Thị trường nước và xử lý nước thải bằng màng (WWT) Châu Á - Thái Bình Dương - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường được phân khúc theo Công nghệ (Vi lọc, Siêu lọc, Lọc Nano và Thẩm thấu ngược), theo Ngành Người dùng cuối (Thành phố, Bột giấy & Giấy, Hóa chất, Thực phẩm & Đồ uống, Chăm sóc sức khỏe, Điện và Các ngành Người dùng cuối khác) và Địa lý (Trung Quốc , Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Các nước ASEAN và Phần còn lại của Châu Á - Thái Bình Dương)

Ảnh chụp thị trường

Asia-Pacific Membrane Water Treatment - Market Summary
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: >8 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường nước màng & xử lý nước thải ở Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR lớn hơn 8% trong giai đoạn dự báo. Một trong những yếu tố chính thúc đẩy thị trường được nghiên cứu là Nhu cầu ngày càng tăng đối với màng áp suất thấp. Tuy nhiên, khả năng bám bẩn kém của màng lỗ nano đang hạn chế nhu cầu về thị trường xử lý nước và nước bằng màng lọc ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

 • Trong số các công nghệ, thẩm thấu ngược chiếm thị phần cao nhất và được dự báo sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường trong thời gian dự báo.
 • Trong số các ngành công nghiệp tiêu dùng cuối cùng, công nghiệp đô thị chiếm thị phần chính và dự kiến ​​sẽ tiếp tục thống trị thị trường trong giai đoạn dự báo.
 • Trung Quốc đã chiếm thị phần chính của thị trường được nghiên cứu và dự kiến ​​sẽ tiếp tục thống trị thị trường trong giai đoạn dự báo.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo thị trường nước và xử lý nước thải bằng màng lọc Châu Á - Thái Bình Dương (WWT) bao gồm:

Technology
Microfiltration (MF)
Ultrafiltration (UF)
Nanofiltration (NF)
Nanofiltration (NF)
End-user Industry
Municipal
Pulp & Paper
Chemicals
Food & Beverage
Healthcare
Power
Others
Geography
China
India
Japan
South Korea
ASEAN Countries
Rest of Asia-Pacific

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Thẩm thấu ngược để chiếm lĩnh thị trường

 • Thẩm thấu ngược (RO) là một công nghệ mà quá trình khử khoáng hoặc khử ion của nước được thực hiện bằng cách áp dụng áp suất. Màng RO loại bỏ các chất gây ô nhiễm dựa trên kích thước và điện tích của chúng. Bất kỳ chất gây ô nhiễm nào có trọng lượng phân tử lớn hơn 200 hoặc chất gây ô nhiễm có điện tích ion lớn hơn sẽ được lọc. 
 • Thẩm thấu ngược có thể loại bỏ tới 99% + muối hòa tan (ion), chất keo, chất hữu cơ, vi khuẩn, pyrogens, các ion hóa trị một và đa hóa trị ra khỏi nước cấp. 
 • Thẩm thấu ngược được sử dụng rộng rãi nhất trong lọc nước thương mại và dân dụng. Thẩm thấu ngược không chỉ làm giảm hàm lượng muối trong nước mà còn lọc các chất bẩn hữu cơ, kim loại và mầm bệnh. Ngoài ra, thẩm thấu ngược cũng được sử dụng để làm sạch chất lỏng trong đó nước có tạp chất không mong muốn. 
 • Dân số ngày càng tăng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và do đó nhu cầu nước ngọt có khả năng thúc đẩy nhu cầu xử lý thẩm thấu ngược trên thị trường được nghiên cứu.
 • Do đó, nhờ các yếu tố nêu trên, thẩm thấu ngược được kỳ vọng sẽ chiếm lĩnh thị trường trong giai đoạn dự báo.     
Asia-Pacific Membrane Water & Wastewater Treatment Market - Revenue Share

Trung Quốc chứng kiến ​​tốc độ tăng trưởng cao nhất

 • Ở Trung Quốc, nước & xử lý nước thải bằng màng lọc được yêu cầu chủ yếu vì nước thải được sản xuất trong các ngành công nghiệp khác nhau, chẳng hạn như sản xuất điện, hóa chất, thực phẩm và đồ uống, chế biến khoáng sản, bột giấy và giấy, trong số những ngành khác, đòi hỏi nước ngọt hàng ngày các hoạt động. 
 • Bắc Trung Quốc có khoảng 90% các ngành công nghiệp dựa trên than của đất nước. Ngoài ra, Bắc Trung Quốc có trữ lượng nước ngọt ít hơn; do đó, làm tăng nhu cầu về công nghệ nước thải, do đó, mang lại cơ hội cho thị trường xử lý nước thải màng.
 • Nhu cầu về thực phẩm chế biến ở Trung Quốc đã có tốc độ tăng trưởng đáng kể kể từ vài năm trở lại đây. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm protein, sữa và thịt đang tăng mạnh; cầu nhiều hơn cung. Kịch bản này được ước tính sẽ thúc đẩy nhu cầu về màng xử lý nước trong ngành chế biến thực phẩm.
 • Trung Quốc cũng là một trung tâm chế biến hóa chất, chiếm một phần lớn lượng hóa chất được sản xuất trên toàn cầu. Với nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại hóa chất khác nhau trên toàn cầu, nhu cầu về xử lý nước và nước thải bằng màng lọc từ lĩnh vực này dự kiến ​​sẽ tăng trong giai đoạn dự báo.
 • Do đó, nhờ những lý do nêu trên, Trung Quốc được dự báo sẽ chứng kiến ​​tốc độ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn dự báo.
Asia-Pacific Membrane Water & Wastewater Treatment - Regional Trend

Competitive Landscape

Thị trường nước và xử lý nước thải bằng màng lọc Châu Á - Thái Bình Dương bị phân mảnh vừa phải với các công ty lớn chiếm thị phần ít hơn đáng kể trong tổng thị trường. Các công ty lớn trên thị trường được nghiên cứu bao gồm, Evoqua Water Technologies LLC, Aquatech, Kurita Water Industries Ltd., Kemira, và Suez trong số những người khác.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Drivers

   1. 4.1.1 Rising Demand for Low-pressure Membrane Technologies

   2. 4.1.2 Other Drivers

  2. 4.2 Restraints

   1. 4.2.1 Poor Fouling Resistance of Nano porous Membranes

   2. 4.2.2 Other Restraints

  3. 4.3 Industry Value-chain Analysis

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

   5. 4.4.5 Degree of Competition

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Technology

   1. 5.1.1 Microfiltration (MF)

   2. 5.1.2 Ultrafiltration (UF)

   3. 5.1.3 Nanofiltration (NF)

   4. 5.1.4 Nanofiltration (NF)

  2. 5.2 End-user Industry

   1. 5.2.1 Municipal

   2. 5.2.2 Pulp & Paper

   3. 5.2.3 Chemicals

   4. 5.2.4 Food & Beverage

   5. 5.2.5 Healthcare

   6. 5.2.6 Power

   7. 5.2.7 Others

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 China

   2. 5.3.2 India

   3. 5.3.3 Japan

   4. 5.3.4 South Korea

   5. 5.3.5 ASEAN Countries

   6. 5.3.6 Rest of Asia-Pacific

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Market Share Analysis**

  3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 Alfa Laval

   2. 6.4.2 Aquatech International LLC

   3. 6.4.3 Asahi Kasei Corporation

   4. 6.4.4 Evoqua Water Technologies LLC

   5. 6.4.5 Koch Membrane Systems, Inc.

   6. 6.4.6 MICRODYN-NADIR.

   7. 6.4.7 Suez

   8. 6.4.8 TORAY INDUSTRIES, INC.

   9. 6.4.9 Veolia Water Technologies

   10. 6.4.10 Kurita Water Industries Ltd.

   11. 6.4.11 Kemira

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  1. 7.1 Growing usage of membrane bio-reactors

**Subject to Availability

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Asia-Pacific Membrane Water & Wastewater Treatment (WWT) Market market is studied from 2016 - 2026.

The Asia-Pacific Membrane Water & Wastewater Treatment (WWT) Market is growing at a CAGR of >8% over the next 5 years.

Evoqua Water Technologies LLC, Aquatech International LLC., Kurita Water Industries Ltd., Kemira, Suez are the major companies operating in Asia-Pacific Membrane Water & Wastewater Treatment (WWT) Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!