Thị trường Sinh học Điện toán - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Sinh học tính toán được phân đoạn theo Ứng dụng (Mô phỏng tế bào và sinh học, Phát hiện thuốc và mô hình bệnh, Phát triển thuốc tiền lâm sàng, Thử nghiệm lâm sàng và Phần mềm mô phỏng cơ thể người), Công cụ (Cơ sở dữ liệu, Cơ sở hạ tầng (Phần cứng), Phần mềm và Dịch vụ phân tích), Dịch vụ ( Nội bộ và Hợp đồng), Người dùng cuối (Học giả và Công nghiệp và Thương mại) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi và Nam Mỹ). Báo cáo đưa ra giá trị (tính bằng triệu USD) cho các phân đoạn trên.

Ảnh chụp thị trường

Computational Biology Market Size
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 19.27 %

Major Players

Computational Biology Market Companies

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường sinh học máy tính toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 19,27%. Các yếu tố chịu trách nhiệm cho sự tăng trưởng của thị trường bao gồm sự gia tăng nghiên cứu tin sinh học, ngày càng nhiều nghiên cứu lâm sàng về dược lý học và dược động học, và sự phát triển của thiết kế thuốc và mô hình bệnh tật.

Tin sinh học được công nhận là một phần của nền tảng kiến ​​thức thiết yếu của nhiều con đường sự nghiệp trong nghiên cứu y sinh và chăm sóc sức khỏe. Lĩnh vực tin sinh học và sinh học tính toán đã trải qua một số bước chuyển đổi trong 15 năm qua, trở thành một thành phần quan trọng của sinh học mới. Việc sử dụng các công cụ tin sinh học trong khoa học đời sống đã trở nên cần thiết để phân tích dữ liệu thực nghiệm. Lượng dữ liệu khổng lồ đặt ra một thách thức cho cộng đồng sinh vật, vì hầu hết các nhà sinh vật học không quen thuộc với tin học và giải thích thống kê. Một sự hợp tác liên ngành đã được bắt đầu với mục đích giải quyết nhu cầu hiểu biết về dữ liệu sinh học của các nhà sinh học.

Những cải tiến gần đây trong tin sinh học bao gồm nâng cao năng lực thông qua các hoạt động, chẳng hạn như tài trợ nghiên cứu và cơ hội đào tạo. Việc tăng cường tài trợ cho tin sinh học đang giúp tạo ra nhiều tiến bộ hơn trong lĩnh vực sinh học tính toán.

Phạm vi của Báo cáo

Theo phạm vi, sinh học máy tính liên quan đến việc phát triển và ứng dụng các phương pháp phân tích dữ liệu và lý thuyết, mô hình toán học và các kỹ thuật mô phỏng tính toán để nghiên cứu các hệ thống sinh học, sinh thái, hành vi và xã hội. Sinh học tính toán sử dụng dữ liệu sinh học để phát triển các thuật toán nhằm hiểu các hệ thống và mối quan hệ sinh học. Theo ứng dụng (Mô phỏng tế bào và sinh học, Phát hiện thuốc và mô hình bệnh, Phát triển thuốc tiền lâm sàng, Thử nghiệm lâm sàng và Phần mềm mô phỏng cơ thể người), Công cụ (Cơ sở dữ liệu, Cơ sở hạ tầng (Phần cứng), Phần mềm và Dịch vụ phân tích), Dịch vụ (Nội bộ và Hợp đồng) , Người dùng cuối (Học thuật và Công nghiệp và Thương mại) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi và Nam Mỹ). Báo cáo thị trường cũng bao gồm các quy mô và xu hướng thị trường ước tính cho 17 quốc gia khác nhau trên các khu vực chính trên toàn cầu. Báo cáo đưa ra giá trị (tính bằng triệu USD) cho các phân đoạn trên.

Application
Cellular and Biological Simulation
Computational Genomics
Computational Proteomics
Pharmacogenomics
Other Cellular and Biological Simulations (Transcriptomics/Metabolomics)
Drug Discovery and Disease Modelling
Target Identification
Target Validation
Lead Discovery
Lead Optimization
Preclinical Drug Development
Pharmacokinetics
Pharmacodynamics
Clinical Trials
Phase I
Phase II
Phase III
Human Body Simulation Software
By Tool
Databases
Infrastructure (Hardware)
Analysis Software and Services
By Service
In-house
Contract
By End User
Academics
Industry and Commercials
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle East & Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle East & Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc Công nghiệp và Thương mại được kỳ vọng sẽ giữ Thị phần cao nhất trong Phân khúc Người dùng Cuối

Trong phân khúc người dùng cuối của thị trường, phân khúc Công nghiệp và Thương mại được cho là có quy mô thị trường lớn nhất và dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​tốc độ CAGR là 19,50% trong giai đoạn dự báo.

Sinh học tính toán có một loạt các ứng dụng trong lĩnh vực gen, protein, dược lý và khám phá thuốc. Đối với việc khám phá thuốc và thử nghiệm lâm sàng, nhiều công ty tiếp cận các dịch vụ của bên thứ ba, những người phải duy trì các thiết lập sinh học tính toán để thực hiện các quy trình khám phá thuốc khác nhau. Nhiều dịch vụ của bên thứ ba và các phòng thí nghiệm nhỏ duy trì các thiết lập sinh học tính toán được kỳ vọng sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ, vì họ đã giảm thành công thời gian tổng thể cần thiết cho việc khám phá thuốc và nhiều thí nghiệm khoa học khác.

Phần mềm và cơ sở dữ liệu tương đối đắt hơn, và chi phí cho các quy trình khám phá thuốc khác nhau giữa các quốc gia, điều này khiến nhiều ngành công nghiệp lựa chọn thuê ngoài, do đó, dẫn đến nhu cầu tăng lên đối với các phòng thí nghiệm nhỏ và các công ty thương mại khác. Do đó, với sự gia tăng của nghiên cứu tin sinh học, số lượng ngày càng tăng của các nghiên cứu lâm sàng về dược lý học và dược động học, và sự phát triển của thiết kế thuốc, mô hình bệnh và y học cá nhân hóa, nhu cầu về sinh học tính toán cho các mục đích công nghiệp và thương mại dự kiến ​​sẽ tăng lên. , dẫn dắt thị trường trong giai đoạn dự báo.

Computational Biology Market Share

Bắc Mỹ thống trị thị trường và dự kiến ​​sẽ làm điều tương tự trong giai đoạn dự báo

Bắc Mỹ hiện đang thống trị thị trường sinh học tính toán và dự kiến ​​sẽ tiếp tục là thành trì của mình trong một vài năm nữa. Hoa Kỳ là quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực sinh học tổng hợp, đây là một ngành học mới nổi liên quan đến việc tạo ra, kiểm soát và lập trình lại các hệ thống sinh học. Kể từ năm 2005, chính phủ Hoa Kỳ đã dành hơn 1 tỷ USD cho sự phát triển của sinh học tính toán và sinh học tổng hợp. Chính phủ Hoa Kỳ đã ước tính chi tiêu trung bình hàng năm cho sự phát triển của sinh học tính toán là 140 triệu USD.

Thị trường tổng thể cho sinh học máy tính ở Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ phát triển đa dạng, trong giai đoạn dự báo, chủ yếu do chi tiêu cao cho các nỗ lực phát triển thuốc (cao nhất trên thế giới).

Computational Biology Market Analysis

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường sinh học máy tính dự kiến ​​sẽ trở nên cạnh tranh cao trong tương lai gần, vì nó bao gồm một số người chơi chính. Với những tiến bộ công nghệ và đổi mới sản phẩm ngày càng tăng, các công ty quy mô trung bình đến nhỏ hơn đang gia tăng sự hiện diện trên thị trường bằng cách giới thiệu các sản phẩm mới với giá thấp hơn. Các công ty, như Dassault Systèmes, Chemical Computing Group Inc., Instem Plc. (Leadscope Inc.), Compugen Ltd và Certara, nắm giữ cổ phần đáng kể trên thị trường.

Những người chơi chính

 1. Dassault Systèmes SE

 2. Chemical Computing Group ULC

 3. Genedata AG

 4. Instem PLC

 5. Compugen Ltd

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Dassault Systèmes, Chemical Computing Group Inc., Instem Plc. (Leadscope Inc.), Compugen Ltd, and Certara

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường sinh học máy tính dự kiến ​​sẽ trở nên cạnh tranh cao trong tương lai gần, vì nó bao gồm một số người chơi chính. Với những tiến bộ công nghệ và đổi mới sản phẩm ngày càng tăng, các công ty quy mô trung bình đến nhỏ hơn đang gia tăng sự hiện diện trên thị trường bằng cách giới thiệu các sản phẩm mới với giá thấp hơn. Các công ty, như Dassault Systèmes, Chemical Computing Group Inc., Instem Plc. (Leadscope Inc.), Compugen Ltd và Certara, nắm giữ cổ phần đáng kể trên thị trường.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Increase in Bioinformatics Research

   2. 4.2.2 Increasing Number of Clinical Studies in Pharmacogenomics and Pharmacokinetics

   3. 4.2.3 Growth of Drug Designing and Disease Modeling

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 Lack of Trained Professionals

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Application

   1. 5.1.1 Cellular and Biological Simulation

    1. 5.1.1.1 Computational Genomics

    2. 5.1.1.2 Computational Proteomics

    3. 5.1.1.3 Pharmacogenomics

    4. 5.1.1.4 Other Cellular and Biological Simulations (Transcriptomics/Metabolomics)

   2. 5.1.2 Drug Discovery and Disease Modelling

    1. 5.1.2.1 Target Identification

    2. 5.1.2.2 Target Validation

    3. 5.1.2.3 Lead Discovery

    4. 5.1.2.4 Lead Optimization

   3. 5.1.3 Preclinical Drug Development

    1. 5.1.3.1 Pharmacokinetics

    2. 5.1.3.2 Pharmacodynamics

   4. 5.1.4 Clinical Trials

    1. 5.1.4.1 Phase I

    2. 5.1.4.2 Phase II

    3. 5.1.4.3 Phase III

   5. 5.1.5 Human Body Simulation Software

  2. 5.2 By Tool

   1. 5.2.1 Databases

   2. 5.2.2 Infrastructure (Hardware)

   3. 5.2.3 Analysis Software and Services

  3. 5.3 By Service

   1. 5.3.1 In-house

   2. 5.3.2 Contract

  4. 5.4 By End User

   1. 5.4.1 Academics

   2. 5.4.2 Industry and Commercials

  5. 5.5 Geography

   1. 5.5.1 North America

    1. 5.5.1.1 United States

    2. 5.5.1.2 Canada

    3. 5.5.1.3 Mexico

   2. 5.5.2 Europe

    1. 5.5.2.1 Germany

    2. 5.5.2.2 United Kingdom

    3. 5.5.2.3 France

    4. 5.5.2.4 Italy

    5. 5.5.2.5 Spain

    6. 5.5.2.6 Rest of Europe

   3. 5.5.3 Asia-Pacific

    1. 5.5.3.1 China

    2. 5.5.3.2 Japan

    3. 5.5.3.3 India

    4. 5.5.3.4 Australia

    5. 5.5.3.5 South Korea

    6. 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.5.4 Middle East & Africa

    1. 5.5.4.1 GCC

    2. 5.5.4.2 South Africa

    3. 5.5.4.3 Rest of Middle East & Africa

   5. 5.5.5 South America

    1. 5.5.5.1 Brazil

    2. 5.5.5.2 Argentina

    3. 5.5.5.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Dassault Systèmes SE

   2. 6.1.2 Certara

   3. 6.1.3 Chemical Computing Group ULC

   4. 6.1.4 Compugen Ltd

   5. 6.1.5 Rosa & Co. LLC

   6. 6.1.6 Genedata AG

   7. 6.1.7 Insilico Biotechnology AG

   8. 6.1.8 Instem Plc. (Leadscope Inc.)

   9. 6.1.9 Nimbus Discovery LLC

   10. 6.1.10 Strand Life Sciences

   11. 6.1.11 Schrodinger

   12. 6.1.12 Simulation Plus Inc.

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Sinh học Tính toán Toàn cầu được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường Sinh học Tính toán Toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 19,27% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Dassault Systèmes SE, Chemical Computing Group ULC, Genedata AG, Instem PLC , Compugen Ltd là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Sinh học Tính toán Toàn cầu.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!