Thị trường Thức ăn Thủy sản Trung Quốc - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường thức ăn thủy sản của Trung Quốc được phân khúc theo loại động vật thành cá, động vật giáp xác, nhuyễn thể, cá hồi và các loại động vật khác. Báo cáo này trình bày phân tích chuyên sâu về thị trường thức ăn thủy sản ở Trung Quốc cùng với các cơ hội trong tương lai.

Ảnh chụp thị trường

Market Snapshot
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 3.8 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường thức ăn thủy sản Trung Quốc ước tính đạt tốc độ CAGR là 3,8% trong giai đoạn dự báo (2020 - 2025). Nuôi trồng thủy sản là một trong những phân khúc phát triển nhanh nhất trong ngành thức ăn chăn nuôi của Trung Quốc. Trong năm 2018, do lệnh cấm đánh bắt cá ven biển hàng năm ở Trung Quốc, đã có sự mở rộng trong nuôi trồng và khai thác thủy sản, dẫn đến tăng trưởng nhu cầu thức ăn thủy sản. Bất chấp sự gia tăng sản lượng thức ăn nuôi trồng thủy sản trên toàn cầu, Trung Quốc cho biết sản lượng thức ăn nuôi trồng thủy sản đã giảm khoảng 5% trong năm 2017 và 2016, chủ yếu do các quy định của chính phủ về an toàn thực phẩm và thực hành cho ăn.

Scope of the report

China is one of the largest producers of aqua feed in the world. The report presents a detailed analysis of the aqua feed market in China. The market is segmented by animal type into fish, crustaceans, mollusks, trout, and other animal types and by fish species into carp, tilapia, salmon, catfish, and other fish species,

Animal Type
Fish
Carp
Tilapia
Salmon
Catfish
Other Fish Species
Crustaceans
Mollusks
Trout
Other Animal Types

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng sản lượng nuôi trồng thủy sản thúc đẩy thị trường

Ngành nuôi trồng thủy sản ở Trung Quốc rất phát triển và không ngừng tăng trưởng. Giá trị thị trường của ngành nuôi trồng thủy sản Trung Quốc được ghi nhận là 135 tỷ USD vào năm 2016, tăng lên 140 tỷ vào năm 2017. Cả nước có 7,2 triệu ha nuôi trồng thủy sản vào năm 2018, trong đó 5,14 triệu ha nước ngọt và 2,04 triệu ha nước biển. . Nuôi trồng thủy sản của Trung Quốc ước tính sẽ tăng trưởng 4,4% trong 4 năm tới, thúc đẩy thị trường thức ăn thủy sản.

China Aqua Feed Market: Aquaculture Production Value, China, 2015 - 2017

Thức ăn cho cá chép chiếm lĩnh thị trường

Thức ăn cho cá chép chiếm 62% giá trị thị trường thức ăn thủy sản của Trung Quốc. Cá chép là loài cá được nuôi phổ biến nhất ở Trung Quốc, trong đó cá trắm cỏ là loài cá chép phổ biến nhất. Năm mươi phần trăm cá được nuôi ở Trung Quốc là cá Chép. Việc sản xuất cá chép trong nước được thúc đẩy bởi thực tế là cá có chi phí sản xuất thấp và chịu được hầu hết các yếu tố khí hậu và môi trường. Cá chép là loài cá có xương và trong những năm qua, người Trung Quốc đã phát triển sở thích ăn cá nhiều xương.

China Aqua feed Market: Revenue Share in %, By Type, China, 2018

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường thức ăn thủy sản Trung Quốc đang được củng cố với một vài công ty nắm giữ thị phần chính. Nutreco, Cargill, Biomar Group, Alltech và Aller Aqua group là một số công ty lớn đang hoạt động trong khu vực này. Ra mắt sản phẩm mới, quan hệ đối tác và mở rộng là một số chiến lược chính được những người chơi này áp dụng để củng cố vị thế của họ trên thị trường.

Những người chơi chính

 1. Cargill, Incorporated.

 2. Nutreco N.V.

 3. Biomin

 4. BioMar Group

 5. Aller Aqua

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

china_aq_cl.PNG

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Animal Type

   1. 5.1.1 Fish

    1. 5.1.1.1 Carp

    2. 5.1.1.2 Tilapia

    3. 5.1.1.3 Salmon

    4. 5.1.1.4 Catfish

    5. 5.1.1.5 Other Fish Species

   2. 5.1.2 Crustaceans

   3. 5.1.3 Mollusks

   4. 5.1.4 Trout

   5. 5.1.5 Other Animal Types

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Biomin

   2. 6.3.2 Cargill Inc.

   3. 6.3.3 BioMar Gropu

   4. 6.3.4 Alltech Inc.

   5. 6.3.5 Archer Daniels Midland Co.

   6. 6.3.6 Nutreco NV

   7. 6.3.7 Aller Aqua

   8. 6.3.8 Hanpel Tech Co. Ltd.

   9. 6.3.9 BASF SE

   10. 6.3.10 Wellhope Agri-Tech Co. Ltd.

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 8. 8. IMPACT OF COVID-19

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường thức ăn thủy sản Trung Quốc được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường thức ăn thủy sản Trung Quốc đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3,8% trong 5 năm tới.

Cargill, Incorporated., Nutreco N.V., Biomin, BioMar Group, Aller Aqua là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Thức ăn Thủy sản Trung Quốc.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!