Sản xuất tế bào gốc Quy mô thị trường Phân tích thị phần - Xu hướng & Dự báo tăng trưởng (2023 - 2028)

Thị trường sản xuất tế bào gốc được phân khúc theo loại (sản phẩm và dịch vụ), ứng dụng (liệu pháp tế bào gốc, khám phá và phát triển thuốc, và ngân hàng tế bào gốc), người dùng cuối (công ty dược phẩm và công nghệ sinh học, ngân hàng tế bào và ngân hàng mô, và người dùng cuối khác) và địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi và Nam Mỹ). Báo cáo đưa ra giá trị (tính bằng triệu USD) cho các phân khúc trên.

Quy mô thị trường sản xuất tế bào gốc

Tóm tắt thị trường sản xuất tế bào gốc
share button
Giai Đoạn Nghiên Cứu 2018-2028
Năm Cơ Sở Để Ước Tính 2022
Giai Đoạn Dữ Liệu Dự Báo 2023 - 2028
CAGR 12.97 %
Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất Châu Á Thái Bình Dương
Thị Trường Lớn Nhất Bắc Mỹ

Những người chơi chính

Thị trường sản xuất tế bào gốc Những người chơi chính

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?

Phân tích thị trường sản xuất tế bào gốc

Thị trường sản xuất tế bào gốc dự kiến sẽ ghi nhận tốc độ CAGR gần 12.97% trong giai đoạn dự báo.

Đại dịch COVID-19 đã tác động đáng kể đến thị trường sản xuất tế bào gốc so với các thị trường khác khi các liệu pháp dựa trên tế bào gốc được đề xuất để điều trị COVID-19. Một số công ty và trường đại học tham gia vào các nghiên cứu liên quan đến tế bào gốc. Chẳng hạn, theo bài báo được công bố vào tháng 1/2022 trên tạp chí BMC, liệu pháp tế bào gốc và các mô hình organoid có nguồn gốc từ tế bào gốc được chú trọng nhiều hơn như một phương pháp điều trị và nghiên cứu mới cho COVID-19. Để hiểu rõ hơn về quá trình nhiễm trùng đặc hiệu tế bào cơ tim SARS-CoV-2, một số nhà nghiên cứu đã sử dụng tế bào cơ tim có nguồn gốc từ tế bào gốc đa năng cảm ứng ở người (hiPSC CMS) làm mô hình. Trong kịch bản hiện tại, sản xuất tế bào gốc đã thu hút được nhiều sự chú ý hơn do các ứng dụng rộng rãi như tế bào gốc đa năng được sử dụng để điều trị bệnh tạo cơ sở cho y học tái tạo trong tương lai sử dụng tế bào gốc. Do sự gia tăng phát triển công nghệ trong tổng hợp và bảo quản tế bào gốc, người ta cũng dự đoán rằng thị trường sản xuất tế bào gốc có thể sẽ mở rộng trong những năm tới.

Các yếu tố chính góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường bao gồm những tiến bộ công nghệ trong sản xuất và bảo quản tế bào gốc và nhận thức cộng đồng ngày càng tăng về tiềm năng điều trị của các sản phẩm tế bào gốc. Ví dụ, theo bài báo được công bố vào tháng 9/2022 trên PubMed, liệu pháp tế bào gốc liên quan đến các nghiên cứu in vitro và in vivo được chứng minh là an toàn và hiệu quả trong điều trị các bệnh khác nhau. Theo cùng một nguồn, điều trị tế bào gốc tìm cách khôi phục hoặc sửa chữa các cơ quan bị tổn thương và dị tật bẩm sinh bằng cách sử dụng tế bào gốc của con người như tế bào gốc phôi (ESC), tế bào gốc trưởng thành (ASC) và tế bào gốc đa năng cảm ứng (iPSC).

Hơn nữa, việc ra mắt sản phẩm, mở rộng công ty và ra mắt trung tâm nghiên cứu được dự đoán sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo. Chẳng hạn, vào tháng 9 năm 2021, STEMCELL Technologies đã ra mắt các dịch vụ ngân hàng và mô tả tế bào gốc đa năng của con người (hPSC) hợp tác với WiCell, giúp các nhà nghiên cứu tế bào gốc đa năng dễ dàng đạt được các bước quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Ngoài ra, vào tháng 10/2022, Hiệp hội COST đã tổ chức Ngày Nhận thức về Tế bào gốc nêu bật một mạng lưới các nhà nghiên cứu làm việc để thúc đẩy sự hiểu biết nhiều hơn về nghiên cứu tế bào gốc và các ứng dụng tiềm năng cho hàng triệu người mắc các bệnh và chấn thương nan y.

Do đó, sự gia tăng các nghiên cứu về liệu pháp tế bào gốc, sự gia tăng ra mắt sản phẩm và sự gia tăng nhận thức về tầm quan trọng của liệu pháp tế bào gốc thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo. Tuy nhiên, sự phổ biến của các thủ tục thay thế là một nhược điểm lớn đối với thị trường.

Phân khúc ngân hàng tế bào gốc có thể sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong thị trường sản xuất tế bào gốc trong giai đoạn dự báo

Ngân hàng tế bào gốc là một điều khoản lưu trữ các tế bào gốc được phát triển từ nước ối để sử dụng trong tương lai. Các mẫu tế bào gốc trong các ngân hàng tư nhân được lưu trữ đặc biệt để sử dụng bởi cá nhân mà các tế bào đó đã được thu thập và chi phí ngân hàng được trả bởi người đó. Mẫu sau đó có thể được phục hồi hoặc chỉ được sử dụng bởi cá nhân đó hoặc, trong nhiều trường hợp, bởi họ hàng máu cấp độ một của họ. Phân khúc nghiên cứu được dự đoán sẽ chứng kiến sự tăng trưởng do các yếu tố như sự gia tăng ra mắt của các ngân hàng tế bào gốc trên toàn cầu, sự gia tăng nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn tế bào gốc.

Ngoài ra, việc thành lập các ngân hàng tế bào gốc trên toàn thế giới sẽ đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của thị trường. Chẳng hạn, vào tháng 9 năm 2021, LifeCell International Pvt. Ltd đã nhận được khoản đầu tư 225 INR crore (27,2 triệu USD) từ OrbiMed Asia Partners IV để đổi lấy cổ phần thiểu số, điều này có khả năng cho phép công ty đột phá vào các danh mục mới liền kề, chẳng hạn như sức khỏe sinh sản và liệu pháp dựa trên tế bào.

Yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của phân khúc là nhu cầu ngày càng tăng của công chúng đối với ngân hàng tế bào gốc máu cuống rốn và nhận thức ngày càng tăng về những lợi thế tiềm năng của việc bảo tồn tế bào gốc. Hơn nữa, một số cơ quan chính phủ và tư nhân đang hợp tác để giải quyết các vấn đề chung liên quan đến sản xuất và chế biến tế bào gốc, cải thiện công việc trên các ngân hàng tế bào gốc, từ đó thúc đẩy tăng trưởng phân khúc. Chẳng hạn, vào tháng 9 năm 2021, STEMCELL Technologies đã ra mắt mô tả đặc tính tế bào gốc đa năng của con người (hPSC) và các dịch vụ ngân hàng hợp tác với WiCell. Các dịch vụ này, được cung cấp thông qua bộ phận Dịch vụ xét nghiệm hợp đồng của STEMCELL, cung cấp cho các nhà nghiên cứu các đánh giá chất lượng tế bào toàn diện và cho phép họ tạo ra các ngân hàng tế bào bằng cách sử dụng các thực hành tiêu chuẩn hóa.

Do đó, với sự gia tăng các nghiên cứu về liệu pháp tế bào gốc, và sự gia tăng các sáng kiến và tài trợ để thành lập ngân hàng tế bào gốc, phân khúc nghiên cứu được dự đoán sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn dự báo.

Stem Cell Manufacturing Market - Estimated Funding For Stem Cell Research, (in USD Billions), Global, 2021-2022

Bắc Mỹ được dự đoán sẽ nắm giữ một thị phần đáng kể trên thị trường trong giai đoạn dự báo

Bắc Mỹ dự kiến sẽ chiếm một phần đáng kể trong thị trường tổng thể trong suốt giai đoạn dự báo. Sự tăng trưởng của thị trường là do sự hiện diện của những người chơi chính, sự tập trung cao độ của nghiên cứu tế bào gốc trong khu vực, tài trợ công-tư và tài trợ để hỗ trợ đánh giá lâm sàng tế bào gốc cho các ứng dụng khác nhau, cơ sở hạ tầng nghiên cứu mạnh mẽ và nhận thức cộng đồng ngày càng tăng về tiềm năng điều trị của tế bào gốc. Chẳng hạn, vào tháng 4/2022, Mạng lưới Tế bào gốc (SCN) của Canada đã ra mắt IGNITE 2022-2025, kế hoạch chiến lược ba năm do Chính phủ Canada tài trợ thông qua cam kết Ngân sách 2021 trị giá 45 triệu USD. Kế hoạch chiến lược này, IGNITE 2022–2025, được xây dựng dựa trên ba trụ cột cốt lõi nghiên cứu, đào tạo và huy động kiến thức. Mỗi điều đều quan trọng đối với SCN khi họ làm việc để định vị các nhà khoa học và chuyên gia có trụ sở tại Canada đi đầu trong y học tái tạo (RM) trên toàn cầu.

Hơn nữa, sự gia tăng số lượng phê duyệt quan hệ đối tác liên quan đến liệu pháp tế bào gốc dự kiến sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường. Chẳng hạn, vào tháng 3 năm 2021, Vertex Pharmaceuticals đã nhận được khoản tài trợ của FDA như một chỉ định theo dõi nhanh cho VX-880, một liệu pháp có nguồn gốc từ tế bào gốc ở người dành cho bệnh nhân tiểu đường Loại 1. VX-880 là liệu pháp tế bào tiểu đảo biệt hóa hoàn toàn, đồng loại, đầu tiên được thiết kế để điều chỉnh nồng độ glucose bằng cách khôi phục chức năng tế bào đảo tụy của bệnh nhân, bao gồm sản xuất insulin.

Hơn nữa, vào tháng 11/2022, ExCellThera Inc. đã hoàn thành việc đăng ký bệnh nhân trong các nghiên cứu Giai đoạn 2 ban đầu đối với bệnh bạch cầu nguy cơ cao và hội chứng loạn sản tủy (MDS). Liệu pháp tế bào ECT-001, loại thuốc nghiên cứu tiên tiến nhất của ExCellThera, kết hợp phân tử độc quyền UM171 và hệ thống nuôi cấy được tối ưu hóa để tạo ra cấy ghép tế bào gốc mở rộng UM171 độc đáo, đồng thời nó cũng cho phép sử dụng các đơn vị máu cuống rốn nhỏ mà không ảnh hưởng đến việc cấy ghép. Các thử nghiệm qua các giai đoạn khác nhau cho thấy kết quả tích cực.

Do đó, với sự gia tăng các nghiên cứu về liệu pháp tế bào gốc, và sự gia tăng các sáng kiến và tài trợ của những người chơi chính và chính phủ, Bắc Mỹ được dự đoán sẽ nắm giữ một thị phần đáng kể trong giai đoạn dự báo.

Thị trường sản xuất tế bào gốc - Tốc độ tăng trưởng theo khu vực

Tổng quan về ngành sản xuất tế bào gốc

Thị trường sản xuất tế bào gốc có tính cạnh tranh vừa phải và bao gồm một số người chơi chính. Một số công ty hiện đang thống trị thị trường là Becton, Dickinson and Company, Fujifilm Holdings Corporation (Cellular Dynamics), Lonza Group, Stemcell Technologies, Merck Group, Thermo Fisher Scientific và Pluristem Therapeutics Inc.

Các nhà lãnh đạo thị trường sản xuất tế bào gốc

 1. Becton, Dickinson and Company

 2. Lonza Group

 3. Stemcell Technologies

 4. Merck Group

 5. Fujifilm Holdings Corporation (Cellular Dynamics)

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Tập trung thị trường sản xuất tế bào gốc

Tin tức thị trường sản xuất tế bào gốc

 • Vào tháng 8 năm 2022, Applied StemCell, Inc. (ASC), một liệu pháp gen và tế bào CRO / CDMO tập trung vào việc hỗ trợ cộng đồng nghiên cứu và ngành công nghệ sinh học cho nhu cầu của họ trong việc phát triển và sản xuất các sản phẩm tế bào và gen, đã mở rộng cơ sở Sản xuất tốt hiện tại (cGMP). ASC đã thực hiện thành công các dự án sản xuất sản phẩm và ngân hàng di động trong bộ cGMP hiện tại của mình và hiện đang chuẩn bị xây dựng thêm 4 phòng sạch cGMP, không gian lưu trữ lạnh, phát triển quy trình và không gian QC / QA.
 • Vào tháng 1/2022, công ty khởi nghiệp sản xuất tế bào gốc Cellino Biotech đã huy động được vòng tài trợ Series A trị giá 80 triệu USD do Bayer dẫn đầu cùng với 8VC, Quỹ Humboldt và các nhà đầu tư mới bao gồm Felicis Ventures và Khosla Ventures, có thể khắc phục sự cố kìm hãm ngành công nghệ sinh học. Cellino có kế hoạch mở rộng khả năng tiếp cận các liệu pháp dựa trên tế bào gốc với mục tiêu xây dựng xưởng đúc tế bào người tự trị đầu tiên vào năm 2025.

Báo cáo thị trường sản xuất tế bào gốc - Mục lục

 1. 1. GIỚI THIỆU

  1. 1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường

   1. 1.2 Phạm vi nghiên cứu

   2. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

    1. 3. TÓM TẮT

     1. 4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG

      1. 4.1 Tổng quan thị trường

       1. 4.2 Trình điều khiển thị trường

        1. 4.2.1 Tiến bộ công nghệ trong sản xuất và bảo quản tế bào gốc

         1. 4.2.2 Nâng cao nhận thức cộng đồng về hiệu quả điều trị của các sản phẩm tế bào gốc

          1. 4.2.3 Tăng cường đầu tư công-tư và tài trợ cho nghiên cứu dựa trên tế bào gốc

          2. 4.3 Hạn chế thị trường

           1. 4.3.1 Chi phí hoạt động cao liên quan đến sản xuất và ngân hàng tế bào gốc

           2. 4.4 Phân tích năm lực lượng của Porter

            1. 4.4.1 Mối đe dọa của những người mới

             1. 4.4.2 Năng lực thương lượng của người mua/người tiêu dùng

              1. 4.4.3 Quyền thương lượng của nhà cung cấp

               1. 4.4.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế

                1. 4.4.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh

               2. 5. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG (Quy mô thị trường theo giá trị - triệu USD)

                1. 5.1 Theo loại

                 1. 5.1.1 Sản phẩm

                  1. 5.1.1.1 truyền thông văn hóa

                   1. 5.1.1.2 vật tư tiêu hao

                    1. 5.1.1.3 Dụng cụ

                     1. 5.1.1.4 Dòng tế bào gốc

                     2. 5.1.2 Dịch vụ

                     3. 5.2 Theo ứng dụng

                      1. 5.2.1 Liệu pháp tế bào gốc

                       1. 5.2.2 Khám phá và phát triển thuốc

                        1. 5.2.3 Ngân Hàng Tế Bào Gốc

                        2. 5.3 Bởi người dùng cuối

                         1. 5.3.1 Công ty dược phẩm và công nghệ sinh học

                          1. 5.3.2 Ngân hàng tế bào và ngân hàng mô

                           1. 5.3.3 Người dùng cuối khác

                           2. 5.4 Địa lý

                            1. 5.4.1 Bắc Mỹ

                             1. 5.4.1.1 Hoa Kỳ

                              1. 5.4.1.2 Canada

                               1. 5.4.1.3 Mexico

                               2. 5.4.2 Châu Âu

                                1. 5.4.2.1 nước Đức

                                 1. 5.4.2.2 Vương quốc Anh

                                  1. 5.4.2.3 Pháp

                                   1. 5.4.2.4 Nước Ý

                                    1. 5.4.2.5 Tây ban nha

                                     1. 5.4.2.6 Phần còn lại của châu Âu

                                     2. 5.4.3 Châu á Thái Bình Dương

                                      1. 5.4.3.1 Trung Quốc

                                       1. 5.4.3.2 Nhật Bản

                                        1. 5.4.3.3 Ấn Độ

                                         1. 5.4.3.4 Châu Úc

                                          1. 5.4.3.5 Hàn Quốc

                                           1. 5.4.3.6 Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương

                                           2. 5.4.4 Trung Đông và Châu Phi

                                            1. 5.4.4.1 GCC

                                             1. 5.4.4.2 Nam Phi

                                              1. 5.4.4.3 Phần còn lại của Trung Đông và Châu Phi

                                              2. 5.4.5 Nam Mỹ

                                               1. 5.4.5.1 Brazil

                                                1. 5.4.5.2 Ác-hen-ti-na

                                                 1. 5.4.5.3 Phần còn lại của Nam Mỹ

                                               2. 6. CẢNH QUAN CẠNH TRANH

                                                1. 6.1 Hồ sơ công ty

                                                 1. 6.1.1 Sartorius

                                                  1. 6.1.2 Becton, Dickinson and Company

                                                   1. 6.1.3 Fujifilm Holdings Corporation (Cellular Dynamics)

                                                    1. 6.1.4 Lonza Group

                                                     1. 6.1.5 Stemcell Technologies

                                                      1. 6.1.6 Corning Incorporated

                                                       1. 6.1.7 Merck Group

                                                        1. 6.1.8 Thermo Fisher Scientific

                                                         1. 6.1.9 Pluristem Therapeutics Inc.

                                                          1. 6.1.10 Miltenyi Biotec

                                                           1. 6.1.11 Takeda Pharmaceutical Company Limited

                                                            1. 6.1.12 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

                                                             1. 6.1.13 AbbVie Inc.

                                                            2. 7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

                                                             ** Tùy thuộc vào Tình Trạng Sẵn Có
                                                             ** Bối cảnh cạnh tranh bao gồm- Tổng quan kinh doanh, tài chính, sản phẩm và chiến lược, và những phát triển gần đây

                                                             Phân khúc ngành sản xuất tế bào gốc

                                                             Theo phạm vi của báo cáo, tế bào gốc là một tế bào có khả năng độc đáo để phát triển thành các loại tế bào cụ thể trong cơ thể. Trong tương lai, chúng có thể được sử dụng để thay thế các tế bào và mô đã bị tổn thương hoặc mất do bệnh tật. Thị trường sản xuất tế bào gốc được phân khúc theo loại (sản phẩm (môi trường nuôi cấy, vật tư tiêu hao, dụng cụ, dòng tế bào gốc và dịch vụ), ứng dụng (liệu pháp tế bào gốc, khám phá và phát triển thuốc, và ngân hàng tế bào gốc), người dùng cuối (công ty dược phẩm và công nghệ sinh học, ngân hàng tế bào và ngân hàng mô, và người dùng cuối khác) và địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi, và Nam Mỹ). Báo cáo thị trường cũng bao gồm quy mô và xu hướng thị trường ước tính cho 17 quốc gia trên các khu vực chính trên toàn cầu. Báo cáo đưa ra giá trị (tính bằng triệu USD) cho các phân khúc trên.

                                                             Theo loại
                                                             Sản phẩm
                                                             truyền thông văn hóa
                                                             vật tư tiêu hao
                                                             Dụng cụ
                                                             Dòng tế bào gốc
                                                             Dịch vụ
                                                             Theo ứng dụng
                                                             Liệu pháp tế bào gốc
                                                             Khám phá và phát triển thuốc
                                                             Ngân Hàng Tế Bào Gốc
                                                             Bởi người dùng cuối
                                                             Công ty dược phẩm và công nghệ sinh học
                                                             Ngân hàng tế bào và ngân hàng mô
                                                             Người dùng cuối khác
                                                             Địa lý
                                                             Bắc Mỹ
                                                             Hoa Kỳ
                                                             Canada
                                                             Mexico
                                                             Châu Âu
                                                             nước Đức
                                                             Vương quốc Anh
                                                             Pháp
                                                             Nước Ý
                                                             Tây ban nha
                                                             Phần còn lại của châu Âu
                                                             Châu á Thái Bình Dương
                                                             Trung Quốc
                                                             Nhật Bản
                                                             Ấn Độ
                                                             Châu Úc
                                                             Hàn Quốc
                                                             Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương
                                                             Trung Đông và Châu Phi
                                                             GCC
                                                             Nam Phi
                                                             Phần còn lại của Trung Đông và Châu Phi
                                                             Nam Mỹ
                                                             Brazil
                                                             Ác-hen-ti-na
                                                             Phần còn lại của Nam Mỹ

                                                             Phạm vi báo cáo có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn. Nhấp vào đây.

                                                             Bạn cũng có thể mua các phần của bản báo cáo này. Bạn có muốn kiểm tra một phần bảng báo giá một cách khôn ngoan?

                                                             Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường sản xuất tế bào gốc

                                                             Thị trường sản xuất tế bào gốc dự kiến sẽ đăng ký CAGR là 12.97% trong giai đoạn dự báo (2023-2028).

                                                             Becton, Dickinson and Company, Lonza Group, Stemcell Technologies, Merck Group, Fujifilm Holdings Corporation (Cellular Dynamics) là những công ty lớn hoạt động trong thị trường sản xuất tế bào gốc.

                                                             Châu Á Thái Bình Dương ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2023-2028).

                                                             Năm 2023, Bắc Mỹ chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường sản xuất tế bào gốc.

                                                             Báo cáo ngành sản xuất tế bào gốc

                                                             Thống kê thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu Sản xuất tế bào gốc năm 2023, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích sản xuất tế bào gốc bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2028 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng báo cáo miễn phí Tải xuống PDF.

                                                             close-icon
                                                             80% khách hàng của chúng tôi tìm kiếm báo cáo đặt hàng. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh của bạn như thế nào?

                                                             Vui lòng nhập một ID email hợp lệ

                                                             Vui lòng nhập một tin nhắn hợp lệ!