Thị trường hệ thống truyền tải dòng điện một chiều điện áp cao (HVDC) của Đức - Tăng trưởng, Xu hướng và Dự báo (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Loại truyền dẫn (Hệ thống truyền dẫn HVDC trên tàu ngầm, Hệ thống truyền dẫn trên không HVDC và Hệ thống truyền dẫn ngầm HVDC) và Thành phần (Trạm chuyển đổi và Phương tiện truyền dẫn (Cáp))

Ảnh chụp thị trường

Germany High-Voltage Direct Current (HVDC) Transmission Systems Market - Market Summary
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: > 10 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường cho Hệ thống truyền tải điện một chiều cao áp (HVDC) của Đức dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR khoảng 10,05% trong giai đoạn dự báo 2020 - 2025. Nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp hiệu quả về chi phí để truyền tải điện đường dài, dễ dàng trong việc kiểm soát liên kết công suất hoạt động, khả năng truyền tải điện hàng loạt và tổn thất điện năng thấp (qua HVAC) là một số yếu tố quan trọng thúc đẩy thị trường hệ thống truyền tải HVDC của Đức. Tuy nhiên, nhu cầu ngày càng tăng đối với các nhà máy điện phân phối và vùng sâu vùng xa cung cấp điện cho các khu vực nông thôn mà không cần cơ sở hạ tầng truyền tải & phân phối đáng kể dự kiến ​​sẽ cản trở sự tăng trưởng của thị trường hệ thống truyền tải HVDC trong những năm tới.

 • Hệ thống truyền tải HVDC trên tàu ngầm dự kiến ​​sẽ chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường hệ thống truyền dẫn HVDC của Đức theo loại hình truyền dẫn do các dự án phát triển sắp tới thúc đẩy bởi sự tập trung ngày càng tăng vào mua bán điện giữa các quốc gia.
 • Tiến bộ công nghệ trong hệ thống truyền tải HVDC được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu các vấn đề vận hành với hệ thống truyền tải điện dựa trên gió và năng lượng mặt trời, vì độ lệch pha không quan trọng trong đường truyền HVDC. Trong khi HVAC thông thường không hoạt động theo nguyên tắc này, nó yêu cầu máy biến áp phải phù hợp với pha được tạo ra từ một nguồn khác. Do đó, điều này được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội tốt hơn cho sự phát triển của thị trường hệ thống truyền dẫn HVDC trong nước.
 • Sự thâm nhập ngày càng tăng của năng lượng tái tạo đã thúc đẩy Hệ thống truyền tải HVDV trong nước.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo thị trường hệ thống truyền tải điện một chiều (HVDC) cao áp của Đức bao gồm:

Transmission Type
Submarine HVDC Transmission System
HVDC Overhead Transmission System
HVDC Underground Transmission System
Components
Converter Stations
Transmission Medium (Cables)

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Hệ thống truyền HVDC trên tàu ngầm để thống trị thị trường

 • Việc truyền tải điện bằng tàu ngầm ngày càng trở nên quan trọng do tập trung ngày càng nhiều vào việc mua bán điện giữa các quốc gia. Hệ thống truyền tải điện dưới biển HVDC được coi là một công nghệ quan trọng cho sự phát triển của các mạng lưới truyền tải điện trong tương lai. 
 • Nó cũng là giải pháp duy nhất có sẵn để truyền công suất cao qua những khoảng cách dài dưới biển. Vì những lý do này, các đường dây HVDC được ưu tiên sử dụng để kết nối các nhà máy điện gió ngoài khơi trên toàn thế giới.
 • Trong hệ thống truyền tải HVDC, cáp nguồn dưới biển có thể ít tốn kém hơn, đặc biệt là trên một liên kết dài, nơi điện dung của dây yêu cầu quá nhiều dòng sạc bổ sung.
 • Các yếu tố như số lượng ngày càng tăng của các trang trại điện gió ngoài khơi cùng với sự kết nối giữa các quốc gia thông qua cáp ngầm dự kiến ​​sẽ làm tăng nhu cầu về hệ thống truyền dẫn dưới biển trong giai đoạn dự báo. Điều này có thể thúc đẩy thị trường được nghiên cứu.
Total Electricity Generation, Germany

Tăng khả năng thâm nhập năng lượng tái tạo để thúc đẩy thị trường

 • Với sự gia tăng phát điện tái tạo trong những năm gần đây, việc triển khai các đường dây tải điện trực tiếp dòng điện cao thế (HVDC) ngày càng trở nên quan trọng. Các đường truyền HVDC có một vai trò quan trọng khi các nguồn phát điện tái tạo bổ sung được tích hợp vào lưới điện.
 • Chính phủ Đức đã và đang thúc đẩy việc triển khai các đường dây HVDC để truyền tải một lượng lớn điện năng trên một quãng đường dài. Chúng hiện đang được đề xuất như một cách để chuyển điện năng được tạo ra từ gió ở các vùng tài nguyên gió chất lượng cao đến các vùng khác của đất nước.
 • Hơn nữa, việc lắp đặt nguồn gió ngoài khơi có khả năng tạo cơ hội cho sự gia tăng nhu cầu đối với đường truyền HVDC trong giai đoạn dự báo.
 • Tuy nhiên, Đức nhập khẩu điện từ các nước láng giềng, do nhu cầu điện ngày càng tăng, có khả năng tăng 30% cho đến năm 2050, do các địa điểm tái tạo kém hấp dẫn hơn về mặt kinh tế và loại bỏ hạt nhân. Do đó, lưới điện nối Đức với các nước khác dự kiến ​​sẽ tăng gấp 5 lần.
 • Vào tháng 7 năm 2019, nhà điều hành lưới điện của Hà Lan-Đức, TenneT, đã trao cho Prysmian một hợp đồng trị giá 140 triệu EUR, để kết nối nhiều trang trại gió ngoài khơi với lưới điện của Đức thông qua dự án DolWin5 900 MW.
 • Hơn nữa, việc tân trang lại cơ sở hạ tầng cũ kỹ của các đường dây truyền tải trong nước, và tăng cường sản xuất điện tái tạo, đòi hỏi lắp đặt mới hệ thống truyền tải HVDC dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với hệ thống truyền tải HVDC trong nước, trong giai đoạn dự báo. .
Total Renewable Energy Capacity, Germany

Bối cảnh cạnh tranh

Báo cáo thị trường hệ thống truyền tải điện một chiều (HVDC) cao áp của Đức được tổng hợp. Các công ty chủ chốt trong thị trường này bao gồm ABB Ltd, Siemens AG, Mitsubishi Electric Corporation, Toshiba Corporation, General Electric Company và những công ty khác.

Những người chơi chính

 1. ABB Ltd.

 2. Siemens AG

 3. General Electric Company

 4. Toshiba Corporation

 5. Mitsubishi Electric Corporation

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Germany High-Voltage Direct Current (HVDC) Transmission Systems Market - Market Concentration.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Scope of the Study

  2. 1.2 Market Definition

  3. 1.3 Study Assumptions

 2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

 3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

 4. 4. MARKET OVERVIEW

  1. 4.1 Introduction

  2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, until 2025

  3. 4.3 Recent Trends and Developments

  4. 4.4 Goverment Policies and Regulation

  5. 4.5 Market Dynamics

   1. 4.5.1 Drivers

   2. 4.5.2 Restraints

  6. 4.6 Supply Chain Analysis

  7. 4.7 PESTLE Analysis

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Transmission Type

   1. 5.1.1 Submarine HVDC Transmission System

   2. 5.1.2 HVDC Overhead Transmission System

   3. 5.1.3 HVDC Underground Transmission System

  2. 5.2 Components

   1. 5.2.1 Converter Stations

   2. 5.2.2 Transmission Medium (Cables)

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Strategies Adopted by the Leading Players

  3. 6.3 Key Company Profiles

   1. 6.3.1 ABB Ltd

   2. 6.3.2 Siemens AG

   3. 6.3.3 Toshiba Corporation

   4. 6.3.4 General Electric Company

   5. 6.3.5 Mitsubishi Electric Corporation

   6. 6.3.6 Schneider Electric S.A.

   7. 6.3.7 Hitachi Ltd.

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Hệ thống truyền tải dòng điện một chiều điện áp cao (HVDC) của Đức được nghiên cứu từ năm 2019 - 2027.

Thị trường Hệ thống truyền tải dòng điện một chiều điện áp cao (HVDC) của Đức đang tăng trưởng với tốc độ CAGR> 10% trong 5 năm tới.

ABB Ltd. , Siemens AG , General Electric Company , Toshiba Corporation , Mitsubishi Electric Corporation là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Hệ thống truyền tải dòng điện một chiều điện áp cao (HVDC) của Đức.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!