Phân tích Quy mô Thị phần Súp Châu Á - Thái Bình Dương - Xu hướng & Dự báo Tăng trưởng (2023 - 2028)

Thị trường súp Châu Á-Thái Bình Dương được phân khúc theo Danh mục (Súp chay và Súp không chay), Theo loại (Súp đóng hộp / bảo quản, Súp ướp lạnh, Súp mất nước, Khác), Theo kênh phân phối (Siêu thị / Đại siêu thị, Cửa hàng tiện lợi, Bán lẻ trực tuyến, Khác) và Địa lý.

Quy mô thị trường súp APAC

Tóm tắt thị trường súp Châu Á Thái Bình Dương
share button
Giai Đoạn Nghiên Cứu 2018 - 2028
Năm Cơ Sở Để Ước Tính 2022
Giai Đoạn Dữ Liệu Dự Báo 2023 - 2028
Giai Đoạn Dữ Liệu Lịch Sử 2018 - 2021
CAGR 6.10 %
Tập Trung Thị Trường Thấp

Những người chơi chính

rd-img

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?

Phân tích thị trường súp APAC

Thị trường súp châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 6.1% trong giai đoạn dự báo, 2020 - 2025.

 • Thu nhập khả dụng tăng cùng với sự gia tăng nhu cầu về thực phẩm tiện lợi thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường này. Ảnh hưởng của phương Tây đối với các nước như Ấn Độ và nhận thức ngày càng tăng về lợi ích sức khỏe của súp ở các nước như Úc và Nhật Bản hỗ trợ thị trường
 • Phân khúc súp ăn liền phát triển nhanh nhất ở Ấn Độ và phân khúc súp khô chiếm lĩnh thị trường. Tăng trưởng ổn định được kỳ vọng ở các thị trường phát triển của Úc và Nhật Bản.

Tăng nhu cầu về thực phẩm tiện lợi

Với lối sống thay đổi, nhu cầu về thực phẩm tiện lợi dự kiến sẽ tăng với tốc độ nhanh hơn trong giai đoạn dự báo, so với năm năm qua trong khu vực. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm tiện lợi, đặc biệt là trong số những người tiêu dùng có thu nhập trung bình đến cao hơn, những người có thể trả nhiều tiền hơn. Sự tiện lợi của súp, là lựa chọn thay thế thực phẩm lành mạnh và ngon miệng hơn, hỗ trợ lối sống nhịp độ nhanh của những người tiêu dùng này. Các yếu tố, chẳng hạn như tính sẵn có cao, thời gian nấu ít hơn, thân thiện với du lịch và thời hạn sử dụng tốt là những lợi thế bổ sung trong thị trường súp.

Thị trường súp Châu Á Thái Bình Dương1

Trung Quốc thống trị thị trường súp trong khu vực

Có sự gia tăng tiêu thụ súp trong khu vực, vì súp được coi là vừa tiện lợi vừa tốt cho sức khỏe. Do đó, thị trường súp ở Trung Quốc dự kiến sẽ được hưởng lợi từ xu hướng này trong giai đoạn dự báo. Sự tăng trưởng của thị trường súp ở Trung Quốc dự kiến sẽ được hỗ trợ thêm bởi sự mở rộng của thị trường thực phẩm ăn liền trong giai đoạn dự báo. Các nhà sản xuất sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tăng thị phần của họ trên thị trường súp Trung Quốc. Một số phương pháp này bao gồm phân phối các sản phẩm sáng tạo, tăng cường sự hiện diện của họ ở các thị trường hoặc khu vực mới, củng cố cơ sở tại các thị trường đã có, v.v.

Thị trường súp Châu Á Thái Bình Dương2

Tổng quan ngành súp APAC

Thị trường súp ở châu Á-Thái Bình Dương rất phân mảnh với một số lượng lớn các nhà cung cấp quốc tế và khu vực. Nhu cầu về hương vị kỳ lạ và tự nhiên là rất cao ở các nước châu Á và các nhà sản xuất đang giới thiệu hương vị mới. Ngoài ra, ở các quốc gia như Ấn Độ, các công ty lớn đang tung ra các chiến dịch quảng cáo để nâng cao nhận thức về lợi ích sức khỏe của súp. Một số công ty lớn trên thị trường bao gồm Bambino, Campbell Soup, ConAgra Foods, Nestlé, Unilever, Nissin Foods, trong số những người khác.

Các nhà lãnh đạo thị trường súp APAC

 1. Bambino

 2. Campbell Soup

 3. ConAgra Foods

 4. Nestlé

 5. Unilever

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Thị trường súp Châu Á Thái Bình Dương 1

Báo cáo thị trường súp APAC - Mục lục

 1. 1. GIỚI THIỆU

  1. 1.1 Kết quả nghiên cứu

  2. 1.2 giả định nghiên cứu

  3. 1.3 Phạm vi nghiên cứu

 2. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 3. 3. TÓM TẮT

 4. 4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG

  1. 4.1 Trình điều khiển thị trường

  2. 4.2 Hạn chế thị trường

  3. 4.3 Phân tích năm lực lượng của Porter

   1. 4.3.1 Mối đe dọa của những người mới

   2. 4.3.2 Năng lực thương lượng của người mua/người tiêu dùng

   3. 4.3.3 Quyền thương lượng của nhà cung cấp

   4. 4.3.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế

   5. 4.3.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh

 5. 5. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG

  1. 5.1 theo danh mục

   1. 5.1.1 Súp Chay

   2. 5.1.2 Súp Không Chay

  2. 5.2 Theo loại

   1. 5.2.1 Súp đóng hộp/bảo quản

   2. 5.2.2 súp ướp lạnh

   3. 5.2.3 Súp mất nước

   4. 5.2.4 Người khác

  3. 5.3 Theo Kênh Phân Phối

   1. 5.3.1 Siêu thị/đại siêu thị

   2. 5.3.2 Cửa hang tiện lợi

   3. 5.3.3 Bán lẻ trực tuyển

   4. 5.3.4 Người khác

  4. 5.4 Địa lý

   1. 5.4.1 Châu á Thái Bình Dương

    1. 5.4.1.1 Trung Quốc

    2. 5.4.1.2 Nhật Bản

    3. 5.4.1.3 Ấn Độ

    4. 5.4.1.4 Châu Úc

    5. 5.4.1.5 Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương

 6. 6. CẢNH QUAN CẠNH TRANH

  1. 6.1 Các công ty năng động nhất

  2. 6.2 Chiến lược được áp dụng nhiều nhất

  3. 6.3 Phân tích vị trí thị trường

  4. 6.4 Hồ sơ công ty

   1. 6.4.1 Bambino

   2. 6.4.2 Campbell Soup

   3. 6.4.3 ConAgra Foods

   4. 6.4.4 General Mills, Inc

   5. 6.4.5 Nestlé S.A.

   6. 6.4.6 Unilever

   7. 6.4.7 Nissin Foods

   8. 6.4.8 Kraft Heinz

 7. 7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

** Tùy thuộc vào Tình Trạng Sẵn Có

Phân khúc ngành súp APAC

Thị trường súp Châu Á - Thái Bình Dương được phân khúc theo danh mục, chủng loại, bao bì, kênh phân phối và địa lý. Trên cơ sở danh mục, thị trường được phân khúc thành súp chay và súp không chay. Trên cơ sở loại, thị trường được phân khúc thành súp đóng hộp / bảo quản, súp ướp lạnh, súp mất nước, các loại khác. Trên cơ sở các kênh phân phối, thị trường được phân khúc thành siêu thị / đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, bán lẻ trực tuyến, những người khác. Ngoài ra, nghiên cứu cung cấp một phân tích về thị trường súp ở các thị trường mới nổi và thành lập trong khu vực, bao gồm Trung Quốc, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và phần còn lại của châu Á-Thái Bình Dương.

theo danh mục
Súp Chay
Súp Không Chay
Theo loại
Súp đóng hộp/bảo quản
súp ướp lạnh
Súp mất nước
Người khác
Theo Kênh Phân Phối
Siêu thị/đại siêu thị
Cửa hang tiện lợi
Bán lẻ trực tuyển
Người khác
Địa lý
Châu á Thái Bình Dương
Trung Quốc
Nhật Bản
Ấn Độ
Châu Úc
Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương

Phạm vi báo cáo có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn. Nhấp vào đây.

Bạn cũng có thể mua các phần của bản báo cáo này. Bạn có muốn kiểm tra một phần bảng báo giá một cách khôn ngoan?

Câu hỏi thường gặp về Nghiên cứu Thị trường Súp APAC

Thị trường súp châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ đăng ký CAGR là 6.1% trong giai đoạn dự báo (2023-2028).

Bambino, Campbell Soup, ConAgra Foods, Nestlé, Unilever là những công ty lớn hoạt động tại thị trường súp Châu Á – Thái Bình Dương.

Báo cáo ngành súp Châu Á - Thái Bình Dương

Thống kê thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu châu Á - Thái Bình Dương năm 2023, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích súp châu Á-Thái Bình Dương bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2028 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng báo cáo miễn phí Tải xuống PDF.

close-icon
80% khách hàng của chúng tôi tìm kiếm báo cáo đặt hàng. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh của bạn như thế nào?

Vui lòng nhập một ID email hợp lệ

Vui lòng nhập một tin nhắn hợp lệ!