Thị trường Thảm và Thảm Toàn cầu - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường Thảm và Thảm trải sàn được phân đoạn theo Loại, theo Ứng dụng, theo Kênh phân phối và Địa lý.

Ảnh chụp thị trường

Carpet and Rugs Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: >4.5 %
Carpet and Rugs Market Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường thảm và thảm toàn cầu đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể trong vài năm qua và sự tăng trưởng của thị trường là do một số yếu tố. Xu hướng ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với đồ trang trí nội thất cùng với thu nhập khả dụng bình quân đầu người tăng của người tiêu dùng được dự đoán sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường thảm và thảm toàn cầu trong giai đoạn dự báo. Một trong những yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường thảm và thảm toàn cầu là sự mở rộng của ngành vận tải và xây dựng. Người tiêu dùng đang chuyển hướng sang các mẫu thiết kế phi hình học và màu sắc đậm hấp dẫn trong thảm và thảm, có khả năng thúc đẩy thị trường thảm và thảm toàn cầu trong những năm tới. Thị trường thảm và thảm toàn cầu được ước tính sẽ bị ảnh hưởng bởi các xu hướng mới nổi của thị trường. Nhu cầu về thảm thân thiện với môi trường ngày càng tăng, nhu cầu về thảm khu vực hiện đại ngày càng tăng và việc sử dụng gạch thảm ngày càng tăng có khả năng thúc đẩy thị trường thảm và thảm toàn cầu trong những năm tới. Trong những năm gần đây, sự phát triển đã tập trung vào việc làm cho các sản phẩm thân thiện với môi trường hơn, linh hoạt và bền hơn, cũng như dễ dàng lắp đặt và bảo trì hơn.

Phạm vi của Báo cáo

Bản phân tích cơ sở đầy đủ về thị trường thảm và thảm, bao gồm đánh giá thị trường mẹ, các xu hướng mới nổi theo phân khúc và thị trường khu vực, những thay đổi đáng kể trong động lực thị trường và tổng quan thị trường được đề cập trong báo cáo. Báo cáo cũng đưa ra đánh giá định tính và định lượng bằng cách phân tích dữ liệu thu thập được từ các nhà phân tích trong ngành và những người tham gia thị trường về các điểm chính trong chuỗi giá trị của ngành.

Type
Tufted
Woven
Needle-punched
Knotted
Others
Distribution Channel
Mass Merchandisers
Home Centers
Specialty Stores
Other Distribution Channels
Application
Residential
Commercial
Geography
North America
South America
Europe
Asia-Pacific
Middle East & Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc dân cư đang thúc đẩy thị trường

Sự gia tăng nhà ở bắt đầu và sự quan tâm mạnh mẽ đến các dự án sửa sang nhà cửa, chẳng hạn như loại bỏ các tấm thảm và thảm cũ hoặc không còn phong cách, sẽ thúc đẩy nhu cầu. Việc lắp đặt thảm mới có thể cải thiện diện mạo ngôi nhà và nâng cao giá trị của nó. Thảm trải sàn thường được lắp đặt trong những ngôi nhà mới xây vì giá thành vừa phải, dễ lắp đặt, tính thẩm mỹ cao. Việc tu sửa và thay thế khu dân cư sẽ tiếp tục chiếm thị phần lớn nhất trong nhu cầu về thảm và thảm vì chủ nhà thay thế những tấm thảm cũ hoặc đã sờn và những tấm thảm bằng các sản phẩm mới hơn mang lại hình ảnh nâng cao hoặc cải thiện khả năng chống ố.

Carpet and Rugs Market Key Trends

Khu vực Bắc Mỹ chiếm ưu thế trên thị trường

Bắc Mỹ là một trong những khu vực dẫn đầu thị trường thảm và thảm toàn cầu và dự kiến ​​sẽ tiếp tục như vậy trong những năm tới. Sự mở rộng nhanh chóng của các hoạt động xây dựng và nhà ở trong toàn khu vực, đặc biệt là ở Hoa Kỳ là một trong những yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển của thị trường thảm và thảm trong tương lai gần. Sự quan tâm của người tiêu dùng đối với trang trí nội thất là một trong những yếu tố quan trọng cho sự phát triển ngày càng tăng của thị trường thảm & thảm ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, các hoạt động cải tạo và tu sửa ngày càng tăng trong lĩnh vực bất động sản ở Hoa Kỳ đã dẫn đến nhu cầu lớn về thảm & thảm trải sàn trong vài năm qua. Khu vực này có tốc độ đổi mới cao, giúp thúc đẩy tăng trưởng thị trường. Thu nhập khả dụng cao dẫn đến mức đầu tư cao và mức sống tốt hơn. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia tạo ra doanh thu cao nhất cho thị trường.

Carpet and Rugs Market Growth by Region

Bối cảnh cạnh tranh

Báo cáo đề cập đến các công ty quốc tế lớn hoạt động trong thị trường thảm và thảm. Các công ty lớn đang tập trung vào đổi mới, cũng như đưa các công nghệ tiên tiến vào các sản phẩm hiện có của họ. Tuy nhiên, với tiến bộ công nghệ và đổi mới sản phẩm, các công ty từ quy mô vừa đến nhỏ hơn đang tăng cường sự hiện diện trên thị trường bằng cách đảm bảo các hợp đồng mới và bằng cách khai thác các thị trường mới. Trong những năm tới, các công ty cũng dự kiến ​​sẽ coi quan hệ đối tác và sáp nhập và mua lại làm chiến lược chính để phát triển kinh doanh, trong đó nêu rõ thị trường thảm và thảm.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis

  5. 4.5 Porters 5 Force Analysis

   1. 4.5.1 Threat of New Entrants

   2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 4.6 Technological Innovations

  7. 4.7 Demand and Supply Conditions of Global Carpets and Rugs Market

  8. 4.8 Recent Developments in the Market

  9. 4.9 Impact of COVID-19 on the Market

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Tufted

   2. 5.1.2 Woven

   3. 5.1.3 Needle-punched

   4. 5.1.4 Knotted

   5. 5.1.5 Others

  2. 5.2 Distribution Channel

   1. 5.2.1 Mass Merchandisers

   2. 5.2.2 Home Centers

   3. 5.2.3 Specialty Stores

   4. 5.2.4 Other Distribution Channels

  3. 5.3 Application

   1. 5.3.1 Residential

   2. 5.3.2 Commercial

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 North America

   2. 5.4.2 South America

   3. 5.4.3 Europe

   4. 5.4.4 Asia-Pacific

   5. 5.4.5 Middle East & Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Market Competition Overview

  2. 6.2 Company Profiles

   1. 6.2.1 Mohawk Industries, Inc.

   2. 6.2.2 Shaw Industries Group, Inc.

   3. 6.2.3 Tarkett S.A

   4. 6.2.4 The Dixie Group Inc

   5. 6.2.5 Milliken & Company

   6. 6.2.6 Tai Ping Carpets International Limited

   7. 6.2.7 Interface Inc.

   8. 6.2.8 Oriental Weavers Carpet Co.

   9. 6.2.9 Victoria Plc

   10. 6.2.10 Inter IKEA Group

  3. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 8. 8. APPENDIX

 9. 9. DISCLAIMER

**Subject to Availability

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Carpet and Rugs Market market is studied from 2016 - 2026.

The Carpet and Rugs Market is growing at a CAGR of >4.5% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

Mohawk Industries Inc., Victoria PLC, Tai Ping Carpets International Limited, Dixie Group Incorporation, Tarkett SA are the major companies operating in Carpet and Rugs Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!