Thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ ở Hàn Quốc - Tăng trưởng, xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường được phân đoạn theo loại hình bảo hiểm (bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ) và kênh phân phối (trực tiếp, đại lý, ngân hàng và các kênh phân phối khác)

Ảnh chụp thị trường

Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: <4 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

 • Thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tại Hàn Quốc được ước tính đạt tốc độ CAGR khoảng 4% trong giai đoạn dự báo.
 • Các công ty bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc, trong năm tài chính 2018, đã chứng kiến ​​thu nhập ròng của họ tăng 3,0% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 4,03 nghìn tỷ KRW. Đồng thời, họ ghi nhận khoản lỗ 335,2 tỷ KRW, giảm 10,8 nghìn tỷ KRW (103,2%) so với cùng kỳ năm trước do các khoản phải trả tăng mạnh, trong khi thu nhập từ phí bảo hiểm giảm nhẹ. Khi hoạt động kinh doanh bảo hiểm suy yếu và rủi ro bảo hiểm được đảm bảo giảm đi, việc trích lập dự phòng trách nhiệm cũng giảm 8,66 nghìn tỷ KRW (27,1%), giúp giảm lỗ hoạt động. Trong khi đó, lợi nhuận đầu tư đạt 24,11 nghìn tỷ KRW, tăng 2,11 nghìn tỷ KRW (9,6%) so với cùng kỳ năm ngoái do tăng thu nhập từ lãi và thu nhập từ cổ tức. Thu nhập phí bảo hiểm trong năm 2018 giảm 2,7% so với cùng kỳ xuống 110,84 nghìn tỷ KRW, trong khi các khoản bồi thường được thanh toán trong năm 2018 tăng lên 86,07 nghìn tỷ KRW, tăng 8,4% (6 KRW. 63 nghìn tỷ đồng) so với năm trước. Có 9,74 triệu hợp đồng bảo hiểm cá nhân mới trong năm 2018, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận giá trị kinh doanh mới là 252,77 nghìn tỷ won, giảm 8,0% so với năm trước. Giá trị kinh doanh mới của bảo hiểm niên kim nói chung giảm mạnh, trong khi bảo hiểm tài trợ thuần túy cũng giảm mạnh 32,0% xuống 20,91 nghìn tỷ KRW.
 • Trong năm tài chính 2018, phí bảo hiểm trực tiếp được viết bởi các công ty bảo hiểm nói chung đã tăng 2,2% so với năm trước, lên tới 80.287,0 tỷ KRW. Phí bảo hiểm ròng thu được2) tăng 2,6% so với năm trước lên 78.875,7 tỷ KRW. Số lượng yêu cầu bồi thường trực tiếp được trả cho các chủ hợp đồng trong năm tài chính 2018 tăng 13,8% so với năm trước, đạt tổng trị giá 33.474,2 tỷ KRW. Số tiền bồi thường ròng được trả tăng 13,0% so với năm trước lên 31.753,8 tỷ KRW. Trong năm tài chính 2018, số lỗ ròng phát sinh tăng 3,6% so với năm trước lên 65.137,3 tỷ KRW. Tỷ lệ tổn thất tăng 0,8% p từ 81,8% của năm trước lên 82,6% do tỷ lệ tổn thất của bảo hiểm ô tô tăng lên (5,6% p) và bảo hiểm P&C (3,6% p) mặc dù tỷ lệ tổn thất được cải thiện trong dài hạn tiền bảo hiểm.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo này nhằm cung cấp một phân tích chi tiết về thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tại Hàn Quốc. Nó tập trung vào động lực thị trường, các xu hướng mới nổi trong các phân khúc và thị trường khu vực, cũng như hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm và loại ứng dụng khác nhau. Nó cũng phân tích những người chơi chính và bối cảnh cạnh tranh trong thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ ở Hàn Quốc. 

By Insurance Type
Life Insurance
Individual
Group
Non-life Insurance
Home
Motor
Other Non-life Insurances
By Dstribution Channel
Direct
Agency
Banks
Other Distribution Channels

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Doanh số bán xe tăng liên tục

Số lượng đăng ký xe không ngừng tăng lên trong bốn năm qua. Năm ngoái, tăng 3,0%, tương ứng 2,7% đối với xe cá nhân và 7,9% đối với xe thương mại, xe cá nhân chiếm thị phần lớn nhất với 80,5% trong năm 2018, tiếp theo là xe tải với 15,5% và xe buýt với 3,6%. Chi phí ô tô đã giảm 5,1%. Bảo hiểm ô tô liên tục thâm hụt trong một thời gian dài. Đặc biệt, kết quả bảo lãnh phát hành của bảo hiểm ô tô đã giảm so với năm trước, ghi nhận -725 tỷ won trong năm 2018 Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của nó đã giảm từ năm 2015 do kinh tế không ổn định.

t1

Mức độ thâm nhập bảo hiểm cao tính theo phần trăm GDP:

Tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm vào thị trường bảo hiểm Hàn Quốc là 11,2% trong năm 2018, đứng thứ 5 trên thế giới và thứ 3 ở châu Á. Giống như tỷ trọng bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ có tỷ lệ thâm nhập cao hơn ở mức 6,1% so với bảo hiểm phi nhân thọ là 5,1%. Tỷ trọng bảo hiểm đạt 3.465 USD vào năm 2018, đưa Hàn Quốc vào vị trí thứ 17 trên thế giới. Tỷ trọng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ lần lượt là 1.898 USD và 1.567 USD.

t2

Bối cảnh cạnh tranh

Báo cáo này bao gồm các công ty lớn hoạt động trong thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ ở Hàn Quốc. Thị trường được củng cố, do ba công ty hàng đầu nắm giữ khoảng 47% tổng thị phần. Thị trường dự kiến ​​sẽ tăng trưởng trong thời gian dự báo.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Insurance Type

   1. 5.1.1 Life Insurance

    1. 5.1.1.1 Individual

    2. 5.1.1.2 Group

   2. 5.1.2 Non-life Insurance

    1. 5.1.2.1 Home

    2. 5.1.2.2 Motor

    3. 5.1.2.3 Other Non-life Insurances

  2. 5.2 By Dstribution Channel

   1. 5.2.1 Direct

   2. 5.2.2 Agency

   3. 5.2.3 Banks

   4. 5.2.4 Other Distribution Channels

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Vendor Market Share

  2. 6.2 Mergers and Acquisitions

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 National Health Insurance Service

   2. 6.3.2 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd

   3. 6.3.3 Hanwha Life Insurance Co. Ltd

   4. 6.3.4 Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd

   5. 6.3.5 Kyobo Life Insurance Co. Ltd

   6. 6.3.6 Nonghyup Life Insurance Co. Ltd

   7. 6.3.7 KB Insurance Co. Ltd

   8. 6.3.8 Korean Reinsurance Company

   9. 6.3.9 Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd

   10. 6.3.10 Mirae Asset Life Insurance Co. Ltd

  4. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Life and Non-Life Insurance Market market is studied from 2016 - 2026.

The Life and Non-Life Insurance Market is growing at a CAGR of <4% over the next 5 years.

National Health Insurance Service, Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd, Hanwha Life Insurance Co. Ltd, Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd, Kyobo Life Insurance Co. Ltd are the major companies operating in Life and Non-Life Insurance Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!