Thị trường phân bón hữu cơ Trung Quốc - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường được phân khúc theo loại sản phẩm (Dư lượng hữu cơ và vi sinh vật) và theo loại cây trồng (ngũ cốc, cây họ đậu, trái cây và rau quả, rừng trồng và các loại khác)

Ảnh chụp thị trường

Capture
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 11.6 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Tăng trưởng của thị trường phân bón hữu cơ Trung Quốc được dự đoán sẽ đạt tốc độ CAGR là 11,6% trong giai đoạn dự báo (2020-2025). Trung Quốc chiếm 43,2% thị phần phân bón sinh học cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2019. Việc Trung Quốc nắm bắt được các công nghệ quan trọng, ngày càng phổ biến đối với canh tác hữu cơ và sự hỗ trợ của chính phủ đối với ngành công nghiệp phân bón sinh học là những động lực thị trường chính. Quy trình sản xuất phân bón hữu cơ của Trung Quốc đã tiếp tục trong hơn 5 thập kỷ nay, mặc dù việc sử dụng phân bón hữu cơ trên thực tế chỉ mới đạt được động lực trong thời gian gần đây, được thúc đẩy bởi sự thay đổi toàn cầu theo hướng tương tự.

Scope of the report

Organic fertilizers are primarily derived from the animal-based and plant-based residues, and are from beneficial microorganisms. Naturally occurring organic fertilizers include animal wastes from meat processing, peat, manure, slurry, and guano. The report presents the key trends involved in biofertilizer market. the market is segmented based on the product type and the crop type.

Type
Organic Residues
Green Manure
Oil Cakes
Bone Meal
Fish Meal
Others
Bio-Fertilizers
Blue Green Algae
Mycoorrhiza
Azosprillum
Rhizobium
Azotobacter
Others
Crop Type
Grains and Cereals
Pulses and Oilseeds
Fruits and Vegeatbles
Others

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Sự phổ biến của Canh tác hữu cơ đang thúc đẩy thị trường

Mức độ phổ biến đối với thực phẩm hữu cơ đang gia tăng đáng kể ở Trung Quốc và đây được coi là động lực chính cho thị trường phân bón hữu cơ. Tổng quy mô thị trường thực phẩm và đồ uống đóng gói hữu cơ ở Trung Quốc được ghi nhận là 2,8 tỷ USD vào năm 2017. Nước này xếp hạng là thị trường lớn thứ 4 trên thế giới theo giá trị. Cả nước có 3,1 triệu ha đất nông nghiệp vào năm 2018, nhiều hơn 0,1 triệu ha so với năm trước. Nhu cầu lớn về thực phẩm hữu cơ và nông nghiệp hữu cơ ngày càng gia tăng đang làm bùng nổ thị trường phân bón hữu cơ ở Trung Quốc.

China Organic Fertilizers Market : Area under Organic Farming in million Hectare, China, 2016-2018

Trung Quốc - Thị trường chính cho phân bón hữu cơ ở Châu Á Thái Bình Dương

Trung Quốc là một trong những thị trường tiêu thụ phân hữu cơ lớn ở Trung Quốc. Nền kinh tế Trung Quốc đang hướng tới nền nông nghiệp xanh bằng cách khuyến khích nông dân giảm quy mô sử dụng phân bón hóa học và chuyển sang các chất thay thế dựa trên sinh học và hữu cơ. Về vấn đề này, vào năm 2017, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã đưa ra một kế hoạch thí điểm thay thế phân bón ở khoảng 100 huyện của Trung Quốc, nhằm mục đích giảm ít nhất 20% lượng phân bón sử dụng hóa học vào năm 2020. Hiện tại, số lượng các nhà sản xuất phân bón hữu cơ đã đang phát triển hàng năm. Một số nhà sản xuất phân bón lớn hơn cũng đã tham gia vào ngành công nghiệp này. Trung Quốc có hơn 300 doanh nghiệp sản xuất hữu cơ với sản lượng hàng năm khoảng nửa triệu tấn.

China Organic Fertilizer Market

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường phân bón hữu cơ của Trung Quốc về bản chất là phân mảnh vì có nhiều công ty tham gia với thị phần nhỏ trên thị trường. Các công ty lớn hoạt động trong khu vực là Agrinos, China Bio Fertilizer, v.v. đang áp dụng nhiều chiến lược khác nhau, chẳng hạn như giới thiệu sản phẩm, hợp tác và mua lại, để chiếm thị phần lớn hơn trên thị trường. Ví dụ, tháng 6 năm 2018 - Kiwa Bio-Tech Products Group Corp đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc (“PSBC”), Chi nhánh Thiểm Tây, để cung cấp hỗ trợ tài chính cho khách hàng của mình, bao gồm người trồng trọt, trang trại gia đình , các hợp tác xã chuyên nghiệp của nông dân, và các hợp tác xã khác. 

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porters Analysis

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Organic Residues

    1. 5.1.1.1 Green Manure

    2. 5.1.1.2 Oil Cakes

    3. 5.1.1.3 Bone Meal

    4. 5.1.1.4 Fish Meal

    5. 5.1.1.5 Others

   2. 5.1.2 Bio-Fertilizers

    1. 5.1.2.1 Blue Green Algae

    2. 5.1.2.2 Mycoorrhiza

    3. 5.1.2.3 Azosprillum

    4. 5.1.2.4 Rhizobium

    5. 5.1.2.5 Azotobacter

    6. 5.1.2.6 Others

  2. 5.2 Crop Type

   1. 5.2.1 Grains and Cereals

   2. 5.2.2 Pulses and Oilseeds

   3. 5.2.3 Fruits and Vegeatbles

   4. 5.2.4 Others

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategy

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Kiwa Biotech

   2. 6.3.2 Seek Biotechnology Co. Ltd

   3. 6.3.3 Qingdao Future Group

   4. 6.3.4 Qingdao Hibong Fertilizer Co Ltd

   5. 6.3.5 Jiangsu Hanling Fertlizer Co Ltd

   6. 6.3.6 China Biological

   7. 6.3.7 Bodisen Biotech Inc

   8. 6.3.8 Revisoil

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The China Organic Fertilizers Market market is studied from 2016 - 2026.

The China Organic Fertilizers Market is growing at a CAGR of 11.6% over the next 5 years.

Kiwa Biotech, Seek Biotechnology Co. Ltd, Qingdao Future Group, Qingdao Hibong Fertilizer Co Ltd are the major companies operating in China Organic Fertilizers Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!