Nông nghiệp ở Ethiopia Phân tích quy mô thị trường thị phần - Xu hướng & dự báo tăng trưởng (2023 - 2028)

Ngành nông nghiệp ở Ethiopia được phân khúc theo loại (cây lương thực, trái cây và rau quả). Báo cáo bao gồm phân tích sản xuất (khối lượng), phân tích tiêu thụ (giá trị và khối lượng), phân tích xuất khẩu (giá trị và khối lượng), phân tích nhập khẩu (giá trị và khối lượng) và phân tích xu hướng giá. Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo theo khối lượng (tấn) và giá trị (nghìn USD) cho các phân khúc trên.

Quy mô thị trường nông nghiệp Ethiopia

Nông nghiệp ở Ethiopia Tóm tắt thị trường
share button
Giai Đoạn Nghiên Cứu 2017-2027
Năm Cơ Sở Để Ước Tính 2022
Giai Đoạn Dữ Liệu Dự Báo 2023 - 2028
Quy Mô Thị Trường (2023) USD 4.82 tỷ
Quy Mô Thị Trường (2028) USD 6.30 tỷ
CAGR(2023 - 2028) 5.50 %

Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?

Phân tích thị trường nông nghiệp Ethiopia

Thị trường nông nghiệp ở Ethiopia ước tính đạt 4,82 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ đạt 6,30 tỷ USD vào năm 2028, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5.5% trong giai đoạn dự báo (2023-2028).

 • Nông nghiệp là thành phần lớn nhất của nền kinh tế Ethiopia, chiếm 40% GDP, 80% xuất khẩu và sử dụng khoảng 75% lực lượng lao động của đất nước. Ngành nông nghiệp của đất nước bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như liên kết thị trường yếu và hạn chế sử dụng các yếu tố đầu vào như hạt giống cải tiến, phân bón, thuốc trừ sâu... Mặc dù có nhiều thách thức, đất nước này có nhiều cơ hội trong việc thương mại hóa các sản phẩm trái cây, rau và cây cảnh do gần các quốc gia Trung Đông. Các chính sách thuận lợi của chính phủ khuyến khích khu vực tư nhân và điều kiện khí hậu nông nghiệp thuận lợi là hai động lực chính cho sự tăng trưởng của thị trường.
 • Nông dân sản xuất nhỏ có ít hơn một ha đất tạo thành phần canh tác chính của đất nước vì họ chịu trách nhiệm cho hơn 95% sản lượng nông nghiệp. Phần lớn những nông dân này đang tham gia vào sản xuất ngũ cốc, đây là thực phẩm chính cho người dân ở Ethiopia. Cùng với sản xuất ngũ cốc, sự tăng trưởng của ngành thức ăn chăn nuôi cũng đang tăng lên khi quốc gia này có một trong những quần thể chăn nuôi lớn nhất ở châu Phi với 50 triệu gia súc, 50 triệu dê và cừu, lạc đà, gà, v.v.
 • Những nỗ lực của chính phủ để trở thành nhà xuất khẩu ròng các sản phẩm nông nghiệp là một trong những yếu tố chính chịu trách nhiệm cho sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong nước.

Tăng cường tập trung vào phát triển nông nghiệp

 • Thành phần quan trọng trong chính sách nông nghiệp của Ethiopia là mở rộng các sản phẩm nông nghiệp chính và chế biến. Do đó, chính phủ Ethiopia đã xác định hai trong số các lĩnh vực quan trọng của mình, đó là tăng năng suất của các trang trại nông hộ nhỏ và mở rộng các trang trại thương mại quy mô lớn. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Ethiopia trong tương lai, chính phủ đã khởi xướng Kế hoạch chuyển đổi và tăng trưởng lần thứ hai (GTP II) để biến lĩnh vực chế biến nông sản thành một thực thể duy nhất bằng cách khuyến khích đầu tư của khu vực tư nhân trong nước thông qua canh tác thương mại và hợp đồng. GTP II cũng nhằm mục đích phát triển chế biến nông sản và gia tăng giá trị nông sản trong nước.
 • Chính phủ Ethiopia đã thành lập Cơ quan Chuyển đổi Nông nghiệp (ATA) để giải quyết các vấn đề của ngành nông nghiệp ở Ethiopia và nhằm mục đích chuyển đổi nông dân sản xuất nhỏ thành những người chơi thương mại hóa với thu nhập cao.
 • Năm 2021, chính phủ Ethiopia (GOE) đã bắt tay vào kế hoạch phát triển kinh tế 10 năm (2021-2030), trong đó nông nghiệp là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu và nâng cao sản xuất và năng suất nông nghiệp là một trong những trụ cột chiến lược chính. Kế hoạch phát triển 10 năm cũng nhằm mục đích thúc đẩy doanh thu xuất khẩu nông sản và thay thế nhập khẩu bằng cách giảm chi phí sản xuất bằng cách sử dụng đất canh tác chưa sử dụng, hiện đại hóa hệ thống sản xuất và cải thiện sự hấp thụ công nghệ.
 • Do kinh doanh nông nghiệp ngày càng tăng trong nước, diện tích các loại cây trồng khác nhau được trồng trong nước đã tăng dần qua các năm. Chẳng hạn, diện tích thu hoạch rau đã tăng từ 312.360 ha vào năm 2018 lên 325.602 ha vào năm 2021, theo Thống kê của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAOSTAT). Do đó, các chính sách thuận lợi của chính phủ để tăng cường quan hệ đối tác tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp được dự đoán sẽ thúc đẩy ngành nông nghiệp trong nước.
Nông nghiệp ở Ethiopia Khu vực thu hoạch, rau, tính bằng ha, Ethiopia, 2018-2021

Tăng sản lượng ngũ cốc trong nước

 • Sản xuất ngũ cốc chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong nền kinh tế từ lĩnh vực nông nghiệp ở Ethiopia. Hơn 5.5% đất nông nghiệp được sử dụng để sản xuất ngũ cốc, sử dụng 5.5% lực lượng lao động nông thôn. Mặc dù có rất nhiều đất đai màu mỡ cho nông nghiệp, đất nước này không sản xuất được năng suất ngũ cốc cao do cơ sở hạ tầng thấp, triển khai công nghệ lạc hậu, đầu vào hạn chế và thiếu máy móc và phương tiện tưới tiêu.
 • Theo FAOSTAT, diện tích trồng ngũ cốc tăng từ 10.390.466 ha năm 2018 lên 10.800.036 ha năm 2021. Ngũ cốc là một phần thiết yếu trong chế độ ăn uống của người Ethiopia. Theo báo cáo của Cục Quản lý Thương mại Quốc tế, hơn 50% lượng calo hàng ngày của một hộ gia đình trung bình ở Ethiopia là từ lúa mì, lúa miến và ngô.
 • Mặc dù sản lượng ngũ cốc trong nước cao, nước này vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu lúa mì được quản lý hoàn toàn bởi chi nhánh thương mại nhà nước Ethiopian Trading Business Corporation. Bất chấp sự phụ thuộc của đất nước vào nhập khẩu lúa mì, Chính phủ Ethiopia tuyên bố sẽ bắt đầu xuất khẩu lúa mì sang các nước láng giềng bằng cách khai thác tiềm năng sản xuất khổng lồ và thông qua việc mở rộng diện tích sản xuất lúa mì.
 • Chính phủ cũng đã thành lập các trung tâm dịch vụ cho thuê máy móc nông nghiệp ở các vùng sản xuất ngũ cốc để nâng cao năng lực và tăng hiệu quả của nông dân. Những nỗ lực của nước này nhằm tăng diện tích sản xuất nhằm đạt được khả năng tự cung tự cấp và xuất khẩu ngũ cốc trên thị trường quốc tế dự kiến sẽ là những yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp ở Ethiopia.
Nông nghiệp ở Ethiopia Diện tích thu hoạch tính bằng triệu ha, ngũ cốc, 2018-2021

Tin tức thị trường nông nghiệp Ethiopia

 • Tháng 11/2022 Bộ Thủy lợi và Vùng đất thấp đã khởi động dự án Cung cấp năng lượng cho Nông nghiệp ở Ethiopia với sự hợp tác của Power for All. Dự án nhằm mục đích cung cấp năng lượng bền vững cho hệ thống nông nghiệp của Ethiopia bằng cách sử dụng các giải pháp năng lượng tái tạo phi tập trung (DRE) để cải thiện năng suất và thu nhập.
 • Tháng 10/2022 Ethiopia đã khởi động dự án Phương thức Nông nghiệp-Năng lượng tái tạo phân tán (DREAM) với 20,5 triệu USD. Dự án sẽ được thực hiện ở các khu vực Oromia, Amhara, Sidama và các quốc gia, quốc tịch và dân tộc khu vực Nam và nhằm mục đích tăng năng suất nông nghiệp bằng cách cung cấp lưới điện mini năng lượng mặt trời để cung cấp các dịch vụ tưới tiêu được cải thiện.
 • Tháng 5/2022 Tập đoàn Tư vấn GFA đã bắt đầu hai dự án mới trong khuôn khổ dự án Tăng cường chuỗi giá trị nông thôn (SRVC), thuộc dự án Thúc đẩy năng suất nông nghiệp ở Ethiopia của Tập đoàn Phát triển Đức. Dự án nhằm tăng cường các hiệp hội doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng khả năng tiếp cận đầu vào, dịch vụ và thị trường trong chuỗi giá trị nông nghiệp ở các vùng Sidama, Oromia và Amhara.

Báo cáo thị trường nông nghiệp Ethiopia - Mục lục

 1. 1. GIỚI THIỆU

  1. 1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường

   1. 1.2 Phạm vi nghiên cứu

   2. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

    1. 3. TÓM TẮT

     1. 4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG

      1. 4.1 Tổng quan thị trường

       1. 4.2 Trình điều khiển thị trường

        1. 4.3 Hạn chế thị trường

        2. 5. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG

         1. 5.1 Theo loại

          1. 5.1.1 cây lương thực

           1. 5.1.2 trái cây

            1. 5.1.3 Rau

           2. 6. PHÂN TÍCH KHU VỰC

            1. 6.1 Phân tích PESTLE

             1. 6.2 Phân tích chuỗi giá trị

              1. 6.3 Các chính sách của chính phủ

              2. 7. CẢNH QUAN CẠNH TRANH

               1. 7.1 Phân tích mạng lưới phân phối và bán lẻ

                1. 7.2 Danh sách Nhà phân phối/Thương nhân

                2. 8. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

                 Phân khúc ngành nông nghiệp Ethiopia

                 Nông nghiệp ở Ethiopia liên quan đến việc sản xuất các loại cây lương thực, trái cây và rau khác nhau trong nước. Các loại cây trồng chính trong nước bao gồm cà phê, đậu, mía, khoai tây, ngô, mía, v.v.

                 Thị trường nông nghiệp ở Ethiopia được phân khúc theo loại (cây lương thực, trái cây và rau quả). Báo cáo bao gồm phân tích sản xuất (khối lượng), phân tích tiêu thụ (giá trị và khối lượng), phân tích xuất khẩu (giá trị và khối lượng), phân tích nhập khẩu (giá trị và khối lượng) và phân tích xu hướng giá. Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo theo khối lượng (tấn) và giá trị (nghìn USD) cho các phân khúc trên.

                 Theo loại
                 cây lương thực
                 trái cây
                 Rau

                 Phạm vi báo cáo có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn. Nhấp vào đây.

                 Bạn cũng có thể mua các phần của bản báo cáo này. Bạn có muốn kiểm tra một phần bảng báo giá một cách khôn ngoan?

                 Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường nông nghiệp Ethiopia

                 Quy mô thị trường Nông nghiệp ở Ethiopia dự kiến sẽ đạt 4,82 tỷ USD vào năm 2023 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5.5% để đạt 6,30 tỷ USD vào năm 2028.

                 Năm 2023, quy mô thị trường Nông nghiệp tại Ethiopia dự kiến đạt 4,82 tỷ USD.

                 Báo cáo ngành nông nghiệp ở Ethiopia

                 Thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu năm 2023 của Nông nghiệp Ethiopia, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích nông nghiệp ở Ethiopia bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2028 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng báo cáo miễn phí Tải xuống PDF.

                 close-icon
                 80% khách hàng của chúng tôi tìm kiếm báo cáo đặt hàng. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh của bạn như thế nào?

                 Vui lòng nhập một ID email hợp lệ

                 Vui lòng nhập một tin nhắn hợp lệ!