Ngành Du lịch và Khách sạn Trung Quốc - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Ngành du lịch và khách sạn của Trung Quốc được phân theo Loại hình du lịch thành Du lịch trong nước và Du lịch nước ngoài, và theo Loại khách sạn thành Khách sạn kinh tế và bình dân, Khách sạn quy mô trung bình, Khách sạn quy mô trên, Khách sạn cao cấp và sang trọng và những thứ khác (Không gian sống chung , Căn hộ cho thuê, Căn hộ dịch vụ, v.v.,). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo cho ngành du lịch và khách sạn của Trung Quốc theo Giá trị (triệu USD) cho tất cả các phân khúc trên.

Ảnh chụp thị trường

China Tourism and Hotel Industry
Study Period: 2017-2026
Base Year: 2021
CAGR: >2 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Du lịch là một trong những ngành đóng góp quan trọng cho nền kinh tế Trung Quốc và phần lớn bị chi phối bởi du lịch trong nước. Đóng góp toàn diện của ngành du lịch Trung Quốc vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng đều qua các năm. Đóng góp chung của ngành du lịch vào tổng GDP là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá sự phát triển kinh tế - xã hội và cơ cấu ngành công nghiệp. Năm 2019, đóng góp toàn diện của ngành du lịch Trung Quốc vào GDP là 10,94 nghìn tỷ CNY, chiếm 11,05% tổng GDP, đạt mức cao kỷ lục kể từ năm 2014 từ 10,39% năm 2014 lên 11,05% năm 2019.

Tương tự, ngành khách sạn cũng đang trên đà tăng trưởng trong giai đoạn nghiên cứu. Ngành công nghiệp mở rộng với một số hoạt động mở mới, sáp nhập và mua lại, nhằm nâng cao giá trị thị trường và tạo ra nhiều doanh thu hơn. Ngành du lịch và khách sạn tương đối ít bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trong năm 2020, vì thị trường chủ yếu phụ thuộc vào khách du lịch trong nước. Các khách du lịch quốc tế chiếm ít thị phần hơn đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong giao dịch do các quốc gia đa số bị ảnh hưởng bởi đại dịch đột ngột.

Scope of the report

China tourism and hotel industry is segmented by Type of Tourism into Inbound Tourism and Outbound Tourism, and by By Type of Hotel into Economy and Budget Hotels, Mid-Scale Hotels, Upper Scale Hotels, Premium, and Luxury Hotels and Others (Shared Living Spaces, Rented Apartments, Service Apartments, etc.,). The report offers market size and forecasts for China's tourism and hotel industry in Value (USD million) for all the above segments.

By Type of Tourism
Inbound Tourism
Outbound Tourism
By Type of Hotel
Economy and Budget Hotels
Mid-Scale Hotels
Upper Scale Hotels
Premium and Luxury Hotels
Others (Shared Living Spaces, Rented Apartments, Service Apartments, etc.,)

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Ngành Du lịch đang phát triển đã và đang đóng góp một thị phần lớn vào thị trường

Du lịch đã và đang là một phần quan trọng của nền kinh tế quốc dân Trung Quốc. Theo số liệu thống kê chính thức, thị trường du lịch nội địa tiếp tục tăng trưởng ổn định từ năm 2010 đến năm 2019. Năm 2017, lần đầu tiên lượng khách du lịch nội địa vượt mốc 5 tỷ lượt và năm 2019, lượng khách nội địa vượt mốc 6 tỷ lượt. đạt 6.006 tỷ đồng so với năm 2018. Từ năm 2010 đến năm 2019, mức tăng 8,43% so với cùng kỳ năm 2010, tổng quy mô ngành du lịch cả nước tăng trưởng ổn định. Tổng doanh thu du lịch năm 2010 là 1,57 nghìn tỷ CNY và tổng doanh thu du lịch nội địa năm 2019 là 6,65 nghìn tỷ CNY, mức cao kỷ lục mới, tốc độ CAGR trung bình đạt 17,36%, tăng 11,06% so với năm 2018.

china tourism

Mở rộng ngành công nghiệp khách sạn đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường

Ngành công nghiệp khách sạn ở Trung Quốc đang ngày càng mở rộng và đang bổ sung thêm các phòng mới vào nguồn cung hàng năm. Ngành công nghiệp đã ghi nhận một số cải tạo trong thời gian nghiên cứu, bao gồm các dự án lớn như Conrad Hangzhou với khoảng 300 phòng và hoàn thành vào tháng 3 năm 2019, Ascott Raffles Hàng Châu với hơn 170 phòng và hoàn thành vào tháng 11 năm 2018. Đợt bùng phát COVID-19 đã là một thách thức nghiêm trọng đối với ngành khách sạn ở Trung Quốc. Tuy nhiên, một số dự án được lên kế hoạch hoàn thành trong những năm tới và sẽ bổ sung thêm khoảng 1.180 phòng để cung cấp trong giai đoạn dự báo. Phần lớn sự phát triển sẽ tập trung xung quanh Hàng Châu với trọng tâm chính là phân khúc khách sạn hạng sang của thị trường khách sạn.

CHINA HOTEL

Bối cảnh cạnh tranh

Báo cáo bao gồm các công ty lớn hoạt động trong ngành du lịch và khách sạn ở Trung Quốc. Xét về thị phần và mức độ nhận biết thương hiệu, rất ít công ty hiện đang thống trị thị trường. Một số công ty du lịch và lữ hành đang cung cấp các gói du lịch quốc tế và trong nước khác nhau để thu hút một lượng lớn khách hàng và để đạt được lợi thế cạnh tranh hơn. Tương tự, do dân số đông và lượng khách quốc tế cao, các thương hiệu khách sạn quốc tế hàng đầu đã mở rộng ra cả nước để cung cấp dịch vụ của họ. 

Những người chơi chính

 1. eLong

 2. Emei Shan Tourism Co Ltd

 3. Huangshan Tourism Development

 4. Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Co Ltd

 5. Marriott International

china comp land.png

Bối cảnh cạnh tranh

Báo cáo bao gồm các công ty lớn hoạt động trong ngành du lịch và khách sạn ở Trung Quốc. Xét về thị phần và mức độ nhận biết thương hiệu, rất ít công ty hiện đang thống trị thị trường. Một số công ty du lịch và lữ hành đang cung cấp các gói du lịch quốc tế và trong nước khác nhau để thu hút một lượng lớn khách hàng và để đạt được lợi thế cạnh tranh hơn. Tương tự, do dân số đông và lượng khách quốc tế cao, các thương hiệu khách sạn quốc tế hàng đầu đã mở rộng ra cả nước để cung cấp dịch vụ của họ. 

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints/Challenges

  4. 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis

  5. 4.5 Porter's Five Force Analysis

  6. 4.6 Government Initiatives to Encourage Tourism Sector in the Country

  7. 4.7 Government Regulations in the Hotel Industry

  8. 4.8 Insights on Technological Innovations in the Hotel Industry

  9. 4.9 Impact of COVID-19 on the Market

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Type of Tourism

   1. 5.1.1 Inbound Tourism

   2. 5.1.2 Outbound Tourism

  2. 5.2 By Type of Hotel

   1. 5.2.1 Economy and Budget Hotels

   2. 5.2.2 Mid-Scale Hotels

   3. 5.2.3 Upper Scale Hotels

   4. 5.2.4 Premium and Luxury Hotels

   5. 5.2.5 Others (Shared Living Spaces, Rented Apartments, Service Apartments, etc.,)

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Market Concentration Overview

  2. 6.2 Company Profiles

   1. 6.2.1 eLong

   2. 6.2.2 Emei Shan Tourism Co Ltd

   3. 6.2.3 Huangshan Tourism Development

   4. 6.2.4 Trip.com Group Ltd

   5. 6.2.5 Tuniu Corp

   6. 6.2.6 Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Co Ltd

   7. 6.2.7 Marriott International

   8. 6.2.8 Huazhu Hotels Group Ltd

   9. 6.2.9 Shangri-la Hotels and Resorts

   10. 6.2.10 Zhejiang New Century Hotel Management Co. Ltd*

  3. *List Not Exhaustive
 7. 7. FUTURE OF CHINA TOURISM AND HOTEL INDUSTRY

 8. 8. DISCLAIMER

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The China Tourism and Hotel Industry market is studied from 2017 - 2026.

The China Tourism and Hotel Industry is growing at a CAGR of >2% over the next 5 years.

eLong, Emei Shan Tourism Co Ltd, Huangshan Tourism Development, Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Co Ltd, Marriott International are the major companies operating in China Tourism and Hotel Industry .

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!