Thị trường vắc xin phòng bệnh tay chân miệng - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2022 - 2027)

Thị trường được phân khúc theo Loại Sản phẩm (Vắc xin Thông thường và Vắc xin Khẩn cấp), Loại Động vật và Địa lý

Ảnh chụp thị trường

Foot and Mouth Disease Vaccines Market
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 6.5 %
Foot and Mouth Disease Vaccines Market Size

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Việc ngăn ngừa và điều trị các bệnh chết động vật là các chỉ số thị trường chính cho thị trường vắc xin. Một số yếu tố như tỷ lệ mắc bệnh truyền từ động vật ngày càng tăng, nhu cầu về sản phẩm động vật ngày càng tăng và hoạt động R&D trong chăm sóc sức khỏe động vật gia tăng gây ra các bệnh liên quan đến lở mồm long móng làm tăng nhu cầu về vắc xin trên thị trường. Các bệnh truyền từ động vật lây truyền tự nhiên từ động vật sang người. Biến đổi khí hậu bất lợi, và toàn cầu hóa nhanh chóng là những yếu tố chính làm gia tăng các trường hợp mắc bệnh truyền từ động vật trong những thập kỷ qua. Bệnh lây truyền từ động vật khá phổ biến trên thế giới. Theo các nhà khoa học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), hơn 6 trong số 10 bệnh truyền nhiễm đã biết ở người là lây lan qua động vật, hơn nữa, Cứ 4 bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện thì có 3 bệnh lây từ động vật. Vì vậy, rõ ràng những căn bệnh này đang là vấn đề sức khỏe cộng đồng lớn trên toàn thế giới. Do đó, gánh nặng bệnh tật từ động vật gia tăng được cho là sẽ tác động đến sự tăng trưởng của thị trường.

Phạm vi của Báo cáo

Theo phạm vi của báo cáo, Bệnh Lở mồm long móng (LMLM) là bệnh truyền nhiễm, ảnh hưởng chủ yếu đến gia súc, cừu, dê và lợn. LMLM xảy ra trong quần thể động vật và là mối đe dọa nghiêm trọng trên toàn thế giới.

By Product
Conventional Vaccines
Emergency Vaccines
By Animal Type
Cattle
Sheep and goat
Pig
Others
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle-East and Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle-East and Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc gia súc được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tốt hơn trong giai đoạn dự báo

Dựa trên Loại động vật, nó được phân thành gia súc, cừu và dê, lợn và các loại khác. Sự tăng trưởng của phân khúc gia súc chủ yếu là do dân số gia súc cao trên toàn thế giới và sự thống trị của chăn nuôi gia súc như một nguồn thu nhập chính của người dân ở nhiều quốc gia. Ví dụ, ở các nước như Trung Quốc và Mexico, nơi có dân số chăn nuôi cao, khả năng bị nhiễm trùng sẽ cao hơn. Theo Tổ chức Nông lương (FAO), đàn gia súc trên toàn thế giới là hơn 1,4 tỷ con, trong đó một tỷ lệ lớn được ghi nhận ở các nước như Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc. Nhận thức về bệnh gia súc và bệnh ở súc vật hiện đang tăng lên do nhu cầu cao về thịt cải thiện và lành mạnh. Do đó, những yếu tố này được dự đoán sẽ tác động tích cực đến thị trường trong những năm tới.

 Foot and Mouth Disease Vaccines Market Research

Bắc Mỹ được kỳ vọng sẽ thống trị thị trường vắc xin phòng bệnh tay chân miệng

Khu vực Bắc Mỹ là một trong những khu vực đóng góp lớn vào thị trường vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng, nhờ vào việc thực hiện các lợi ích chăm sóc sức khỏe động vật trên toàn khu vực. Thị trường đang phát triển nhanh chóng do sự hiện diện của các chương trình chăm sóc sức khỏe động vật tiên tiến cùng với nhận thức về sức khỏe động vật được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường khu vực. Theo số liệu năm 2017 của Viện Thịt Bắc Mỹ, ngành chăn nuôi gia cầm và thịt là bộ phận lớn nhất của ngành nông nghiệp Hoa Kỳ. Hơn nữa, gánh nặng dịch bệnh gia tăng ở động vật đang tiếp tục thúc đẩy nhu cầu về các phương án điều trị hiệu quả và nhanh chóng, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường, trong giai đoạn dự báo.

Foot and Mouth Disease Vaccines Industry

Bối cảnh cạnh tranh

Các công ty toàn cầu trong thị trường vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng là - Biogénesis Bagó, Boehringer Ingelheim GmbH, Brilliant Bio Pharma Pvt Ltd, Tập đoàn chăn nuôi Trung Quốc, Indian Immunologicals Limited, Limor de Colombia, Merck & Co. Inc., VECOL SA và VETAL Sản phẩm Sức khỏe Động vật.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Increasing Incidences of Zoonotic Diseases

   2. 4.2.2 Increasing Demand for Animal Product

   3. 4.2.3 Rising R&D Activities in Animal Healthcare

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 High Storage Costs for Vaccines

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Product

   1. 5.1.1 Conventional Vaccines

   2. 5.1.2 Emergency Vaccines

  2. 5.2 By Animal Type

   1. 5.2.1 Cattle

   2. 5.2.2 Sheep and goat

   3. 5.2.3 Pig

   4. 5.2.4 Others

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States

    2. 5.3.1.2 Canada

    3. 5.3.1.3 Mexico

   2. 5.3.2 Europe

    1. 5.3.2.1 Germany

    2. 5.3.2.2 United Kingdom

    3. 5.3.2.3 France

    4. 5.3.2.4 Italy

    5. 5.3.2.5 Spain

    6. 5.3.2.6 Rest of Europe

   3. 5.3.3 Asia-Pacific

    1. 5.3.3.1 China

    2. 5.3.3.2 Japan

    3. 5.3.3.3 India

    4. 5.3.3.4 Australia

    5. 5.3.3.5 South Korea

    6. 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.3.4 Middle-East and Africa

    1. 5.3.4.1 GCC

    2. 5.3.4.2 South Africa

    3. 5.3.4.3 Rest of Middle-East and Africa

   5. 5.3.5 South America

    1. 5.3.5.1 Brazil

    2. 5.3.5.2 Argentina

    3. 5.3.5.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Biogenesis Bago

   2. 6.1.2 Boehringer Ingelheim GmbH

   3. 6.1.3 Brilliant Bio Pharma Pvt Ltd

   4. 6.1.4 China Animal Husbandry Group

   5. 6.1.5 Indian Immunologicals Limited

   6. 6.1.6 Limor de Colombia

   7. 6.1.7 Merck & Co. Inc.

   8. 6.1.8 VECOL S.A

   9. 6.1.9 VETAL Animal Health Products

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies, and Recent Developments

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Foot and Mouth Disease Vaccines Market market is studied from 2018 - 2026.

The Foot and Mouth Disease Vaccines Market is growing at a CAGR of 6.5% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

Biogénesis Bagó, Boehringer Ingelheim GmbH, Merck & Co. Inc., VECOL S.A, VETAL Animal Health Products are the major companies operating in Foot and Mouth Disease Vaccines Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!