Thị trường nội tạng nhân tạo và sinh học của Pháp - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường cơ quan sinh học và cơ quan nhân tạo của Pháp được phân đoạn theo Loại (Cơ quan nhân tạo và cơ quan sinh học)

Ảnh chụp thị trường

CAGR
Study Period: 2018 - 2026
CAGR: 5.2 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Các yếu tố chính dẫn đến sự phát triển của thị trường nội tạng nhân tạo và thiết bị sinh học bao gồm tỷ lệ tai nạn đường bộ ngày càng gia tăng và những tiến bộ công nghệ trong thị trường nội tạng nhân tạo và thiết bị sinh học.

Một yếu tố chính khác là sự khan hiếm của các cơ quan hiến tặng. Việc thiếu các cơ quan tiềm năng để cấy ghép là một vấn đề lớn. Nhu cầu về người hiến tạng ngày càng tăng và rất cao so với nguồn cung thực tế. Theo Cục Quản lý Chất lượng Thuốc & Chăm sóc Sức khỏe Châu Âu (EDQM), trong năm 2017, khoảng 3.245 người hoạt động trong danh sách hiến tặng nội tạng ở Pháp đang chờ gan và khoảng 874 người đang chờ tim. Số lượng bệnh nhân chờ đợi để được ghép thận, gan hoặc phổi cũng tăng lên qua các năm. Đây là một động lực lớn cho thị trường cơ quan sinh học nhân tạo, vì bệnh nhân không thể xếp hàng chờ đợi vì tiền đặt cọc rất cao. Bionics và các cơ quan nhân tạo có thể đáp ứng nhu cầu của những người cần cấy ghép và thay thế nội tạng.

Tuy nhiên, các yếu tố khác, chẳng hạn như chi phí thủ tục cao được cho là sẽ cản trở sự tăng trưởng của thị trường.

Scope of the report

As per the scope of the report, Artificial organs are mechanical devices that can temporarily or permanently substitute for a body organ. The Artificial Organs are made by a human and are implemented in human bodies with living tissue. Bionics refers to replacement or improvement of body parts by mechanical kinds.

By Type
Artificial Organ
Artificial Heart
Artificial Kidney
Cochlear Implants
Other Organ Types
Bionics
Vision Bionics
Ear Bionics
Orthopedic Bionic
Cardiac Bionics

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Bộ phận thận nhân tạo được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tốt hơn trong những năm dự báo

Dựa trên Cơ quan Nhân tạo, thị trường được phân thành Tim nhân tạo, Thận nhân tạo, Phổi nhân tạo, Cấy ghép ốc tai và Các loại cơ quan khác. Sự tăng trưởng cao của phân khúc này là do số lượng bệnh nhân lớn và số ca phẫu thuật cấy ghép ngày càng tăng. Theo Cục Quản lý Chất lượng Thuốc & Chăm sóc sức khỏe Châu Âu (EDQM), trong năm 2017, có khoảng 18,8 nghìn bệnh nhân đang hoạt động trong danh sách chờ ghép nội tạng để được ghép thận ở Pháp. Do đó, các bệnh mãn tính gia tăng, các cơ quan suy giảm và các sáng kiến ​​của chính phủ và các tổ chức khác nhau dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường trong giai đoạn dự báo.

France Artificial Organs and Bionics Market 1.png

Bối cảnh cạnh tranh

Phần lớn các cơ quan nhân tạo và thiết bị sinh học đang được sản xuất bởi các công ty chủ chốt trên toàn cầu. Các công ty dẫn đầu thị trường với nhiều quỹ hơn cho nghiên cứu và hệ thống phân phối tốt hơn đã tạo dựng được vị thế của mình trên thị trường. Điều này đã giúp thị trường phát triển.

Những người chơi chính

 1. Boston Scientific Corporation

 2. Ossur

 3. Medtronic PLC

 4. Getinge AB

 5. Abiomed Inc

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

France Artificial Organs and Bionics Market.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Rising Incidence of Road Accidents

   2. 4.2.2 Scarcity of Donor Organs

   3. 4.2.3 Technological Advancements in the Artificial Organ and Bionics

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 Expensive Procedures

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Type

   1. 5.1.1 Artificial Organ

    1. 5.1.1.1 Artificial Heart

    2. 5.1.1.2 Artificial Kidney

    3. 5.1.1.3 Cochlear Implants

    4. 5.1.1.4 Other Organ Types

   2. 5.1.2 Bionics

    1. 5.1.2.1 Vision Bionics

    2. 5.1.2.2 Ear Bionics

    3. 5.1.2.3 Orthopedic Bionic

    4. 5.1.2.4 Cardiac Bionics

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Abiomed Inc

   2. 6.1.2 Asahi Kasei Medical Co., Ltd

   3. 6.1.3 Boston Scientific Corporation

   4. 6.1.4 LivaNova PLC

   5. 6.1.5 Esko Bionics

   6. 6.1.6 Ossur

   7. 6.1.7 Getinge AB

   8. 6.1.8 Medtronic PLC

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies, and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường nội tạng nhân tạo và sinh học của Pháp được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường Nội tạng nhân tạo và Sinh học của Pháp đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,2% trong 5 năm tới.

Boston Scientific Corporation, Ossur, Medtronic PLC, Getinge AB, Abiomed Inc là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Nội tạng nhân tạo và Sinh học của Pháp.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!