Thị trường hạ nguồn dầu khí Nam Sudan - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường hạ nguồn dầu khí Nam Sudan cung cấp thông tin chi tiết về công suất lọc dầu, xu hướng và sự phát triển gần đây cũng như thông tin về các dự án quan trọng

Ảnh chụp thị trường

South Sudan Oil and Gas Downstream Market - Market Summary
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: > 5.6 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường hạ nguồn dầu khí Nam Sudan dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR hơn 5,6% trong giai đoạn dự báo 2020-2025. Giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm dầu mỏ tinh chế nhập khẩu cùng với sự gia tăng dân số được cho là sẽ thúc đẩy thị trường hạ nguồn dầu khí Nam Sudan trong giai đoạn dự báo. Tuy nhiên, niềm tin của nhà đầu tư thấp và tình hình an ninh không đáng tin cậy ở Nam Sudan được cho là sẽ cản trở sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.

 • Lĩnh vực lọc dầu của Nam Sudan dự kiến ​​sẽ có sự tăng trưởng đáng kể trên thị trường trong giai đoạn dự báo, do nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm tinh chế.
 • Các cơ hội ở Nam Sudan là rất lớn và sinh lợi. Nam Sudan phần lớn là nước kém phát triển và rất cần phát triển kinh tế. Các nhà đầu tư đến Nam Sudan dự kiến ​​sẽ được hưởng lợi từ các nguồn lực và cơ hội sẵn có. Nước này cũng đang có kế hoạch mở rộng các thị trường hạ nguồn, chẳng hạn như nguồn cung cấp nhiên liệu chiến lược, các công ty phân phối và lọc dầu. Điều này dự kiến ​​sẽ tạo ra cơ hội đáng kể cho các nhà thanh toán tham gia vào thị trường trong tương lai gần.

Scope of the report

The South Sudan oil and gas downstream market report includes:

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Lĩnh vực lọc dầu được kỳ vọng sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể

 • Ngành công nghiệp dầu khí hạ nguồn ở Nam Sudan là một ngành quan trọng trong nền kinh tế nước này vì phần lớn thu nhập từ xuất khẩu của nước này được chi cho các sản phẩm tinh chế nhập khẩu. Ngành công nghiệp dầu khí Nam Sudan được Bộ Dầu khí quản lý và giám sát thông qua Cơ quan thăm dò và khai thác dầu khí.
 • Nam Sudan không có khả năng lọc dầu trong nước nên nước này phải dựa vào các sản phẩm xăng dầu nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nước. Để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu, Chính phủ Nam Sudan đã đẩy nhanh việc phát triển hai nhà máy lọc dầu ở Bentiu (5 nghìn thùng / ngày) và Tangrial (10 nghìn thùng / ngày); tuy nhiên, môi trường an ninh kém đã khiến sự phát triển của cơ sở hạ tầng nhà máy lọc dầu Tangrial bị đình chỉ vào năm 2019.
 • Nam Sudan đang mời gọi các nhà đầu tư quốc tế và địa phương tham gia vào các dự án lọc dầu được phát triển trên cơ sở PPP. Các nhà máy lọc dầu được đề xuất ở Nam Sudan là Akon với công suất lọc dầu 50 nghìn thùng / ngày và Gameza với công suất lọc 100 nghìn thùng / ngày.
 • Tính đến năm 2019, Nam Sudan đạt sản lượng khai thác dầu 139 nghìn tỷ thùng / ngày với tốc độ tăng trưởng 8,7%. Do đó, sản lượng tăng dự kiến ​​sẽ thúc đẩy tăng trưởng của thị trường lọc dầu và khí đốt Nam Sudan trong giai đoạn dự báo.
Oil Production, South Sudan

Nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm dầu mỏ dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường

 • Dầu mỏ bao gồm các sản phẩm dầu mỏ tinh chế như xăng, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu máy bay, dầu chưa hoàn thành và các chất lỏng khác như etanol nhiên liệu, các thành phần pha trộn cho xăng và các nguyên liệu đầu vào khác của nhà máy lọc dầu.
 • Tiêu thụ nội địa đối với các sản phẩm xăng dầu tăng nhanh với sự gia tăng công nghiệp hóa, sở hữu ô tô và dân số. Tính đến ngày 3 tháng 7 năm 2020, dân số của Nam Sudan đạt 11.194.026 người với tốc độ tăng 1,1%.
 • Nam Sudan có trữ lượng dầu mỏ đáng kể đã được kiểm chứng. Năm 2019, nước này có tổng trữ lượng dầu đã được chứng minh là khoảng 3,5 nghìn triệu thùng. Với các nhà máy lọc dầu được đề xuất và đang xây dựng ở Nam Sudan, dầu thô được sản xuất có thể được tinh chế trong nước để đáp ứng sự gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm dầu mỏ tinh chế.
 • Do đó, các yếu tố như nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm dầu mỏ và sự cải thiện của cơ sở hạ tầng ở hạ nguồn dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường hạ nguồn dầu khí ở Nam Sudan.
Total Proven Oil Reserves South Sudan

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường hạ nguồn dầu khí ở Nam Sudan được củng cố. Người chơi chính trên thị trường này bao gồm Tập đoàn Dầu khí Nile.

Những người chơi chính

 1. Nile Petroleum Corporation

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

South Sudan Oil and Gas Downstream Market - Market Concentration.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Scope of the Study

  2. 1.2 Market Definition

  3. 1.3 Study Assumptions

 2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

 3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

 4. 4. MARKET OVERVIEW

  1. 4.1 Introduction

  2. 4.2 Refining Capacity and Forecast in thousand barrels per day, till 2025

  3. 4.3 Recent Trends and Developments

  4. 4.4 Government Policies and Regulations

  5. 4.5 Market Dynamics

   1. 4.5.1 Drivers

   2. 4.5.2 Restraints

  6. 4.6 Supply Chain Analysis

  7. 4.7 PESTLE Analysis

 5. 5. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 5.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 5.2 Strategies Adopted by Leading Players

  3. 5.3 Company Profiles

   1. 5.3.1 Nile Petroleum Corporation

  4. *List Not Exhaustive
 6. 6. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường hạ nguồn dầu khí Nam Sudan được nghiên cứu từ năm 2019 - 2028.

Thị trường hạ nguồn dầu khí Nam Sudan đang tăng trưởng với tốc độ CAGR> 5,6% trong 5 năm tới.

Tập đoàn Dầu khí Nile là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Hạ nguồn Dầu khí Nam Sudan.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!