Thị trường kẹo cao su Ester - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Loại (Nhựa thông polyme hóa của Glycerol Ester, Glycerol Este của Nhựa thông gỗ, Glycerol Este của Nhựa thông, Kẹo cao su Penta Ester và các loại khác), Ứng dụng (Kẹo cao su, Đồ uống, Sơn, Mực và Sơn phủ, Chất kết dính, Mỹ phẩm và các Ứng dụng khác), và Địa lý (Châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ và Trung Đông và Châu Phi)

Ảnh chụp thị trường

Ester Gum Market Size
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 8 %

Major Players

Ester Gum Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường kẹo cao su ester dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR hơn 8% trong giai đoạn dự báo. Nhu cầu ngày càng tăng từ sơn, chất phủ và mực đang thúc đẩy nhu cầu của thị trường được nghiên cứu. Tuy nhiên, các quy định nghiêm ngặt về việc sử dụng trong một số ngành dự kiến ​​sẽ cản trở sự tăng trưởng của thị trường. Châu Á - Thái Bình Dương thống lĩnh thị trường với một thị phần đáng kể và được ước tính sẽ tiếp tục thống trị trong giai đoạn dự báo.

Scope of the report

The ester gum market report includes:

Type
Polymerized Rosins of Glycerol Ester (PRGE)
Glycerol Esters of Wood Rosin (GEWR)
Glycerol Esters of Gum Rosins (GEGR)
Penta Ester Gum
Other Types
Application
Chewing Gum
Food and Beverages
Paints, Inks and Coatings
Adhesives
Cosmetics
Other Applications
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
United Kingdom
France
Germany
Italy
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle-East and Africa
South Africa
Saudi Arabia
Rest of Middle-East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nhu cầu ngày càng tăng từ ngành Thực phẩm và Đồ uống

Kẹo cao su Ester đã đạt được một vị trí quan trọng trong ngành công nghiệp đồ uống và ngày càng trở nên quan trọng hơn với nhu cầu liên tục tăng trên toàn cầu. Các este glyxerol của nhựa thông được sử dụng làm chất tạo trọng lượng trong đồ uống chủ yếu có chứa cam quýt. Đồ uống như vậy bao gồm nước ngọt có ga và đồ uống thể thao. Các loại este thường được sử dụng cho các ứng dụng này bao gồm este glyxerol của nhựa thông gôm và este glyxerol của nhựa thông gỗ. Sự tập trung ngày càng tăng vào sức khỏe và sức khỏe, bên cạnh sự tiện lợi mang lại cơ hội lớn cho sự khác biệt, đang thúc đẩy ngành công nghiệp đồ uống không cồn trên toàn cầu, do đó, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường kẹo cao su ester trong những năm tới.

Ester Gum Market Share

Châu Á - Thái Bình Dương chứng kiến ​​mức tăng trưởng nhanh nhất

Châu Á - Thái Bình Dương là một trong những thị trường chính của kẹo cao su ester, với Trung Quốc chiếm phần lớn thị phần trong khu vực. Nhu cầu ngày càng tăng từ các ngành công nghiệp người dùng cuối khác nhau, chủ yếu là Sơn, Mực & Chất phủ và thị trường mỹ phẩm đang thúc đẩy nhu cầu. Khu vực này cũng được dự báo sẽ chứng kiến ​​tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn dự báo. Trung Quốc đang chứng kiến ​​nhu cầu rất lớn đối với kẹo cao su, đồ uống, mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân tại nước này. Hơn nữa, Ấn Độ là một khu vực quan trọng khác thúc đẩy nhu cầu về gôm ester trong các ứng dụng sơn và chất kết dính. Tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực xây dựng là yếu tố tích cực chính cho sự tăng trưởng này. Ngoài ra, việc tăng cường tập trung vào các sản phẩm thân thiện với môi trường cho các ứng dụng mỹ phẩm là một yếu tố thúc đẩy khác cho thị trường kẹo cao su ester.

Ester Gum Market Growth

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường được nghiên cứu là hợp nhất giữa các bên tham gia chính. Một số công ty chủ chốt trên thị trường bao gồm DRT, Eastman Chemical Company, Jubilant, và Arakawa Chemical Industries, Ltd., Trong số những công ty khác.

Những người chơi chính

 1. DRT

 2. Eastman Chemical Company

 3. Jubilant

 4. Arakawa Chemical Industries,Ltd.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

 DRT, Eastman Chemical Company., Jubilant, and Arakawa Chemical Industries,Ltd.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Drivers

   1. 4.1.1 Increasing demand for Paints and Coatings

   2. 4.1.2 Other Drivers

  2. 4.2 Restraints

   1. 4.2.1 Srtingent Regulations

  3. 4.3 Industry Value-Chain Analysis

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

   5. 4.4.5 Degree of Competition

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Polymerized Rosins of Glycerol Ester (PRGE)

   2. 5.1.2 Glycerol Esters of Wood Rosin (GEWR)

   3. 5.1.3 Glycerol Esters of Gum Rosins (GEGR)

   4. 5.1.4 Penta Ester Gum

   5. 5.1.5 Other Types

  2. 5.2 Application

   1. 5.2.1 Chewing Gum

   2. 5.2.2 Food and Beverages

   3. 5.2.3 Paints, Inks and Coatings

   4. 5.2.4 Adhesives

   5. 5.2.5 Cosmetics

   6. 5.2.6 Other Applications

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 Asia-Pacific

    1. 5.3.1.1 China

    2. 5.3.1.2 India

    3. 5.3.1.3 Japan

    4. 5.3.1.4 South Korea

    5. 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific

   2. 5.3.2 North America

    1. 5.3.2.1 United States

    2. 5.3.2.2 Canada

    3. 5.3.2.3 Mexico

   3. 5.3.3 Europe

    1. 5.3.3.1 United Kingdom

    2. 5.3.3.2 France

    3. 5.3.3.3 Germany

    4. 5.3.3.4 Italy

    5. 5.3.3.5 Rest of Europe

   4. 5.3.4 South America

    1. 5.3.4.1 Brazil

    2. 5.3.4.2 Argentina

    3. 5.3.4.3 Rest of South America

   5. 5.3.5 Middle-East and Africa

    1. 5.3.5.1 South Africa

    2. 5.3.5.2 Saudi Arabia

    3. 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Market Share/Ranking Analysis**

  3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 DRT

   2. 6.4.2 Arakawa Chemical Industries,Ltd.

   3. 6.4.3 Eastman Chemical Company

   4. 6.4.4 Foshan Baolin Chemical Industry Co., Ltd

   5. 6.4.5 Jubilant

   6. 6.4.6 Mangalam Organics Limited

   7. 6.4.7 PT. INDOPICRI

   8. 6.4.8 Shree Resins

   9. 6.4.9 The Cary Company

   10. 6.4.10 Uniform Synthetics

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  1. 7.1 Increasing Focus Towards Bio-based Products

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường kẹo cao su Ester được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường kẹo cao su Ester đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 8% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Châu Á Thái Bình Dương nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

DRT, Công ty Hóa chất Eastman, Jubilant , Arakawa Chemical Industries, Ltd. là những công ty lớn hoạt động trong thị trường kẹo cao su Ester.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!