Thanh lọc thị trường hợp chất - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Loại (Thanh lọc cơ học, Thanh lọc hóa học và Thanh lọc chất lỏng), Quy trình (Đúc phun, Đùn, Đúc thổi và các quy trình khác), Ứng dụng (Ô tô, Xây dựng, Máy móc công nghiệp, Polyme, Xử lý nhựa nhiệt dẻo và các ứng dụng khác ), và Địa lý (Châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ và Trung Đông và Châu Phi)

Ảnh chụp thị trường

Purging Compound Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: > 6 %

Major Players

Purging Compound Market Major Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường dự kiến ​​sẽ ghi nhận tốc độ CAGR là 6% trong giai đoạn dự báo. Một trong những yếu tố chính thúc đẩy thị trường là nhu cầu ngày càng tăng từ ngành công nghiệp chế biến nhựa nhiệt dẻo trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, giá cả biến động của các hợp chất tẩy rửa dự kiến ​​sẽ cản trở sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu.

Nhu cầu ngày càng tăng đối với các hợp chất tẩy rửa làm hóa chất tẩy rửa trong máy công nghiệp có thể là cơ hội để nghiên cứu thị trường trong tương lai.

Theo ứng dụng, nhu cầu về các hợp chất tẩy trong quá trình chế biến nhựa nhiệt dẻo dự kiến ​​sẽ tăng trong giai đoạn dự báo.

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ chiếm lĩnh thị trường có lượng tiêu thụ lớn nhất từ ​​các nước, như Trung Quốc và Ấn Độ.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo về thị trường hỗn hợp thanh lọc bao gồm:

Type
Mechanical Purge
Chemical Purge
Liquid Purge
Process
Injection Molding
Extrusion
Blow Molding
Other Processes
Application
Automotive
Construction
Industrial machinery
Polymers
Thermoplastic Processing
Other Applications
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle-East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nhu cầu gia tăng đối với hợp chất tẩy rửa từ ngành công nghiệp chế biến nhựa nhiệt dẻo trên thị trường toàn cầu

 • Hợp chất tẩy thương mại là một sản phẩm được sản xuất đặc biệt để làm sạch máy đúc và máy đùn nhựa nhiệt dẻo. Nó thường chứa nhựa gốc và các chất bổ sung khác nhau được mong đợi để làm sạch trục vít, thùng và khuôn ép đùn.
 • Việc sử dụng các hợp chất tẩy rửa đã trở thành một phần cần thiết của quá trình chế biến nhựa nhiệt dẻo trong môi trường cạnh tranh ngày càng tăng. Sản xuất hiệu quả và giảm chi phí là một tiêu chuẩn quan trọng đối với các nhà chế biến chất dẻo.
 • Thị trường nhựa nhiệt dẻo dự kiến ​​sẽ ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn dự báo. Nhu cầu ngày càng tăng trong công suất xử lý hạ nguồn và các ứng dụng trong ngành công nghiệp ô tô. 
 • Do các yếu tố đã đề cập ở trên, việc áp dụng các hợp chất tẩy rửa từ ngành công nghiệp nhựa nhiệt dẻo dự kiến ​​sẽ chiếm ưu thế trong giai đoạn dự báo.
Purging Compound Market key Trends

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để thống trị thị trường

 • Khu vực châu Á - Thái Bình Dương được kỳ vọng sẽ thống trị thị trường toàn cầu, do nhu cầu ngày càng tăng từ các quốc gia đang phát triển, bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ. Khu vực này là trung tâm sản xuất polyme và nhựa nhiệt dẻo. Yếu tố này là một yếu tố thúc đẩy nhu cầu ngày càng tăng đối với các hợp chất tẩy rửa trong khu vực.
 • Các nhà sản xuất hợp chất tẩy rửa lớn nhất có trụ sở tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Một số công ty hàng đầu trong việc sản xuất các hợp chất tẩy là Calsak Corporation , RapidPurge, 3M, Kuraray Co. Ltd, và Dyna-Purge, trong số những công ty khác.
 • Quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang góp phần mở rộng một số ngành công nghiệp, bao gồm các ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống, xây dựng, ô tô, hóa dầu và hóa chất. Những vật liệu tổng hợp này dần dần được sử dụng bởi các ngành công nghiệp này để giảm thời gian ngừng hoạt động và mở rộng hiệu quả sản xuất.
 • Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ là những người chơi chính trong khu vực này, do việc sử dụng và tiêu thụ rộng rãi các hợp chất tẩy rửa trong ngành chế biến nhựa. 
 • Do các yếu tố nêu trên, thị trường thanh lọc hợp chất ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được dự báo sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng trong giai đoạn nghiên cứu.
Purging Compound Market Growth Rate

Bối cảnh cạnh tranh

Về bản chất, thị trường hợp chất thanh lọc toàn cầu được củng cố một phần, với chỉ một số công ty lớn thống trị thị trường. Một số công ty lớn là Calsak Corporation , RapidPurge, 3M Company, Kuraray Co. Ltd và Dyna-Purge, trong số những công ty khác.

Những người chơi chính

 1. CALSAK CORPORATION

 2. 3M

 3. Kuraray Co. Ltd

 4. RapidPurge

 5. Dyna-Purge

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

CALSAK CORPORATION, 3M, Kuraray Co. Ltd, RapidPurge, Dyna-Purge

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Drivers

   1. 4.1.1 Increasing Demand of Purging Compound from Thermoplastic Industry in Global Market

   2. 4.1.2 Growing Demand as Effective Removal Solutions to Control Corrosion in Chemical Industry

   3. 4.1.3 Other Drivers

  2. 4.2 Restraints

   1. 4.2.1 Volatile Prices of Purging Compounds

   2. 4.2.2 Other Restraints

  3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Degree of Competition

  5. 4.5 Raw Material Analysis

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Mechanical Purge

   2. 5.1.2 Chemical Purge

   3. 5.1.3 Liquid Purge

  2. 5.2 Process

   1. 5.2.1 Injection Molding

   2. 5.2.2 Extrusion

   3. 5.2.3 Blow Molding

   4. 5.2.4 Other Processes

  3. 5.3 Application

   1. 5.3.1 Automotive

   2. 5.3.2 Construction

   3. 5.3.3 Industrial machinery

   4. 5.3.4 Polymers

   5. 5.3.5 Thermoplastic Processing

   6. 5.3.6 Other Applications

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 Asia-Pacific

    1. 5.4.1.1 China

    2. 5.4.1.2 India

    3. 5.4.1.3 Japan

    4. 5.4.1.4 South Korea

    5. 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific

   2. 5.4.2 North America

    1. 5.4.2.1 United States

    2. 5.4.2.2 Canada

    3. 5.4.2.3 Mexico

   3. 5.4.3 Europe

    1. 5.4.3.1 Germany

    2. 5.4.3.2 United Kingdom

    3. 5.4.3.3 France

    4. 5.4.3.4 Italy

    5. 5.4.3.5 Rest of Europe

   4. 5.4.4 South America

    1. 5.4.4.1 Brazil

    2. 5.4.4.2 Argentina

    3. 5.4.4.3 Rest of South America

   5. 5.4.5 Middle-East and Africa

    1. 5.4.5.1 Saudi Arabia

    2. 5.4.5.2 South Africa

    3. 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Market Share/Ranking Analysis**

  3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 Dow Chemical Company

   2. 6.4.2 Kuraray Co. Ltd

   3. 6.4.3 3M Company

   4. 6.4.4 BASF SE

   5. 6.4.5 RapidPurge

   6. 6.4.6 Daicel Corporation

   7. 6.4.7 VELOX GmbH (IMCD Group)

   8. 6.4.8 Calsak Corporation

   9. 6.4.9 ChemTrend LP

   10. 6.4.10 Dyna-Purge

   11. 6.4.11 Formosa Plastics Corporation

   12. 6.4.12 Ultra System SA

   13. 6.4.13 Purge Right

   14. 6.4.14 Clariant AG

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  1. 7.1 Growing Demand of Cleaning Chemicals in Industrial Machines

  2. 7.2 Other Opportunities

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường hợp chất thanh lọc được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường hợp chất thanh lọc đang tăng trưởng với tốc độ CAGR> 6% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Châu Á Thái Bình Dương nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

CALSAK CORPORATION, 3M, Kuraray Co. Ltd, RapidPurge, Dyna-Purge là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường hợp chất thanh lọc.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!