Thị trường Bộ quần áo Phi hành gia - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường Bộ đồ Phi hành gia được phân khúc theo Loại (Bộ đồ IVA và Bộ đồ EVA) và Địa lý.

Ảnh chụp thị trường

astronaut space suits market overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: >2 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường quần áo du hành vũ trụ được dự báo sẽ đạt CAGR hơn 2% trong giai đoạn dự báo.

 • Việc các quốc gia như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ và Nga đầu tư ngày càng nhiều vào các chương trình thám hiểm không gian vũ trụ được dự đoán sẽ tạo ra nhu cầu về bộ quần áo vũ trụ trong giai đoạn dự báo.
 • Sự phát triển của các bộ đồ vũ trụ mới và tiên tiến với vật liệu tiên tiến có trọng lượng thấp và nâng cao tính di động được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường trong những năm tới.
 • Thị trường quần áo du hành vũ trụ được củng cố với số lượng người chơi hạn chế trên thị trường.

Scope of the report

A space suit is a suit that protects the astronauts from the hostile environment of space, i.e., protection against radiation. The market study includes the spacesuits, both, IVA suits (used inside the pressurized spacecraft) and EVA suits (used outside spacecraft for exploration and repair of the spacecraft).

Type
IVA Suits
EVA Suits
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Rest of the World

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

EVA Phù hợp với Phân khúc chiếm Thị phần Chính trong năm 2019

Phân khúc quần áo EVA hiện đang thống trị thị trường và dự kiến ​​sẽ tiếp tục thống trị trong giai đoạn dự báo. Các hoạt động ngoài hành tinh (EVA) nói chung là các chuyến đi bộ ngoài không gian được thực hiện bởi các phi hành gia cho các hoạt động như khám phá hành tinh, sửa chữa vệ tinh và các hoạt động cực đoan khác trên trạm vũ trụ. Bộ quần áo EVA (bộ quần áo Đơn vị di động ngoại vi (EMU)) bảo vệ môi trường, thông tin liên lạc, khả năng di chuyển và hỗ trợ cuộc sống cho các phi hành gia. Sự phát triển của các bộ đồ không gian mới cho các chương trình khám phá không gian của con người được dự đoán sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của phân khúc này trong những năm tới. Vào tháng 10 năm 2019, NASA đã công bố bộ không gian xEMU cho các hoạt động ngoài phi thuyền trên bề mặt của mặt trăng cho sứ mệnh không gian được lên kế hoạch vào năm 2024. Hơn nữa,

astronaut space suits market segment

Châu Á-Thái Bình Dương được kỳ vọng sẽ ghi nhận Tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong suốt thời kỳ dự báo

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của thị trường được dự đoán sẽ có tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo. Các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương như Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ cùng với những quốc gia khác đang tiến hành các kế hoạch thăm dò không gian của con người để gửi con người đến khám phá hành tinh trong những năm tới. Trung Quốc trong chương trình thăm dò không gian của con người đã lên kế hoạch xây dựng và vận hành một trạm vũ trụ trên quỹ đạo trái đất thấp (LEO). Nước này có kế hoạch hoàn thành việc xây dựng trạm vũ trụ vào năm 2024. Hơn nữa, Cơ quan Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ thực hiện hoạt động thám hiểm của con người lên mặt trăng vào những năm 2030. Ngoài ra, Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) đã thông báo cử 4 phi hành gia tham gia sứ mệnh con người được lên kế hoạch phóng vào năm 2022. Đối với vụ phóng này, ISRO đã phát triển một bộ đồ không gian mới (mẫu thử nghiệm được công bố vào tháng 9 năm 2018) dành cho các phi hành gia, với sức chứa một bình oxy. Các chương trình khám phá không gian như vậy được dự đoán sẽ tạo ra nhu cầu về bộ quần áo IVA và bộ đồ EVA trong những năm tới.

astronaut space suits market geography

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường quần áo du hành vũ trụ được củng cố đáng kể, với sự hiện diện của một số nhà cung cấp và người mua hạn chế, trong đó Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA) là người dùng cuối chính. Một số công ty nổi bật trong thị trường quần áo du hành vũ trụ là Collins Aerospace, Final Frontier Design, The Boeing Company, David Clark Company và NPP Zvezda. Các tổ chức không gian, cũng như các công ty sản xuất, đang phát triển các bộ đồ không gian mới cho các phi hành gia với vật liệu tiên tiến, hệ thống thông tin liên lạc tốt hơn và khả năng di chuyển được nâng cao. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các chương trình khám phá không gian của con người dự kiến ​​sẽ giúp các công ty mở rộng sự hiện diện toàn cầu trong những năm tới.

Những người chơi chính

 1. Collins Aerospace

 2. Final Frontier Design

 3. The Boeing Company

 4. David Clark Company

 5. NPP Zvezda

astronaut space suits market CL.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 IVA Suits

   2. 5.1.2 EVA Suits

  2. 5.2 Geography

   1. 5.2.1 North America

   2. 5.2.2 Europe

   3. 5.2.3 Asia-Pacific

   4. 5.2.4 Rest of the World

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Vendor Market Share

  2. 6.2 Company Profiles

   1. 6.2.1 Collins Aerospace

   2. 6.2.2 Final Frontier Design

   3. 6.2.3 The Boeing Company

   4. 6.2.4 David Clark Company

   5. 6.2.5 NPP Zvezda

   6. 6.2.6 PACIFIC SPACEFLIGHT

   7. 6.2.7 Oceaneering International

   8. 6.2.8 ILC Dover LP

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Astronaut Space Suits Market market is studied from 2018 - 2027.

The Astronaut Space Suits Market is growing at a CAGR of >2% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

Collins Aerospace, Final Frontier Design, The Boeing Company, David Clark Company, NPP Zvezda are the major companies operating in Astronaut Space Suits Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!