Thị trường E-learning Toàn cầu - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Học tập Điện tử Toàn cầu được phân đoạn theo Công nghệ (Trực tuyến, LMS, Di động, Nhanh, Ảo, Khác), Theo Nhà cung cấp (Dịch vụ, Nội dung), Theo Ứng dụng (Học thuật, Doanh nghiệp, Chính phủ), Theo Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương, Mỹ Latinh, Trung Đông và Châu Phi) - Tăng trưởng, xu hướng và dự báo (2020-2025)

Ảnh chụp thị trường

Global Elearning Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: > 10 %

Major Players

Global Elearning Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Sự tăng trưởng của thị trường E-Learning chủ yếu được thúc đẩy bởi sự gia tăng nhu cầu về các kỹ thuật đào tạo và học tập hiệu quả về chi phí trong các lĩnh vực doanh nghiệp và học thuật trong những năm tới. Khối lượng nội dung khóa học ngày càng lớn khiến các ngành này khó quản lý và lưu trữ một lượng lớn dữ liệu như vậy trong thư viện hoặc cửa hàng của họ. Phương thức phân phối nội dung điện tử cho phép các lĩnh vực này lưu trữ và quản lý thông tin về khóa học hoặc doanh nghiệp của họ trên các trang web hoặc ứng dụng trực tuyến. Việc tăng cường áp dụng các nền tảng dựa trên đám mây trong thị trường eLearning đang cung cấp cho các lĩnh vực này sự linh hoạt trong việc lưu trữ, khả năng truy cập và xử lý nội dung. Một số ưu điểm chính của nền tảng học tập trên đám mây là truy cập từ xa, bảo mật, sao lưu dữ liệu và hiệu quả về chi phí. Ngoài ra,

Phạm vi của Báo cáo

Bản phân tích cơ sở đầy đủ về Thị trường Học tập Điện tử Toàn cầu, bao gồm đánh giá tài khoản quốc gia, nền kinh tế và xu hướng thị trường mới nổi theo các phân khúc, những thay đổi đáng kể trong động thái thị trường và tổng quan thị trường được đề cập trong báo cáo.

By Technology
Online e-learning
Learning Management System (LMS)
Mobile e-learning
Rapid e-learning
Virtual classroom
Others
By Provider
Services
Content
By Application
Academic
K-12
Higher Education
Vocational training
Corporate
SMBs
Large Enterprises
Government
By Geography
North America
US
Canada
Europe
UK
Germany
France
Italy
Spain
Russia
Asia Pacific
China
India
Japan
South Korea
Singapore
Australia
Latin America
Brazil
Mexico
Argentina
Chile
Colombia
Middle East and Africa
GCC
South Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Công nghệ học tập trên thiết bị di động đang phát triển với tốc độ nhanh

Công nghệ học tập trên thiết bị di động đã chứng kiến ​​sự áp dụng nhanh hơn trong thị trường eLearning với việc sử dụng điện thoại thông minh ngày càng tăng. Nhiều nền tảng kiến ​​thức dựa trên ứng dụng đang được phát triển cho phép người dùng điện thoại thông minh hiểu sâu hơn về bất kỳ chủ đề nào trong thời gian thực. Một số viện giáo dục và trường đại học phát triển các ứng dụng dựa trên điện thoại di động của riêng họ cho phép sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin sinh viên và truy cập vào các bài giảng đã bỏ lỡ. Một số ứng dụng di động nổi bật hiện đang được sử dụng trong các lĩnh vực công ty là Udemy, Skill Pill, DesignJot và BoostHQ. Hơn nữa, các nhà phát triển trên thị trường cũng cung cấp một nền tảng ứng dụng dựa trên trò chơi được sử dụng để dạy trẻ em với sự trợ giúp của các video và hình ảnh hoạt hình tương tác. Những công nghệ này cho phép các trường học nâng cao kỹ năng logic & suy luận và chỉ số thông minh của học sinh.

Global Elearning Market Key Trends

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần lớn nhất trên toàn cầu

Thị trường học trực tuyến Bắc Mỹ chiếm gần 40% thị phần trong ngành và đang phát triển nhanh chóng do nhiều tổ chức áp dụng công nghệ nhanh chóng để cung cấp đào tạo hiệu quả cho nhân viên của mình. Các thành phần doanh nghiệp đang tham gia hiệu quả vào việc nâng cao các chương trình đào tạo nhân viên của họ để mang lại năng suất cao hơn cho nhân viên. Các tổ chức lớn đang ngày càng tích hợp nhiều công nghệ dựa trên phần mềm để theo dõi và phân tích hiệu suất hàng ngày hoặc hàng tuần của nhân viên của họ. Một số công ty nhỏ hiện đang gặp khó khăn trong việc kết hợp các giải pháp chi phí cao này trong doanh nghiệp của họ. Các yếu tố như vậy đã khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ lưu trữ LMS cho các SMB này. Điều này cho phép các công ty lưu trữ các giải pháp này trong máy chủ của tổ chức của họ hoặc sử dụng lưu trữ Phần mềm như một Dịch vụ (SaaS). Hơn nữa, các nhà phát triển nội dung trong khu vực cung cấp các mô-đun đào tạo với mức độ tùy chỉnh, mức độ tương tác và chất lượng nội dung cao hơn, thúc đẩy sự cạnh tranh trong thị trường eLearning.

Global Elearning Market Growth Rate

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường bị phân tán với nhiều công ty địa phương và khu vực cạnh tranh với nhau trong lĩnh vực giáo dục đang phát triển nhanh. Các công ty chủ chốt hoạt động trên thị trường là Aptara, Inc., Adobe Systems, Inc., Cornerstone, Citrix Education, Meridian Knowledge Solutions, Microsoft Corporation, SAP SE, NetDimensions., Oracle Corporation, Cisco Systems, Inc., Learning Pool, Apollo Education Group, CERTPOINT Systems, Inc. và Allen Interactive, Inc., v.v. Người chơi trong thị trường eLearning tham gia cung cấp nội dung của họ thông qua phương tiện tương tác sẽ phát triển sự quan tâm cao của người học đối với các nền tảng đào tạo này. Ví dụ: các công ty tập trung vào việc kết hợp công nghệ AR & VR vào các dịch vụ nội dung của họ. Skills2Learn Ltd. đang cung cấp các nền tảng đào tạo và học tập mô phỏng thực tế ảo như vậy cho người học của họ.

Những người chơi chính

 1. Aptara Inc.,

 2. Adobe Inc.

 3. Cisco Systems

 4. Instructure Inc.,

 5. Oracle Corp.,

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Aptara Inc., Adobe Inc., Cisco Systems , Instructure Inc., Oracle Corp.,

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  1. 2.1 Analysis Methodology

  2. 2.2 Research Phases

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

  1. 4.1 Current Market Scenario

  2. 4.2 Market Dynamics

   1. 4.2.1 Drivers

   2. 4.2.2 Restraints

   3. 4.2.3 Opportunities

  3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

  4. 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis

  5. 4.5 Industry Policies and Regulations

  6. 4.6 Insights into the type of educational institutions using these products

  7. 4.7 Insights on the different most commonly used products

  8. 4.8 Insights on the key stakeholders - Manufacturers, Distributors, Traders, Wholesalers, Downstream vendors

  9. 4.9 Insights on the key business strategies used by the edutainment market players and service providers

  10. 4.10 Technological Advancements

  11. 4.11 Advertising Strategies Implemented by the Market Players

  12. 4.12 Insights on the Innovative Strategies to sell different services

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Technology

   1. 5.1.1 Online e-learning

   2. 5.1.2 Learning Management System (LMS)

   3. 5.1.3 Mobile e-learning

   4. 5.1.4 Rapid e-learning

   5. 5.1.5 Virtual classroom

   6. 5.1.6 Others

  2. 5.2 By Provider

   1. 5.2.1 Services

   2. 5.2.2 Content

  3. 5.3 By Application

   1. 5.3.1 Academic

    1. 5.3.1.1 K-12

    2. 5.3.1.2 Higher Education

    3. 5.3.1.3 Vocational training

   2. 5.3.2 Corporate

    1. 5.3.2.1 SMBs

    2. 5.3.2.2 Large Enterprises

   3. 5.3.3 Government

  4. 5.4 By Geography

   1. 5.4.1 North America

    1. 5.4.1.1 US

    2. 5.4.1.2 Canada

   2. 5.4.2 Europe

    1. 5.4.2.1 UK

    2. 5.4.2.2 Germany

    3. 5.4.2.3 France

    4. 5.4.2.4 Italy

    5. 5.4.2.5 Spain

    6. 5.4.2.6 Russia

   3. 5.4.3 Asia Pacific

    1. 5.4.3.1 China

    2. 5.4.3.2 India

    3. 5.4.3.3 Japan

    4. 5.4.3.4 South Korea

    5. 5.4.3.5 Singapore

    6. 5.4.3.6 Australia

   4. 5.4.4 Latin America

    1. 5.4.4.1 Brazil

    2. 5.4.4.2 Mexico

    3. 5.4.4.3 Argentina

    4. 5.4.4.4 Chile

    5. 5.4.4.5 Colombia

   5. 5.4.5 Middle East and Africa

    1. 5.4.5.1 GCC

    2. 5.4.5.2 South Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Market Concentration Overview

  2. 6.2 Company Profiles

   1. 6.2.1 Aptara Inc.,

   2. 6.2.2 Adobe Inc.

   3. 6.2.3 Blackboard Inc.

   4. 6.2.4 Cisco Systems

   5. 6.2.5 GP Strategies Corp.,

   6. 6.2.6 Instructure Inc.,

   7. 6.2.7 NIIT Ltd

   8. 6.2.8 Oracle Corp.,

   9. 6.2.9 Pearson Plc

   10. 6.2.10 Skillsoft Corp

   11. 6.2.11 Thomson Reuters Corp

  3. *List Not Exhaustive
 7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  1. 7.1 Recent Mergers and Acquisitions

 8. 8. Future of the E-Learning market

 9. 9. DISCLAIMER

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường E-learning Toàn cầu - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028) được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường E-learning Toàn cầu - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028) đang tăng trưởng với tốc độ CAGR >10% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Aptara Inc., Adobe Inc., Cisco Systems, Instructor Inc., Oracle Corp., là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường E-learning Toàn cầu - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028).

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!