Thị trường dịch vụ khử trùng - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Dịch vụ Khử trùng được phân đoạn theo Phương pháp (Tiệt trùng bằng ETO, Tiệt trùng bằng gamma, Tiệt trùng bằng hơi nước, Tiệt trùng bằng bức xạ tia điện tử và Khử trùng khác), Loại hình kinh doanh, Người dùng cuối và Địa lý.

Ảnh chụp thị trường dịch vụ khử trùng

Sterilization Services Market Image 1
share button
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 5.9 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Với việc sử dụng nhiều thiết bị phức tạp trong các cơ sở y tế và chế biến thực phẩm, dịch vụ khử trùng là một thực hành quan trọng cho một hệ sinh thái lành mạnh. Các cơ sở chăm sóc sức khỏe liên tục yêu cầu ba quy trình bao gồm làm sạch, khử trùng và khử trùng. Chính phủ và các công ty cá nhân đang áp dụng một số chính sách ở cấp quốc gia nhằm thúc đẩy nhu cầu về dịch vụ khử trùng, đặc biệt liên quan đến các thiết bị được sử dụng cho lối sống lành mạnh. Trong các cơ sở y tế, nhiễm trùng bệnh viện cũng đóng một vai trò quan trọng bao gồm các phương pháp khử trùng thường xuyên. Tiến bộ công nghệ và nhận thức trong xã hội trong những năm gần đây đã tăng lên cùng với sự gia tăng của dân số tìm kiếm một lối sống lành mạnh và cơ sở vật chất tốt hơn trong các ngành công nghiệp. Những yếu tố này thúc đẩy nhu cầu dịch vụ khử trùng. Tuy nhiên, có một số yếu tố hạn chế như tác hại của một số tác nhân hóa học, không có sách hướng dẫn phù hợp để thực hiện dịch vụ khử trùng được cải tiến và tốt hơn trên toàn hệ thống trong một khoảng thời gian giới hạn.

Phạm vi của Báo cáo

Với việc sử dụng ngày càng nhiều các thiết bị y tế trong các cơ sở y tế, loại hình dịch vụ khử trùng cần được cải thiện bởi các công ty hoạt động trong thị trường này. Với quan điểm đó, phạm vi thị trường được phân khúc theo phương pháp khử trùng, loại hình kinh doanh và người dùng cuối, trên các khu vực địa lý khác nhau trên thế giới.

By Method
Ethylene Oxide (ETO) Sterilization
Gamma Sterilization
Steam Sterilization
Electron Beam Radiation Sterilization
Gamma Sterilization
By Business Type
Contract Sterilization Services
Sterilization Validation Services
By End User
Medical Device Companies
Hospitals and Clinics
Pharmaceutical & Biotechnology Industry
Other End Users
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
France
Germany
United Kingdom
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle-East and Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle-East and Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Các bệnh viện và phòng khám được ước tính sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong giai đoạn dự báo

Số lượng các bệnh viện và phòng khám đa khoa ở nhiều quốc gia đang tăng lên trong những năm gần đây. Luôn có áp lực giảm thời gian chờ đợi và cải thiện quy trình chẩn đoán cho nhiều loại bệnh. Tỷ lệ bệnh nhân cũng tăng lên đáng kể ở một số thành phố lớn cấp I và cấp II của nhiều quốc gia. Nhu cầu về lối sống lành mạnh và nâng cao nhận thức của xã hội thúc đẩy nhu cầu về các cơ sở khử trùng. Hơn nữa, với sự tăng trưởng nhất quán về số lượng các thủ tục phẫu thuật, việc sử dụng các thiết bị và vật tư y tế đã tăng lên nhanh chóng. Do đó, đối với người tiêu dùng cuối cùng, các bệnh viện và phòng khám dự kiến ​​sẽ chiếm thị phần lớn trong giai đoạn dự báo.

Sterilization Services Market

Bắc Mỹ được ước tính có thị phần lớn nhất trên thị trường toàn cầu

Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ tiếp nhận bệnh nhân cao, tiến bộ công nghệ trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe, chi tiêu chăm sóc sức khỏe nhiều hơn từ chính phủ, kênh phân phối tốt hơn của các công ty dịch vụ khử trùng cũng như chính sách hoàn trả tốt hơn đang thúc đẩy thị trường nghiên cứu. Du lịch chữa bệnh từ một số thị trường mới nổi cũng thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường này. Hơn nữa, một số lượng lớn các công ty đầu tiên cố gắng để được FDA Hoa Kỳ chấp thuận, đặc biệt là Hoa Kỳ và Canada trở thành một phần không thể thiếu trong việc tạo ra doanh thu cho các thiết bị trong các ngành chính như chăm sóc sức khỏe, chế biến thực phẩm và chăm sóc sức khỏe dựa trên các công ty. Ngoài ra, các chính sách được chính phủ xác định rõ về việc sử dụng các dịch vụ trong các cơ sở y tế,

Sterilization Services Market

Bối cảnh cạnh tranh

Các bên tham gia thị trường lớn đang tập trung vào các tiến bộ công nghệ và đầu tư nhiều hơn vào các dịch vụ cho các cơ sở được thiết lập trong các ngành công nghiệp. Một số công ty lớn trên thị trường là Johnson & Johnson, Steris Corporation, Stryker Corporation, Medistri và Cantel Medical, trong số những người khác.

Những người chơi chính

 1. Steris Corporation

 2. Stryker Corporation

 3. Medistri

 4. Cantel Medical

 5. B. Braun Medical Ltd

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Sterilization Services Market Image 4

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Increased Hospital Acquired Infections

   2. 4.2.2 Technological Advancements in Use of Sterilization Agents and Equipment in Industrial Facilities

   3. 4.2.3 Growing Awareness Regarding Clealiness across All Facilities

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 Harmful Effects of Certain Chemical Agents

   2. 4.3.2 Lack of Availability of Correct Manuals to Perform Sterilization Activities

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Method

   1. 5.1.1 Ethylene Oxide (ETO) Sterilization

   2. 5.1.2 Gamma Sterilization

   3. 5.1.3 Steam Sterilization

   4. 5.1.4 Electron Beam Radiation Sterilization

   5. 5.1.5 Gamma Sterilization

  2. 5.2 By Business Type

   1. 5.2.1 Contract Sterilization Services

   2. 5.2.2 Sterilization Validation Services

  3. 5.3 By End User

   1. 5.3.1 Medical Device Companies

   2. 5.3.2 Hospitals and Clinics

   3. 5.3.3 Pharmaceutical & Biotechnology Industry

   4. 5.3.4 Other End Users

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 North America

    1. 5.4.1.1 United States

    2. 5.4.1.2 Canada

    3. 5.4.1.3 Mexico

   2. 5.4.2 Europe

    1. 5.4.2.1 France

    2. 5.4.2.2 Germany

    3. 5.4.2.3 United Kingdom

    4. 5.4.2.4 Italy

    5. 5.4.2.5 Spain

    6. 5.4.2.6 Rest of Europe

   3. 5.4.3 Asia-Pacific

    1. 5.4.3.1 China

    2. 5.4.3.2 Japan

    3. 5.4.3.3 India

    4. 5.4.3.4 Australia

    5. 5.4.3.5 South Korea

    6. 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.4.4 Middle-East and Africa

    1. 5.4.4.1 GCC

    2. 5.4.4.2 South Africa

    3. 5.4.4.3 Rest of Middle-East and Africa

   5. 5.4.5 South America

    1. 5.4.5.1 Brazil

    2. 5.4.5.2 Argentina

    3. 5.4.5.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 B. Braun Medical Ltd

   2. 6.1.2 BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG

   3. 6.1.3 Cantel Medical

   4. 6.1.4 E-BEAM Services, Inc

   5. 6.1.5 Judd Medical Limited

   6. 6.1.6 Medistri

   7. 6.1.7 Noxilizer

   8. 6.1.8 Steris Corporation

   9. 6.1.9 Stryker Corporation

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường dịch vụ khử trùng toàn cầu được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường dịch vụ khử trùng toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 6% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Steris Corporation, Stryker Corporation, Medistri, Cantel Medical, B. Braun Medical Ltd là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Dịch vụ Khử trùng Toàn cầu.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!