Thị trường mực dẫn điện - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Loại (dựa trên bạc, dựa trên đồng, dựa trên Graphene, ống nano carbon, chất điện môi, polyme dẫn điện và các loại khác), Ứng dụng (Quang điện, Logic và bộ nhớ, Cảm biến, Màn hình cảm ứng và màn hình, Bột nhão dẫn điện, In Bảng mạch và các ứng dụng khác) và Địa lý (Châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ và Trung Đông & Châu Phi)

Ảnh chụp thị trường

 Conductive Ink Market Size
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: > 4 %

Major Players

Conductive Ink Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường mực in dẫn điện dự kiến ​​sẽ đạt CAGR hơn 4% trên toàn cầu trong giai đoạn dự báo. Việc lắp đặt ngày càng nhiều các tấm pin mặt trời và sản xuất ngày càng nhiều các thiết bị điện tử thông minh và thu nhỏ đã thúc đẩy thị trường được nghiên cứu. Mặt khác, yêu cầu của các công nghệ cao cấp đã và đang cản trở sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu.

 • Phân khúc quang điện đã thống trị thị trường và dự kiến ​​sẽ tăng trưởng trong giai đoạn dự báo.
 • Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thống trị thị trường trên toàn thế giới, với lượng tiêu thụ lớn nhất đến từ các quốc gia, chẳng hạn như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo thị trường mực dẫn điện bao gồm:

Type
Silver-based
Copper-based
Graphene-based
Carbon Nanotubes
Dielectric
Conductive Polymers
Other Types
Application
Photovoltaics
Logic and Memory
Sensors
Touchscreens and Displays
Conductive Pastes
Printed Circuit Boards
Other Applications
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East & Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle East & Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nhu cầu ngày càng tăng từ phân khúc quang điện

 • Mực dẫn điện, nhờ độ dẫn điện cao, điện trở suất tấm thấp, độ bám dính tuyệt vời với oxit thiếc indium và oxit thiếc cadmium, độ phân giải in cao và nhiệt độ đóng rắn thấp, đã được sử dụng rộng rãi trong các tấm pin mặt trời.
 • Hơn nữa, ngành công nghiệp năng lượng mặt trời (quang điện) đang phải đối mặt với áp lực đáng kể để vừa giảm chi phí nguyên liệu, vừa tăng hiệu quả sản xuất, nhằm cạnh tranh với các hệ thống điện lưới truyền thống. Trong trường hợp như vậy, việc sử dụng mực dẫn điện đóng vai trò như một giải pháp khả thi cho ngành.
 • Trên toàn cầu, ngành công nghiệp quang điện (PV) đang tăng với tốc độ ổn định, trong đó Trung Quốc dẫn đầu thị trường PV toàn cầu, về việc bổ sung công suất trong những năm hiện tại và tương lai.
 • Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, tổng công suất điện mặt trời bổ sung toàn cầu là 97 gigawatt (GW) trong năm 2018, chiếm khoảng một nửa tổng tăng trưởng công suất tái tạo ròng. Việc bổ sung năng lực tiếp tục tăng trong năm 2019 trên thị trường toàn cầu.
 • Hơn nữa, hơn 14O GW công suất năng lượng mặt trời toàn cầu dự kiến ​​sẽ được bổ sung vào năm 2020 trên toàn cầu.
 • Nhìn chung, tất cả những yếu tố như vậy dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường mực dẫn điện trong ứng dụng quang điện trong những năm tới.
Conductive Ink Market Share

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để thống trị thị trường

 • Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, do các quốc gia, chẳng hạn như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản, đã nổi lên trở thành nước tiêu thụ mực dẫn điện hàng đầu trên thị trường toàn cầu.
 • Trung Quốc dẫn đầu về việc bổ sung công suất quang điện ở cả Châu Á - Thái Bình Dương và thị trường toàn cầu. Dự kiến, phần lớn năng lực bổ sung trong những năm tới là đến từ Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Châu Á - Thái Bình Dương khác. Ngoài ra, Trung Quốc dẫn đầu gần như toàn bộ chuỗi giá trị của thị trường sản xuất điện tử trên toàn cầu và cũng đang đầu tư đáng kể vào việc tìm ra những cách thức mới để phát triển nhanh chóng quá trình thu nhỏ hóa các sản phẩm điện tử.
 • Năm 2019, tổng công suất điện mặt trời lắp đặt là 30,1 GW, thấp hơn đáng kể so với tổng công suất lắp đặt vào năm 2018. Vào năm 2020, ước tính bổ sung điện mặt trời dự kiến ​​là khoảng 40 GW.
 • Ấn Độ đang chuẩn bị vượt qua mốc công suất năng lượng tái tạo 100 GW (trong đó một phần đáng kể là năng lượng mặt trời) vào năm 2020 và đang cố gắng đạt được những bước tiến nhanh chóng hướng tới mục tiêu năng lượng sạch 175 GW đầy tham vọng vào năm 2022. Tại Ấn Độ, sản xuất của điện tử còn hạn chế khi so sánh với thị trường toàn cầu; tuy nhiên, quốc gia này là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất cho các bộ phận điện tử trên toàn cầu.
 • Nhìn chung, những yếu tố như vậy dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường mực dẫn điện ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong những năm tới.
Conductive Ink Market Growth

Bối cảnh cạnh tranh

Về bản chất, thị trường mực dẫn điện toàn cầu được củng cố một phần, với một số công ty lớn chiếm vị trí quan trọng trên thị trường toàn cầu. Một số công ty lớn đang hoạt động trên thị trường là Sun Chemical, Vorbeck Materials, DuPont, Henkel AG & Co. KGaA, và Heraeus Holding, cùng những công ty khác.

Những người chơi chính

 1. Sun Chemical

 2. Vorbeck Materials

 3. DuPont

 4. Henkel AG & Co. KGaA

 5. Heraeus Holding

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

 Sun Chemical, Vorbeck Materials, DuPont, Henkel AG & Co. KGaA, and Heraeus Holding

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Drivers

   1. 4.1.1 Growing Installation of Solar Panels

   2. 4.1.2 Increasing Production of Smart and Miniaturized Electronics

  2. 4.2 Restraints

   1. 4.2.1 Requirement of High-end Technologies

   2. 4.2.2 Other Restraints

  3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Degree of Competition

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Silver-based

   2. 5.1.2 Copper-based

   3. 5.1.3 Graphene-based

   4. 5.1.4 Carbon Nanotubes

   5. 5.1.5 Dielectric

   6. 5.1.6 Conductive Polymers

   7. 5.1.7 Other Types

  2. 5.2 Application

   1. 5.2.1 Photovoltaics

   2. 5.2.2 Logic and Memory

   3. 5.2.3 Sensors

   4. 5.2.4 Touchscreens and Displays

   5. 5.2.5 Conductive Pastes

   6. 5.2.6 Printed Circuit Boards

   7. 5.2.7 Other Applications

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 Asia-Pacific

    1. 5.3.1.1 China

    2. 5.3.1.2 India

    3. 5.3.1.3 Japan

    4. 5.3.1.4 South Korea

    5. 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific

   2. 5.3.2 North America

    1. 5.3.2.1 United States

    2. 5.3.2.2 Canada

    3. 5.3.2.3 Mexico

   3. 5.3.3 Europe

    1. 5.3.3.1 Germany

    2. 5.3.3.2 United Kingdom

    3. 5.3.3.3 France

    4. 5.3.3.4 Italy

    5. 5.3.3.5 Rest of Europe

   4. 5.3.4 South America

    1. 5.3.4.1 Brazil

    2. 5.3.4.2 Argentina

    3. 5.3.4.3 Rest of South America

   5. 5.3.5 Middle East & Africa

    1. 5.3.5.1 Saudi Arabia

    2. 5.3.5.2 South Africa

    3. 5.3.5.3 Rest of Middle East & Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Market Share Analysis**

  3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 Ad-Nano Technologies Private Limited

   2. 6.4.2 Applied Ink Solutions c/o Kayaku Advanced Materials Inc.

   3. 6.4.3 Bare Conductive

   4. 6.4.4 Creative Materials Inc.

   5. 6.4.5 Daicel Corporation

   6. 6.4.6 DuPont

   7. 6.4.7 Henkel AG & Co. KGaA

   8. 6.4.8 Heraeus Holding

   9. 6.4.9 InkTec Co. Ltd

   10. 6.4.10 Johnson Matthey

   11. 6.4.11 Poly-ink

   12. 6.4.12 Sun Chemical

   13. 6.4.13 Vorbeck Materials

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  1. 7.1 Increasing Investment in Nanomaterials

  2. 7.2 Other Opportunities

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường mực dẫn điện được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường mực dẫn điện đang tăng trưởng với tốc độ CAGR >4% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Châu Á Thái Bình Dương nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Sun Chemical , Vorbeck Materials , DuPont , Henkel AG & Co. KGaA , Heraeus Holding là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường mực dẫn điện.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!