Thị trường dầu nhớt ô tô Argentina - KÍCH THƯỚC, CHIA SẺ, TÁC ĐỘNG & DỰ BÁO COVID-19 ĐẾN NĂM 2026

Thị trường Dầu nhờn Ô tô Argentina được phân khúc theo Loại xe (Xe thương mại, Xe máy, Xe chở khách) và theo Loại sản phẩm (Dầu động cơ, Mỡ bôi trơn, Dầu thủy lực, Dầu hộp số & Hộp số)

Ảnh chụp thị trường

market-snapshot graph
https://s3.mordorlabs.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Study Period: 2015 - 2026
https://s3.mordorlabs.com/passenger_vehicles/1629285650768_test~passenger_vehicles_passenger_vehicles.svg Largest Share by Vehicle Type: Commercial Vehicles
https://s3.mordorlabs.com/passenger_vehicles/1629285650768_test~passenger_vehicles_passenger_vehicles.svg Fastest Growing by Vehicle Type: Commercial Vehicles
https://s3.mordorlabs.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR: 3.82 %

Major Players

major-player-company-image major-player-company-image major-player-company-image major-player-company-image

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Key Players

WHY BUY FROM US?
1. CRISP & INSIGHFUL
2. TRUE BOTTOM-UP
3. EXHAUSTIVENESS
4. TRANSPARENCY
5. CONVENIENCE

Tổng quan thị trường

Thị trường Dầu nhờn Ô tô Argentina đứng ở mức 165,14 triệu lít vào năm 2021 và dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR là 3,82% để đạt 199,20 triệu lít vào năm 2026.

 • Phân khúc lớn nhất theo loại xe - Xe thương mại : Ngành công nghiệp xe thương mại của nước này có mức tiêu thụ dầu nhờn đáng kể nhất do sản lượng dầu nhờn trung bình cao của Argentina và sự hiện diện của các loại xe tải cũ.
 • Phân khúc nhanh nhất theo loại xe - Xe thương mại : Nhu cầu dầu nhờn CV của Argentina dự kiến ​​sẽ tăng nhanh hơn so với các phân khúc khác do thông báo miễn thuế, điều này có khả năng thúc đẩy dân số CV.
 • Phân khúc lớn nhất theo loại sản phẩm - Dầu động cơ : Dầu động cơ được tiêu thụ với số lượng lớn trên ô tô ở Argentina và nó được thay đổi thường xuyên hơn các loại sản phẩm khác, khiến nó trở thành sản phẩm phổ biến nhất của đất nước.
 • Phân khúc nhanh nhất theo loại sản phẩm - Dầu mỡ : Sự phục hồi dự đoán về doanh số, sản xuất và nhập khẩu ô tô và xe máy ở Argentina bắt đầu từ năm 2021 dự kiến ​​sẽ thúc đẩy tiêu thụ dầu mỡ trong những năm tới.

Phạm vi của Báo cáo

By Vehicle Type
Commercial Vehicles
Motorcycles
Passenger Vehicles
By Product Type
Engine Oils
Greases
Hydraulic Fluids
Transmission & Gear Oils

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc lớn nhất theo loại xe: Xe thương mại

 • Tại Argentina, xe chở khách (PV) chiếm tỷ trọng lớn nhất 54,9% trong tổng số phương tiện giao thông đường bộ vào năm 2020, tiếp theo là xe máy (MC) và xe thương mại (CV), với tỷ trọng 27,5% và 17,5%. , tương ứng.
 • Phân khúc CV chiếm thị phần lớn nhất với khoảng 54% tổng lượng tiêu thụ dầu nhờn ô tô vào năm 2020, tiếp theo là phân khúc PV (36,5%) và MC (8,91%), tương ứng. Vào năm 2020, sự bùng phát COVID-19 đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong tiêu thụ dầu nhờn, trong đó tiêu thụ dầu nhờn PV ghi nhận mức giảm cao nhất là 15,08%, tiếp theo là MC (11,51%) và CV (5,3%).
 • Phân khúc xe thương mại được dự báo là phân khúc tiêu dùng dầu nhờn tăng trưởng nhanh nhất, với tốc độ CAGR là 4,66% trong giai đoạn 2021-2026. Sự tăng trưởng dự kiến ​​sẽ được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với xe tải hạng trung và hạng nặng trong nước.
rd-img

rd-img

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Dầu nhờn Ô tô Argentina khá hợp nhất, với năm công ty hàng đầu chiếm 70,65%. Các công ty lớn trong thị trường này là BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell PLC, TotalEnergies và YPF (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

Những người chơi chính

 1. BP PLC (Castrol)

 2. ExxonMobil Corporation

 3. Royal Dutch Shell PLC

 4. TotalEnergies

 5. YPF

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

rd-img

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Dầu nhờn Ô tô Argentina khá hợp nhất, với năm công ty hàng đầu chiếm 70,65%. Các công ty lớn trong thị trường này là BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell PLC, TotalEnergies và YPF (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

Table of Contents

 1. 1. Executive Summary & Key Findings

 2. 2. Introduction

  1. 2.1. Study Assumptions & Market Definition

  2. 2.2. Scope of the Study​

  3. 2.3. Research Methodology

 3. 3. Key Industry Trends

  1. 3.1. Automotive Industry Trends

  2. 3.2. Regulatory Framework

  3. 3.3. Value Chain & Distribution Channel Analysis

 4. 4. Market Segmentation

  1. 4.1. By Vehicle Type

   1. 4.1.1. Commercial Vehicles

   2. 4.1.2. Motorcycles

   3. 4.1.3. Passenger Vehicles

  2. 4.2. By Product Type

   1. 4.2.1. Engine Oils

   2. 4.2.2. Greases

   3. 4.2.3. Hydraulic Fluids

   4. 4.2.4. Transmission & Gear Oils

 5. 5. Competitive Landscape

  1. 5.1. Key Strategic Moves

  2. 5.2. Market Share Analysis

  3. 5.3. Company Profiles

   1. 5.3.1. BP PLC (Castrol)

   2. 5.3.2. Chevron Corporation

   3. 5.3.3. ExxonMobil Corporation

   4. 5.3.4. Gulf Oil International

   5. 5.3.5. PETRONAS Lubricants International

   6. 5.3.6. Puma Energy

   7. 5.3.7. Royal Dutch Shell PLC

   8. 5.3.8. TotalEnergies

   9. 5.3.9. Valvoline Inc.

   10. 5.3.10. YPF

 6. 6. Appendix

  1. 6.1. Appendix-1 References

  2. 6.2. Appendix-2 List of Tables & Figures

 7. 7. Key Strategic Questions for Lubricants CEOs

List of Tables & Figures

  Figure 1:  

  VEHICLE POPULATION, NUMBER OF UNITS, ARGENTINA, 2015 - 2026

  Figure 2:  

  COMMERCIAL VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, ARGENTINA, 2015 - 2026

  Figure 3:  

  MOTORCYCLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, ARGENTINA, 2015 - 2026

  Figure 4:  

  PASSENGER VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, ARGENTINA, 2015 - 2026

  Figure 5:  

  ARGENTINA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY VEHICLE TYPE, 2015-2026

  Figure 6:  

  ARGENTINA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

  Figure 7:  

  ARGENTINA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, COMMERCIAL VEHICLES, 2015-2026

  Figure 8:  

  ARGENTINA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, COMMERCIAL VEHICLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 9:  

  ARGENTINA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, MOTORCYCLES, 2015-2026

  Figure 10:  

  ARGENTINA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, MOTORCYCLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 11:  

  ARGENTINA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, PASSENGER VEHICLES, 2015-2026

  Figure 12:  

  ARGENTINA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, PASSENGER VEHICLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 13:  

  ARGENTINA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY PRODUCT TYPE, 2015-2026

  Figure 14:  

  ARGENTINA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 15:  

  ARGENTINA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, ENGINE OILS, 2015-2026

  Figure 16:  

  ARGENTINA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, ENGINE OILS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

  Figure 17:  

  ARGENTINA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, GREASES, 2015-2026

  Figure 18:  

  ARGENTINA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, GREASES, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

  Figure 19:  

  ARGENTINA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, HYDRAULIC FLUIDS, 2015-2026

  Figure 20:  

  ARGENTINA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, HYDRAULIC FLUIDS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

  Figure 21:  

  ARGENTINA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, TRANSMISSION & GEAR OILS, 2015-2026

  Figure 22:  

  ARGENTINA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, TRANSMISSION & GEAR OILS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

  Figure 23:  

  ARGENTINA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, MOST ACTIVE COMPANIES, BY NUMBER OF STRATEGIC MOVES, 2018 - 2021

  Figure 24:  

  ARGENTINA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, MOST ADOPTED STRATEGIES, 2018 - 2021

  Figure 25:  

  ARGENTINA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET SHARE(%), BY MAJOR PLAYERS, 2020

Market Definition

 • Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
 • Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
 • Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
 • Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.

For any queries related to market definition, click here to schedule a call with our analysts.

Research Methodology

Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.

 • Step-1: Identify Key Variables: The quantifiable key variables (industry and extraneous) pertaining to the specific product segment and country are selected from a group of relevant variables & factors based on desk research & literature review; along with primary expert inputs. These variables are further confirmed through regression modeling (wherever required).
 • Step-2: Build a Market Model: In order to build a robust forecasting methodology, the variables and factors identified in Step-1 are tested against available historical market numbers. Through an iterative process, the variables required for market forecast are set and the model is built on the basis of these variables.
 • Step-3: Validate and Finalize: In this important step, all market numbers, variables and analyst calls are validated through an extensive network of primary research experts from the market studied. The respondents are selected across levels and functions to generate a holistic picture of the market studied.
 • Step-4: Research Outputs: Syndicated Reports, Custom Consulting Assignments, Databases & Subscription Platforms

For any queries related to research methodology, click here to schedule a call with our analysts.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!

WHY BUY FROM US?
card-img
01. Crisp, insightful analysis
Our focus is NOT on word count. We present only the key trends impacting the market so you don’t waste time finding a needle in the haystack.
card-img
04. Transparency
Know where your data comes from. Most market reports today hide the sources used behind the veil of a proprietary model. We proudly present them so you can trust our information.
card-img
02. True Bottom-Up Approach
We study the industry, not just the market. Our bottom-up approach ensures we have a broad and deep understanding of the forces that shape the industry.
card-img
05. Convenience
Tables belong in spreadsheets. Like you, we also believe that spreadsheets are better suited for data evaluation. We don't clutter our reports with data tables. We provide an excel document with each report that contains all the data used to analyze the market.
card-img
03. Exhaustive Data
Tracking a million data points on the lubricants industry. Our constant market tracking covers over 1 million+ data points spanning 45 countries and over 150 companies just for the lubricants industry.

Frequently Asked Questions

Thị trường dầu nhớt ô tô Argentina được nghiên cứu từ năm 2015 - 2026.

Thị trường dầu nhớt ô tô Argentina đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3,82% trong 5 năm tới.

Xe thương mại đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2015 - 2026.

Xe thương mại chiếm thị phần cao nhất vào năm 2020.

BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell PLC, TotalEnergies, YPF là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Dầu nhớt Ô tô Argentina.