Thị trường máy sàng lọc tầm nhìn - Tăng trưởng, Xu hướng và Dự báo (2023 - 2028)

Thị trường Máy kiểm tra Tầm nhìn được phân đoạn theo Loại (Kiểm tra Kiểm tra Tầm nhìn, Kiểm tra Hai mắt, Kiểm tra Tầm nhìn Màu sắc), Theo Người dùng Cuối và Địa lý.

Ảnh chụp thị trường của người kiểm tra tầm nhìn

Vision Screeners Market Size
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 5 %

Major Players

Vision Screeners Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường Người sàng lọc Tầm nhìn dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR là 5% trong giai đoạn dự báo. Điều này được cho là do tỷ lệ rối loạn mỏi mắt ngày càng tăng, sự phổ biến ngày càng tăng của mối quan tâm đến sức khỏe và tiến bộ công nghệ trong các thiết bị này. Máy kiểm tra thị lực rất hữu ích để phát hiện một số vấn đề về thị lực và hỗ trợ nhu cầu điều trị liên quan đến các rối loạn về mắt. Tỷ lệ ngày càng tăng của các vấn đề về thị lực trong dân số rất phổ biến do chế độ dinh dưỡng thiếu dinh dưỡng hợp lý, khám mắt không thường xuyên và chăm sóc không phù hợp. Điều này dẫn đến việc áp dụng các thiết bị này để chỉ định và điều trị sớm, sau đó thúc đẩy thị trường máy đo thị lực. Hơn nữa, nhu cầu ngày càng tăng về việc phát hiện sớm và chính xác các tình trạng y tế với sự ra đời của các máy tầm soát thị lực tiên tiến cũng là một trong những động lực chính thúc đẩy thị trường. Hơn nữa, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ước tính có 2,2 tỷ dân số bị suy giảm thị lực hoặc mù lòa, trong đó 1 tỷ dân số mắc các dạng suy giảm thị lực có thể ngăn ngừa được. Do đó, sự gia tăng dân số mục tiêu khổng lồ trong nhu cầu về người khám sàng lọc thị lực để phòng ngừa sớm và tiếp tục thúc đẩy thị trường nói chung.

Phạm vi của Báo cáo

Theo phạm vi, Máy kiểm tra Thị lực còn được gọi là các bài kiểm tra mắt chủ yếu được thực hiện để kiểm tra các vấn đề về thị lực và các rối loạn về mắt. Thị trường Người sàng lọc Tầm nhìn được phân đoạn theo Loại, Người dùng cuối và Địa lý.

By Type
Vision Screening TestTesting
Binocular Testing
Color Vision Testing
Others
By End User
Hospitals
Ambulatory Surgical Centers
Others
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle-East and Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle-East and Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc bệnh viện trong Thị trường Máy sàng lọc Thị lực được ước tính sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng lành mạnh trong tương lai.

Các bệnh viện được ước tính sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng lành mạnh trong tương lai do số lượng bệnh nhân mục tiêu ngày càng tăng, nhận thức về các mối quan tâm sức khỏe ngày càng tăng và số lượng bệnh viện trên khắp thế giới ngày càng tăng. Các thiết bị kiểm tra thị lực bao gồm một số loại kiểm tra như Kiểm tra Kiểm tra Tầm nhìn Thị lực, kiểm tra ống nhòm, kiểm tra thị lực màu sắc và những thiết bị này có thể được thực hiện hầu hết tại các bệnh viện để thúc đẩy tăng trưởng phân khúc. Hơn nữa, số lượng ngày càng tăng của các bệnh rối loạn mắt trên toàn cầu đang dẫn đến việc áp dụng các cuộc kiểm tra mắt thường xuyên và thúc đẩy thị trường nói chung.

Vision Screeners Market Trends

Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ nắm giữ một thị phần đáng kể trên thị trường và dự kiến ​​sẽ làm như vậy trong giai đoạn dự báo

Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ giữ một thị phần đáng kể trong Thị trường Máy kiểm tra Thị lực toàn cầu do dân số già ngày càng tăng, gánh nặng rối loạn về mắt gia tăng, nhận thức của người dân ngày càng tăng. Ví dụ, theo một báo cáo do Viện Y tế Quốc gia (NIH) công bố vào năm 2017, ước tính có 2,4 triệu dân số (trên 40 tuổi) ở Hoa Kỳ bị đục thủy tinh thể ở mắt và con số dự kiến ​​sẽ tăng lên ở Tương lai. Hơn nữa, việc tăng chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe và sự hiện diện của cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe được thiết lập tốt cũng đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường khu vực nói chung ở mức độ lớn.

Vision Screeners Market Growth

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Máy sàng lọc Tầm nhìn có tính cạnh tranh phân tán và bao gồm một số người chơi chính. Về thị phần, có rất ít công ty lớn hiện đang thống trị thị trường. Một số công ty hiện đang thống trị thị trường là Welch Allyn, FIM Medical SAS, OCULUS, Inc., Plusoptix Inc., Stereo Optical Co., Inc., Adaptica Srl, Essilor Instruments USA, và Honeywell International Inc.

Những người chơi chính

 1. FIM Medical SAS

 2. Plusoptix Inc.

 3. Stereo Optical Co., Inc

 4. Hill Rom (Welch Allyn)

 5. OCULUS, Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

"FIM Medical SAS, Plusoptix Inc., Stereo Optical Co., Inc, Hill Rom (Welch Allyn), OCULUS, Inc."

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Growing Popularity of Health Concern

   2. 4.2.2 Growing Incidences of Eye Strain Disorder

   3. 4.2.3 Technological Advancements

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 High Cost of Devices

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Type

   1. 5.1.1 Vision Screening TestTesting

   2. 5.1.2 Binocular Testing

   3. 5.1.3 Color Vision Testing

   4. 5.1.4 Others

  2. 5.2 By End User

   1. 5.2.1 Hospitals

   2. 5.2.2 Ambulatory Surgical Centers

   3. 5.2.3 Others

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States

    2. 5.3.1.2 Canada

    3. 5.3.1.3 Mexico

   2. 5.3.2 Europe

    1. 5.3.2.1 Germany

    2. 5.3.2.2 United Kingdom

    3. 5.3.2.3 France

    4. 5.3.2.4 Italy

    5. 5.3.2.5 Spain

    6. 5.3.2.6 Rest of Europe

   3. 5.3.3 Asia-Pacific

    1. 5.3.3.1 China

    2. 5.3.3.2 Japan

    3. 5.3.3.3 India

    4. 5.3.3.4 Australia

    5. 5.3.3.5 South Korea

    6. 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.3.4 Middle-East and Africa

    1. 5.3.4.1 GCC

    2. 5.3.4.2 South Africa

    3. 5.3.4.3 Rest of Middle-East and Africa

   5. 5.3.5 South America

    1. 5.3.5.1 Brazil

    2. 5.3.5.2 Argentina

    3. 5.3.5.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Hill-Rom (Welch Allyn)

   2. 6.1.2 FIM Medical SAS

   3. 6.1.3 OCULUS, Inc.

   4. 6.1.4 Plusoptix Inc.

   5. 6.1.5 Stereo Optical Co., Inc.

   6. 6.1.6 Adaptica Srl

   7. 6.1.7 Essilor Instruments USA

   8. 6.1.8 Honeywell International Inc

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies, and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường máy sàng lọc tầm nhìn được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường Máy sàng lọc Tầm nhìn đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Plusoptix Inc., OCULUS, Inc., FIM Medical, Stereo Optical Company Inc., Baxter International (Hill-Rom Holdings, Inc.) là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Máy sàng lọc Tầm nhìn.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!