Thị trường ống quản lý đường hàng không - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường đã được phân đoạn theo Loại thiết bị (Thiết bị siêu thanh và Thiết bị hồng ngoại), Người dùng cuối và Địa lý

Ảnh chụp thị trường

 Airway Management Tubes Market Size
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
Airway Management Tubes Market Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường Ống quản lý đường hàng không toàn cầu dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​tốc độ CAGR là 5% trong giai đoạn dự báo (2019-2024). Các yếu tố tăng trưởng đang thúc đẩy thị trường tăng trưởng bao gồm tỷ lệ mắc và tỷ lệ lưu hành các bệnh về đường hô hấp ngày càng tăng.

Với dân số già, tỷ lệ mắc và các bệnh về đường hô hấp ngày càng gia tăng với tốc độ nhanh. Các bệnh đường hô hấp như Hen suyễn và COPD tạo ra gánh nặng sức khỏe toàn cầu dẫn đến nhiều bệnh tật và tử vong. Với sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh, nhu cầu về các thủ thuật phẫu thuật cũng ngày càng tăng. Ước tính có khoảng 65 triệu người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính từ vừa đến nặng (COPD), dự kiến ​​sẽ đóng góp trực tiếp vào sự tăng trưởng của thị trường.

Thiếu cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe thích hợp ở một số nền kinh tế đang phát triển vẫn là những hạn chế lớn trên thị trường. Dân số vẫn chưa được điều trị do thiếu cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe thích hợp ở nông thôn và các vùng kém phát triển. Điều này hạn chế sự tăng trưởng của thị trường.

Phạm vi của Báo cáo

Quản lý đường thở đề cập đến các thủ tục y tế được thực hiện để ngăn ngừa tắc nghẽn đường thở. Quản lý đường hàng không có thể là không xâm lấn liên quan đến các thủ tục cơ bản, hoặc có thể dựa trên các kỹ thuật tiên tiến liên quan đến ống quản lý đường thở và các thiết bị liên quan khác.

By Device Type
Supraglottic Devices
Oropharyngeal Devices
Nasopharyngeal Devices
Laryngeal Airway Masks
Other Devices
Infraglottic Devices
Endotracheal Tubes
Tracheostomy Tubes
Other Devices
Resuscitators
Laryngoscopes
Other Devices
By End Users
Hospitals
Clinics
Ambulatory Surgical Centers
Geography
North America
US
Canada
Mexico
Europe
Germany
UK
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
Australia
South korea
Rest of Asia-Pacific
Middle East and Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle East and Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Thiết bị hồng ngoại có thị phần lớn nhất trong danh mục Thiết bị vào năm 2018

Dựa trên loại thiết bị, thị trường toàn cầu cho ống quản lý đường thở được dẫn đầu bởi danh mục Thiết bị hồng ngoại. Năm 2018, phân khúc thiết bị hạ tầng dự kiến ​​sẽ chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường toàn cầu. Tỷ trọng lớn của phân khúc này là do nhu cầu về ống nội khí quản và nhu cầu cấp cứu tăng cao.

Airway Management Tubes Market Share

Bắc Mỹ dẫn đầu thị trường ống quản lý đường hàng không toàn cầu

Tỷ lệ ngày càng tăng của các bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) và chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) là những yếu tố chính thúc đẩy thị trường Hoa Kỳ. Lối sống tĩnh tại gia tăng chủ yếu tiêu thụ thuốc lá đã thúc đẩy thị trường Bắc Mỹ.

Airway Management Tubes Market Growth

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Ống quản lý đường hàng không có tính cạnh tranh cao và bao gồm một số công ty lớn. Về thị phần, rất ít công ty lớn hiện đang thống trị thị trường. Tuy nhiên, với tiến bộ công nghệ và đổi mới sản phẩm, các công ty quy mô trung bình đến nhỏ hơn đang gia tăng sự hiện diện trên thị trường bằng cách giới thiệu các sản phẩm mới với giá thấp hơn.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Rise in incidence and prevalence of respiratory diseases

   2. 4.2.2 Increasing number of surgical procedures

   3. 4.2.3 Increasing demand for emergency care

   4. 4.2.4 New product approvals

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 High cost of surgical procedures

   2. 4.3.2 Lack of awareness among population

   3. 4.3.3 Lack of proper healthcare infrastructures in few developing economies

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Device Type

   1. 5.1.1 Supraglottic Devices

    1. 5.1.1.1 Oropharyngeal Devices

    2. 5.1.1.2 Nasopharyngeal Devices

    3. 5.1.1.3 Laryngeal Airway Masks

    4. 5.1.1.4 Other Devices

   2. 5.1.2 Infraglottic Devices

    1. 5.1.2.1 Endotracheal Tubes

    2. 5.1.2.2 Tracheostomy Tubes

    3. 5.1.2.3 Other Devices

   3. 5.1.3 Resuscitators

   4. 5.1.4 Laryngoscopes

   5. 5.1.5 Other Devices

  2. 5.2 By End Users

   1. 5.2.1 Hospitals

   2. 5.2.2 Clinics

   3. 5.2.3 Ambulatory Surgical Centers

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 US

    2. 5.3.1.2 Canada

    3. 5.3.1.3 Mexico

   2. 5.3.2 Europe

    1. 5.3.2.1 Germany

    2. 5.3.2.2 UK

    3. 5.3.2.3 France

    4. 5.3.2.4 Italy

    5. 5.3.2.5 Spain

    6. 5.3.2.6 Rest of Europe

   3. 5.3.3 Asia Pacific

    1. 5.3.3.1 China

    2. 5.3.3.2 Japan

    3. 5.3.3.3 India

    4. 5.3.3.4 Australia

    5. 5.3.3.5 South korea

    6. 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.3.4 Middle East and Africa

    1. 5.3.4.1 GCC

    2. 5.3.4.2 South Africa

    3. 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa

   5. 5.3.5 South America

    1. 5.3.5.1 Brazil

    2. 5.3.5.2 Argentina

    3. 5.3.5.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Medtronic Plc

   2. 6.1.2 Becton, Dickinson & Company

   3. 6.1.3 Smiths Medical, Inc.

   4. 6.1.4 Teleflex

   5. 6.1.5 Fisher & Paykel Healthcare

   6. 6.1.6 Cook Medical

   7. 6.1.7 Tracoe Medical

   8. 6.1.8 ConvaTec

   9. 6.1.9 Pulmodyne, Inc.

   10. 6.1.10 Fuji System Corporation

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Airway Management Tubes Market market is studied from 2018 - 2026.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

Medtronic Plc, Becton Dickinson & Company, Smiths Medical, Inc., Teleflex, Fisher & Paykel Healthcare are the major companies operating in Airway Management Tubes Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!