Thị trường Cua - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường Cua Toàn cầu được phân thành Loại (Cua xanh, Cua thịt Trung Quốc, Cua Gazami và các loại khác) và Dạng (Đông lạnh, Đóng hộp và Các loại khác). Thị trường cũng được phân khúc dựa trên vị trí Địa lý bao gồm hơn 16 quốc gia trên thế giới. Báo cáo đưa ra ước tính và dự báo thị trường về giá trị (nghìn USD) và khối lượng (tấn).

Ảnh chụp thị trường

crab market
Study Period: 2017-2027
Base Year: 2021
CAGR: 6.4 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường cua toàn cầu được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 6,4%, trong giai đoạn dự báo (2022-2027). 

Vào năm 2020, tác động của covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành thủy sản. Sự gián đoạn chuỗi cung ứng do gián đoạn vận chuyển, thương mại và lao động đã khiến cả hoạt động nuôi cua và hải sản bị đình trệ. Việc dự trữ thức ăn nuôi trồng thủy sản bị trì hoãn và các hệ thống đã ảnh hưởng đến sản xuất với giá cả tăng cao. Châu Á - Thái Bình Dương chiếm thị phần cao nhất vào năm 2020. Nga đóng góp thị phần cao nhất về thị trường cua trong khu vực khi chiếm 46,1% tổng giá trị xuất khẩu vào năm 2020, tiếp theo là Hàn Quốc và Trung Quốc. Với lợi thế sinh thái dành cho nghề nuôi cua, giá cua sông hoặc cua Mitten liên tục tăng cùng với lợi nhuận gộp trên mỗi mét vuông dao động từ 7.208,0 USD đến 8.649,6 USD, sản lượng cua nội địa ở Trung Quốc đã và đang chứng kiến ​​sự tăng trưởng mạnh mẽ ở Trung Quốc. Bắc Mỹ là khu vực tăng trưởng nhanh nhất về thị trường cua vào năm 2020. Hoa Kỳ là nhà nhập khẩu cua lớn nhất vào năm 2020, với giá trị nhập khẩu là 49,6 triệu USD. Nhận thức ngày càng tăng về lợi ích dinh dưỡng của cua cùng với bản chất không co giãn của nhu cầu so với giá cả, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhu cầu chung về cua trong khu vực. Thị trường rất phân mảnh do một số công ty quốc tế cũng như các công ty trong khu vực đang cạnh tranh ngang nhau để giành thị phần lớn hơn và chỗ đứng vững chắc hơn cho người tiêu dùng. Một số công ty lớn tham gia cung cấp và buôn bán cua đông lạnh cũng như đóng hộp bao gồm Bumble Bee Foods, LLC, Supreme Crab & Seafood, Inc., Maine Lobster Now, Millennium Ocean Star Corporation và Phil-Union Frozen Foods, Inc. ., trong số những người khác. Hoa Kỳ là nhà nhập khẩu ghẹ lớn nhất vào năm 2020, với giá trị nhập khẩu là 49,6 triệu USD. Nhận thức ngày càng tăng về lợi ích dinh dưỡng của cua cùng với bản chất không co giãn của nhu cầu so với giá cả, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhu cầu chung về cua trong khu vực. Thị trường rất phân mảnh do một số công ty quốc tế cũng như các công ty trong khu vực đang cạnh tranh ngang nhau để giành thị phần lớn hơn và chỗ đứng vững chắc hơn cho người tiêu dùng. Một số công ty lớn tham gia cung cấp và buôn bán cua đông lạnh cũng như đóng hộp bao gồm Bumble Bee Foods, LLC, Supreme Crab & Seafood, Inc., Maine Lobster Now, Millennium Ocean Star Corporation và Phil-Union Frozen Foods, Inc. ., trong số những người khác. Hoa Kỳ là nhà nhập khẩu ghẹ lớn nhất vào năm 2020, với giá trị nhập khẩu là 49,6 triệu USD. Nhận thức ngày càng tăng về lợi ích dinh dưỡng của cua cùng với bản chất không co giãn của nhu cầu so với giá cả, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhu cầu chung về cua trong khu vực. Thị trường rất phân mảnh do một số công ty quốc tế cũng như các công ty trong khu vực đang cạnh tranh ngang nhau để giành thị phần lớn hơn và chỗ đứng vững chắc hơn cho người tiêu dùng. Một số công ty lớn tham gia cung cấp và buôn bán cua đông lạnh cũng như đóng hộp bao gồm Bumble Bee Foods, LLC, Supreme Crab & Seafood, Inc., Maine Lobster Now, Millennium Ocean Star Corporation và Phil-Union Frozen Foods, Inc. ., trong số những người khác. Nhận thức ngày càng tăng về lợi ích dinh dưỡng của cua cùng với bản chất không co giãn của nhu cầu so với giá cả, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhu cầu chung về cua trong khu vực. Thị trường rất phân mảnh do một số công ty quốc tế cũng như các công ty trong khu vực đang cạnh tranh ngang nhau để giành thị phần lớn hơn và chỗ đứng vững chắc hơn cho người tiêu dùng. Một số công ty lớn tham gia cung cấp và buôn bán cua đông lạnh cũng như đóng hộp bao gồm Bumble Bee Foods, LLC, Supreme Crab & Seafood, Inc., Maine Lobster Now, Millennium Ocean Star Corporation và Phil-Union Frozen Foods, Inc. ., trong số những người khác. Nhận thức ngày càng tăng về lợi ích dinh dưỡng của cua cùng với bản chất không co giãn của nhu cầu so với giá cả, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhu cầu chung về cua trong khu vực. Thị trường rất phân mảnh do một số công ty quốc tế cũng như các công ty trong khu vực đang cạnh tranh ngang nhau để giành thị phần lớn hơn và chỗ đứng vững chắc hơn cho người tiêu dùng. Một số công ty lớn tham gia cung cấp và buôn bán cua đông lạnh cũng như đóng hộp bao gồm Bumble Bee Foods, LLC, Supreme Crab & Seafood, Inc., Maine Lobster Now, Millennium Ocean Star Corporation và Phil-Union Frozen Foods, Inc. ., trong số những người khác. Thị trường rất phân mảnh do một số công ty quốc tế cũng như các công ty trong khu vực đang cạnh tranh ngang nhau để giành thị phần lớn hơn và chỗ đứng vững chắc hơn cho người tiêu dùng. Một số công ty lớn tham gia cung cấp và buôn bán cua đông lạnh cũng như đóng hộp bao gồm Bumble Bee Foods, LLC, Supreme Crab & Seafood, Inc., Maine Lobster Now, Millennium Ocean Star Corporation và Phil-Union Frozen Foods, Inc. ., trong số những người khác. Thị trường rất phân mảnh do một số công ty quốc tế cũng như các công ty trong khu vực đang cạnh tranh ngang nhau để giành thị phần lớn hơn và chỗ đứng vững chắc hơn cho người tiêu dùng. Một số công ty lớn tham gia cung cấp và buôn bán cua đông lạnh cũng như đóng hộp bao gồm Bumble Bee Foods, LLC, Supreme Crab & Seafood, Inc., Maine Lobster Now, Millennium Ocean Star Corporation và Phil-Union Frozen Foods, Inc. ., trong số những người khác.

Phạm vi của Báo cáo

Thị trường cua được phân thành loại, viz., Cua xanh, cua găng Trung Quốc, cua Gazami và các loại khác cũng như ở dạng, viz., Đông lạnh, đóng hộp và các dạng khác. Thị trường được phân khúc sâu hơn theo địa lý bao gồm hơn 16 quốc gia trên thế giới. Giai đoạn nghiên cứu được xem xét cho nghiên cứu là 2017-2027 và giai đoạn dự báo là 2022-2027. Báo cáo đưa ra ước tính và dự báo thị trường về giá trị (nghìn USD) và khối lượng (tấn).

Type
Blue Crab
Chinese Mitten
Gazami Crab
Other Crab Types
Form
Frozen
Canned
Other Forms
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
France
Belgium
Germany
Netherlands
United Kingdom
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Indonesia
Philippines
Vietnam
India
Japan
Australia
Rest of Asia-Pacific
South America
Argentina
Brazil
Rest of South America
Middle East and Africa
South Africa
United Arab Emirates
Rest of Middle East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Châu Á - Thái Bình Dương thống lĩnh thị trường toàn cầu

Châu Á - Thái Bình Dương chiếm thị phần cao nhất trên thị trường vào năm 2020, với Trung Quốc đóng góp phần lớn trong tổng thị phần, tiếp theo là Hàn Quốc và Singapore. Tổng giá trị xuất khẩu cua của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đạt 412,6 triệu USD năm 2020 so với 270,8 triệu USD năm 2017. Theo khảo sát tại các tỉnh ven biển Trung Quốc, sản xuất cua thâm canh cao sản đạt lợi nhuận gộp giữa 11.532,0 USD đến 21.624,1 USD / m2, thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của nông dân vào sản xuất cua trong nước. Trung Quốc đã chứng kiến ​​sự phát triển nhanh chóng trong nghề nuôi cua được hỗ trợ bởi năng suất trung bình 190 kg mỗi mét vuông trong những năm gần đây. Hơn thế nữa, hệ thống nuôi cua đồng do chính phủ Trung Quốc thúc đẩy cùng với một số cơ quan không quản lý cũng đã giúp kích thích sản xuất cua lột ở nước này. Vào năm 2018, một dự án có tên "Khuyến khích Công nghệ ươm và nuôi cua biển tại các địa điểm đã chọn", được thực hiện bởi Vụ Nuôi trồng Thủy sản, Trung tâm Phát triển Thủy sản Đông Nam Á (SEAFDEC / AQD) và được tài trợ bởi Bộ Nông nghiệp Philippines, nhằm tăng cường sản xuất giống - cua biển chế biến trong nước. Do đó, các yếu tố nói trên dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường cua chung trong khu vực, trong giai đoạn dự báo. Trung tâm Phát triển Thủy sản Đông Nam Á (SEAFDEC / AQD) và được tài trợ bởi Hiệp hội Nông nghiệp Philippines, nhằm tăng lượng cua giống được nuôi trong nước. Do đó, các yếu tố nói trên dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường cua chung trong khu vực, trong giai đoạn dự báo. Trung tâm Phát triển Thủy sản Đông Nam Á (SEAFDEC / AQD) và được tài trợ bởi Hiệp hội Nông nghiệp Philippines, nhằm tăng lượng cua giống được nuôi trong nước. Do đó, các yếu tố nói trên dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường cua chung trong khu vực, trong giai đoạn dự báo.

crab market

Bắc Mỹ trong khu vực phát triển nhanh nhất

Bắc Mỹ là khu vực phát triển nhanh nhất về thị trường cua trên toàn cầu, vào năm 2020. Hoa Kỳ là nước đóng góp chính vào tổng thị phần cua trong khu vực. Theo một báo cáo của Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia (NOAA), sự gia tăng lượng hải sản đánh bắt, cũng như nhu cầu nhập khẩu cua và các loại hải sản khác từ những người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe, đã nâng tỷ trọng hải sản trong chế độ ăn uống của người Mỹ trong những năm gần đây. . Báo cáo thủy sản hàng năm do NOAA công bố cho thấy mức tiêu thụ cua bình quân đầu người đã tăng từ 0,62 kg vào năm 2018 lên 0,64 kg vào năm 2019 tại Hoa Kỳ. Một nghiên cứu gần đây của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp cho biết sinh khối cua đực đã giảm đối với tất cả các loài cua trong khu vực có mức giảm cao nhất được ghi nhận đối với cua Opilio. Theo nghiên cứu, Sự thay đổi của nhu cầu đối với cua là không đáng kể theo giá tại Hoa Kỳ, tức là nhu cầu về cua không co giãn theo giá, điều này sẽ giúp ổn định hơn nữa nhu cầu đối với cua trong nước và nhập khẩu trong nước. Ngoài ra, Tổng sản lượng đánh bắt cho phép (TAC) đối với cua tuyết đã được tăng 38,3% trong niên vụ 2019-2020 nhằm tăng cường nguồn cung trong nước và đẩy giá xuống. Những yếu tố này dự kiến ​​sẽ dẫn đến sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường cua, trong giai đoạn dự báo. 3% trong niên vụ 2019-2020 nhằm tăng cường nguồn cung trong nước và đẩy giá xuống. Những yếu tố này dự kiến ​​sẽ dẫn đến sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường cua, trong giai đoạn dự báo. 3% trong niên vụ 2019-2020 nhằm tăng cường nguồn cung trong nước và đẩy giá xuống. Những yếu tố này dự kiến ​​sẽ dẫn đến sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường cua, trong giai đoạn dự báo.

crab market

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường cua toàn cầu rất phân mảnh với sự hiện diện của các công ty quốc tế cũng như các công ty trong khu vực đang tăng cường cạnh tranh để giành thị phần cao hơn và mở rộng phạm vi tiếp cận người tiêu dùng. Một số công ty lớn tham gia cung cấp và buôn bán cua đông lạnh cũng như đóng hộp bao gồm Bumble Bee Foods, LLC, Supreme Crab & Seafood, Inc., Maine Lobster Now, Millennium Ocean Star Corporation và Phil-Union Frozen Foods, Inc. ., trong số những người khác. Việc mở rộng danh mục sản phẩm cùng với việc tung ra các thương hiệu mới là một trong những chiến lược được áp dụng nhiều nhất đối với những người chơi để Nâng cao khả năng tiếp cận sản phẩm. Ví dụ, vào năm 2022, Handy Seafood đã giới thiệu món bánh cua mới của họ có cua biển xanh đánh bắt tự nhiên từ cua tươi

Những người chơi chính

 1. Bumble Bee Foods, LLC

 2. Supreme Crab and Seafood, Inc.

 3. Maine Lobster Now

 4. Millennium Ocean Star Corporation

 5. Phil-Union Frozen Foods, Inc.

Market concentraion crab market.png

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường cua toàn cầu rất phân mảnh với sự hiện diện của các công ty quốc tế cũng như các công ty trong khu vực đang tăng cường cạnh tranh để giành thị phần cao hơn và mở rộng phạm vi tiếp cận người tiêu dùng. Một số công ty lớn tham gia cung cấp và buôn bán cua đông lạnh cũng như đóng hộp bao gồm Bumble Bee Foods, LLC, Supreme Crab & Seafood, Inc., Maine Lobster Now, Millennium Ocean Star Corporation và Phil-Union Frozen Foods, Inc. ., trong số những người khác. Việc mở rộng danh mục sản phẩm cùng với việc tung ra các thương hiệu mới là một trong những chiến lược được áp dụng nhiều nhất đối với những người chơi để Nâng cao khả năng tiếp cận sản phẩm. Ví dụ, vào năm 2022, Handy Seafood đã giới thiệu món bánh cua mới của họ có cua biển xanh đánh bắt tự nhiên từ cua tươi

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Blue Crab

   2. 5.1.2 Chinese Mitten

   3. 5.1.3 Gazami Crab

   4. 5.1.4 Other Crab Types

  2. 5.2 Form

   1. 5.2.1 Frozen

   2. 5.2.2 Canned

   3. 5.2.3 Other Forms

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States

    2. 5.3.1.2 Canada

    3. 5.3.1.3 Mexico

    4. 5.3.1.4 Rest of North America

   2. 5.3.2 Europe

    1. 5.3.2.1 France

    2. 5.3.2.2 Belgium

    3. 5.3.2.3 Germany

    4. 5.3.2.4 Netherlands

    5. 5.3.2.5 United Kingdom

    6. 5.3.2.6 Rest of Europe

   3. 5.3.3 Asia-Pacific

    1. 5.3.3.1 China

    2. 5.3.3.2 Indonesia

    3. 5.3.3.3 Philippines

    4. 5.3.3.4 Vietnam

    5. 5.3.3.5 India

    6. 5.3.3.6 Japan

    7. 5.3.3.7 Australia

    8. 5.3.3.8 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.3.4 South America

    1. 5.3.4.1 Argentina

    2. 5.3.4.2 Brazil

    3. 5.3.4.3 Rest of South America

   5. 5.3.5 Middle East and Africa

    1. 5.3.5.1 South Africa

    2. 5.3.5.2 United Arab Emirates

    3. 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Bumble Bee Foods, LLC

   2. 6.3.2 Supreme Crab & Seafood, Inc.

   3. 6.3.3 Maine Lobster Now

   4. 6.3.4 Millennium Ocean Star Corporation

   5. 6.3.5 Phil-Union Frozen Foods, Inc.

   6. 6.3.6 JM Clayton Seafood Company

   7. 6.3.7 RGE Agridev Corporation

   8. 6.3.8 Siam Canadian Group Limited

   9. 6.3.9 Handy Seafood

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 8. 8. AN ASSESSMENT OF THE COVID-19 IMPACT ON THE MARKET

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Crab Market market is studied from 2017 - 2027.

The Crab Market is growing at a CAGR of 6.4% over the next 5 years.

Bumble Bee Foods, LLC, Supreme Crab and Seafood, Inc., Maine Lobster Now, Millennium Ocean Star Corporation, Phil-Union Frozen Foods, Inc. are the major companies operating in Crab Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!