quốc ngày càng có xu hướng rèn luyện sức khỏe, đặc biệt là ở nhóm thanh niên. Ngoài ra, các câu lạc bộ thể hình đang di chuyển để đáp ứng nhu cầu của người dân thành thị Trung Quốc, những người mong muốn rèn luyện thân thể và chăm sóc cơ thể của họ. Theo một báo cáo do Học viện Nghiên cứu Kinh doanh Trung Quốc công bố, số lượng thành viên tập thể dục ở Trung Quốc đạt 6,6 triệu vào năm 2016, gấp đôi số lượng thành viên năm 2008. Tại các thành phố cấp 1 và cấp 2, khoảng 5% dân số đang tích cực tập thể dục tại các phòng tập thể dục. . Điều này đã dẫn đến sự gia tăng nhu cầu về dinh dưỡng thể thao và sức khỏe, trong đó whey protein là một thành phần chính.

China Whey Protein Market

Whey Protein Concentrate chiếm thị phần lớn

Thức ăn đậm đặc phổ biến hơn để tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Whey protein cô đặc chiếm một thị phần chính trên thị trường nguyên liệu whey protein, do giá cả cạnh tranh và tính sẵn có của nó. Trong tất cả các dạng whey protein, whey protein cô đặc rất giàu lactose và ít protein, và chúng chiếm hơn một phần ba thị trường, xét về việc sử dụng trong sản xuất đồ uống protein và chất bổ sung dinh dưỡng. Whey protein cô đặc được coi là dạng protein hiệu quả và kinh tế nhất cho cơ thể con người. Lactoferrin và lactoperoxidase là một số dạng cô đặc chính của whey protein.

China Whey Protein Market-2

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường whey protein Trung Quốc là một thị trường hợp nhất, với sự hiện diện của nhiều công ty toàn cầu. Các công ty trên thị trường tham gia vào các liên doanh chiến lược để nhanh chóng khai thác ngành dinh dưỡng đang phát triển tích cực, dự kiến ​​sẽ phát triển trong giai đoạn dự báo.

Những người chơi chính

 1. Arla Foods

 2. LACTALIS Ingredients

 3. FrieslandCampina

 4. Glanbia plc

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

CL.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  1. 3.1 Market Overview

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Drivers

  2. 4.2 Market Restraints

  3. 4.3 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.3.1 Threat of New Entrants

   2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Type

   1. 5.1.1 Whey Protein Concentrate

   2. 5.1.2 Whey Protein Isolate

   3. 5.1.3 Hydrolyzed Whey Protein

  2. 5.2 By Application

   1. 5.2.1 Sports and Performance Nutrition

   2. 5.2.2 Infant Formula

   3. 5.2.3 Functional/Fortified Food

   4. 5.2.4 Functional Beverages

   5. 5.2.5 Other Applications

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Active Companies

  2. 6.2 Most Adopted Strategies

  3. 6.3 Market Share Analysis

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 Glanbia PLC

   2. 6.4.2 Arla Foods

   3. 6.4.3 Lactalis Group

   4. 6.4.4 FrieslandCampina

   5. 6.4.5 Fonterra Co-operative Group

   6. 6.4.6 Hilmar Cheese Company

   7. 6.4.7 Agropur Cooporative

   8. 6.4.8 Euroserum

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Whey Protein Trung Quốc được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường Whey Protein Trung Quốc đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 7,5% trong 5 năm tới.

Thực phẩm Arla, Thành phần LACTALIS, FrieslandCampina, Glanbia plc là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Whey Protein Trung Quốc.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!