Thị trường hóa chất bảo vệ thực vật châu Phi - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường hóa chất bảo vệ thực vật châu Phi được phân khúc theo nguồn gốc (Tổng hợp và gốc sinh học), theo loại (Thuốc diệt cỏ, Thuốc diệt nấm, Thuốc trừ sâu và Các loại khác), theo ứng dụng (Ngũ cốc và Hạt có dầu, Trái cây và Rau quả, Cây trồng thương mại và Các ứng dụng khác), và theo quốc gia.

Ảnh chụp thị trường

Captured
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 4.2 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường hóa chất bảo vệ thực vật châu Phi dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR là 4,2% trong giai đoạn dự báo (2020-2025). Dân số tăng, diện tích đất canh tác giảm và an ninh lương thực tăng là một số yếu tố thúc đẩy tăng trưởng thị trường thuốc bảo vệ thực vật trong khu vực. Sự gia tăng chi tiêu cho R&D, nhận thức thấp về lợi ích của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong cộng đồng nông dân là một số yếu tố kìm hãm sự tăng trưởng của thị trường.

Scope of the report

Crop protection chemicals constitute a class of agrochemicals, which are used for preventing the deterioration of crops from insects and pest infestation. The report comprises a detailed analysis of synthetic pesticides, with about 70% share in the crop protection chemicals market. Biopesticides accounted for a comparatively minute share in Africa.

Type
Herbicides
Fungicides
Insecticides
Nematicides
Molluscicides
Other Types
Origin
Synthetic
Bio-based
Application
Grains and Cereals
Fruits and Vegetables
Pulses and Oilseeds
Commercial Crops
Other Applications
By Country
South Africa
Egypt
Rest of Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Sự gia tăng trong việc sử dụng thuốc trừ sâu sinh học

Ý thức về sức khỏe ngày càng tăng của người tiêu dùng châu Phi đang thúc đẩy nhu cầu về thực phẩm hữu cơ, để tránh những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe do các chất hóa học có trong thực phẩm vô cơ gây ra. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thực phẩm hữu cơ và an toàn, người trồng đang tuân theo các phương pháp canh tác an toàn có tác động môi trường tối thiểu và tìm kiếm các chất kích thích tăng trưởng thực vật chiết xuất sinh học thay cho các sản phẩm tổng hợp. Đáng chú ý, số liệu thống kê hiện tại về diện tích hữu cơ ở Trung Đông và Châu Phi được ghi nhận là 1,79 triệu ha vào năm 2016, đã tăng đáng kể lên 1,98 triệu ha vào năm 2018. Như vậy, sự gia tăng đáng kể về diện tích hữu cơ trong khu vực cho thấy rõ sự gia tăng tầm quan trọng của thực hành canh tác hữu cơ, chẳng hạn như việc sử dụng thuốc trừ sâu sinh học trong khu vực. Sự gia tăng tỷ lệ dịch hại đã làm cho thuốc trừ sâu sinh học trở thành một giải pháp thay thế khả thi cho thuốc trừ sâu hóa học trong các chương trình quản lý dịch hại bền vững. Baculovirus, chẳng hạn như nucleopolyhedrovirus (NPV) và granulovirus (GV), là những loại thuốc trừ sâu sinh học thành công trong khu vực.

african-crop-protection-chemicals-market

Thuốc diệt cỏ đang thống trị thị trường

Việc sử dụng thuốc diệt cỏ ngày càng gia tăng do tình trạng thiếu nhân công làm cỏ bằng tay trên các cánh đồng trồng trọt khi hàng nghìn người châu Phi chuyển đến thành thị từ các vùng nông thôn. Do đó, việc sử dụng Thuốc diệt cỏ đã trở thành một lựa chọn khả thi vì việc sử dụng lao động để kiểm soát cỏ dại giảm từ 54% đến 96% khi người trồng chuyển từ cuốc cỏ sang sử dụng thuốc trừ sâu hóa học. Các ứng dụng của thuốc diệt cỏ trong các loại cây trồng chính có thể làm giảm tổn thất năng suất, do đó tăng năng suất cây trồng. Ví dụ, Sắn một trong những cây trồng chủ lực được trồng trong khu vực, năng suất củ lưu trữ giảm do sự can thiệp của cỏ dại không được kiểm soát vào sắn dao động từ 40% đến tổng thiệt hại. Các hoạt động nghiên cứu khác nhau đã chứng minh rằng việc áp dụng Thuốc diệt cỏ như một phương pháp kiểm soát cỏ dại là phương pháp hiệu quả để kiểm soát năng suất trên cây Sắn.

african-crop-protection-chemicals-market

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường thuốc bảo vệ thực vật châu Phi còn phân tán với sự hiện diện của nhiều công ty trong nước và quốc tế. Adama Agricultural Solutions, Sumitomo Chemicals, UPL Limited và Bayer AgroScience AG là một số công ty lớn hoạt động trong thị trường này. Những công ty này đang áp dụng đổi mới sản phẩm như một chiến lược chính để củng cố vị thế trên thị trường.

Những người chơi chính

 1. Adama South Africa

 2. BASF SE

 3. UPL limited

 4. Bayer CropScience AG

africa2.PNG

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Herbicides

   2. 5.1.2 Fungicides

   3. 5.1.3 Insecticides

   4. 5.1.4 Nematicides

   5. 5.1.5 Molluscicides

   6. 5.1.6 Other Types

  2. 5.2 Origin

   1. 5.2.1 Synthetic

   2. 5.2.2 Bio-based

  3. 5.3 Application

   1. 5.3.1 Grains and Cereals

   2. 5.3.2 Fruits and Vegetables

   3. 5.3.3 Pulses and Oilseeds

   4. 5.3.4 Commercial Crops

   5. 5.3.5 Other Applications

  4. 5.4 By Country

   1. 5.4.1 South Africa

   2. 5.4.2 Egypt

   3. 5.4.3 Rest of Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Market Share Analysis

  2. 6.2 Most Adopted Strategy

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Adama Agricultural Solutions

   2. 6.3.2 Sumitomo Chemicals

   3. 6.3.3 UPL Ltd

   4. 6.3.4 Syngenta International AG

   5. 6.3.5 BASF SE

   6. 6.3.6 Bayer CropScience AG

   7. 6.3.7 Corteva Agriscience

   8. 6.3.8 FMC Corporation

   9. 6.3.9 Novozymes Biologicals

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Africa Crop Protection Chemicals Market market is studied from 2016 - 2026.

The Africa Crop Protection Chemicals Market is growing at a CAGR of 4.2% over the next 5 years.

Adama South Africa, BASF SE, UPL limited, Bayer CropScience AG are the major companies operating in Africa Crop Protection Chemicals Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!