Thị trường hệ thống quản lý thuốc - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Hệ thống Quản lý Thuốc được Phân đoạn Theo Loại Sản phẩm (Nhập Đơn hàng Bác sĩ Máy tính, Các Giải pháp Hệ thống Hỗ trợ Quyết định Lâm sàng, Hồ sơ Quản lý Thuốc Điện tử, Các Giải pháp Quản lý Hàng tồn kho, Các Loại Sản phẩm Khác), Phương thức Giao hàng, Người dùng Cuối và Địa lý

Ảnh chụp thị trường

Picture1 Medication Management System
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 19.1 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường Hệ thống Quản lý Thuốc dự kiến ​​sẽ đạt CAGR là 9,1% trong giai đoạn dự báo. Nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp CNTT trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng và cuối cùng là việc áp dụng các dịch vụ CNTT chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, điều này đang thúc đẩy thị trường hệ thống quản lý thuốc. 

Hơn nữa, việc các bệnh viện tăng cường đầu tư để nâng cao chất lượng dịch vụ điều trị cũng là một yếu tố khác góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường hệ thống quản lý thuốc. Theo Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế, ước tính từ năm 2019 đến năm 2045, chi tiêu toàn cầu cho điều trị bệnh đái tháo đường dự kiến ​​sẽ tăng từ 760 tỷ USD lên 845 tỷ USD. Các bệnh mãn tính như tiểu đường có thể gây ra những hậu quả đe dọa đến tính mạng về tim mạch, thận và hệ thần kinh nếu không được điều trị và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sự thiếu hiểu biết về hệ thống quản lý thuốc ở các nước đang phát triển, chi phí cao hơn liên quan đến hệ thống quản lý thuốc là một yếu tố khác cản trở sự phát triển của thị trường hệ thống quản lý thuốc.

Phạm vi của Báo cáo

Theo phạm vi của báo cáo, hệ thống quản lý thuốc bao gồm các dịch vụ dựa trên CNTT khác nhau của các hiệu thuốc hoặc bệnh viện. Các hệ thống này nhằm cung cấp đúng liều lượng thuốc cho đúng người vào đúng thời điểm. Nó cũng giúp quản lý dữ liệu lâm sàng. 

By Product Type
Computerized Physician Order Entry
Clinical Decision Support System Solutions
Electronic Medication Administration Record
Inventory Management Solutions
Other Product Types
By Mode of Delivery
Web-based
Cloud-based
On-premise
By End User
Pharmacies
Hospitals
Other End Users
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle-East and Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle-East and Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc Giải pháp Hệ thống Hỗ trợ Quyết định Lâm sàng Dự kiến ​​sẽ chiếm Thị phần Chính

Hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng (CDSS) đề cập đến hệ thống CNTT chăm sóc sức khỏe được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ quyết định lâm sàng cho các chuyên gia và bác sĩ chăm sóc sức khỏe. CDS bao gồm các công cụ khác nhau, giúp nâng cao khả năng ra quyết định trong quy trình làm việc lâm sàng. Các công cụ này bao gồm cảnh báo và nhắc nhở được vi tính hóa cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc và bệnh nhân, hướng dẫn lâm sàng, báo cáo và tóm tắt dữ liệu bệnh nhân tập trung, hỗ trợ chẩn đoán và mẫu tài liệu, cùng các công cụ khác. 

Hơn nữa, nhu cầu ngày càng tăng trong việc giảm thiểu sai sót của con người, nhu cầu tăng giảm chi phí chăm sóc sức khỏe, nhu cầu cải thiện chất lượng chăm sóc, dân số mắc bệnh mãn tính tăng và tỷ lệ áp dụng nhiều hơn ở các nền kinh tế mới nổi là những yếu tố chính có khả năng thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế phân khúc giải pháp hệ thống hỗ trợ quyết định.

Medication key trend 2.png

Bắc Mỹ được kỳ vọng sẽ nắm giữ một thị phần đáng kể trên thị trường và dự kiến ​​sẽ làm như vậy trong suốt thời gian dự báo

Bắc Mỹ đã thống trị thị trường quản lý thuốc do áp dụng mạnh mẽ CNTT trong chăm sóc sức khỏe, tiến bộ công nghệ, sự gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm và mãn tính, và sự gia tăng số lượng đơn thuốc trong khu vực là những yếu tố chính gây ra sự thống trị của khu vực. 

Điều này có thể là do nhận thức cao về các công nghệ mới, sự hiện diện của một số lượng lớn các công ty quy mô vừa và nhỏ, những người cung cấp các giải pháp quản lý thuốc cho các bệnh viện và nhà thuốc khác nhau, và sự thiếu hụt bác sĩ chăm sóc chính. Theo Viện Nghiên cứu Y tế (HRI), ước tính tỷ lệ phần trăm thay đổi hàng năm trong chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân đã tăng 5,7% vào năm 2019, là 5,5% so với năm 2017. Tuy nhiên, ước tính sẽ tăng 6% vào năm 2020. Như vậy , do các yếu tố trên, Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ cho thấy sự tăng trưởng trong thị trường hệ thống quản lý thuốc trong giai đoạn dự báo.

Medication Management System Market2

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Hệ thống Quản lý Thuốc có tính cạnh tranh manh mún và bao gồm một số người chơi chính. Các công ty tham gia thị trường liên tục tập trung vào các hoạt động mua lại và sáp nhập, cung cấp các giải pháp được tùy chỉnh và mở rộng các công ty trong các thị trường thương mại chưa được khai thác. Hơn nữa, các công ty cũng đang đầu tư rất lớn vào việc phát triển các sản phẩm và nền tảng mới với các tính năng nâng cao và cải tiến như một phần của chiến lược thương mại hóa. Vào tháng 1 năm 2018, GE, Roche đã hợp tác để phát triển một nền tảng chẩn đoán kỹ thuật số tích hợp để cải thiện bệnh ung thư và điều trị chăm sóc quan trọng.

Những người chơi chính

 1. Cerner Corporation

 2. Becton, Dickinson and Company

 3. ARxIUM

 4. A-S Medication Solutions (Allscripts Healthcare Solutions Inc)

 5. Omnicell, Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Medication landscape.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Enormous Data Mounting from Healthcare Industry

   2. 4.2.2 Rising Number of Clinical Trials

   3. 4.2.3 Government Emphasis on Clinical Research

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 Lack of Awareness and Infrastructure in Developing Countries

   2. 4.3.2 High Implementation Costs

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Product Type

   1. 5.1.1 Computerized Physician Order Entry

   2. 5.1.2 Clinical Decision Support System Solutions

   3. 5.1.3 Electronic Medication Administration Record

   4. 5.1.4 Inventory Management Solutions

   5. 5.1.5 Other Product Types

  2. 5.2 By Mode of Delivery

   1. 5.2.1 Web-based

   2. 5.2.2 Cloud-based

   3. 5.2.3 On-premise

  3. 5.3 By End User

   1. 5.3.1 Pharmacies

   2. 5.3.2 Hospitals

   3. 5.3.3 Other End Users

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 North America

    1. 5.4.1.1 United States

    2. 5.4.1.2 Canada

    3. 5.4.1.3 Mexico

   2. 5.4.2 Europe

    1. 5.4.2.1 Germany

    2. 5.4.2.2 United Kingdom

    3. 5.4.2.3 France

    4. 5.4.2.4 Italy

    5. 5.4.2.5 Spain

    6. 5.4.2.6 Rest of Europe

   3. 5.4.3 Asia-Pacific

    1. 5.4.3.1 China

    2. 5.4.3.2 Japan

    3. 5.4.3.3 India

    4. 5.4.3.4 Australia

    5. 5.4.3.5 South Korea

    6. 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.4.4 Middle-East and Africa

    1. 5.4.4.1 GCC

    2. 5.4.4.2 South Africa

    3. 5.4.4.3 Rest of Middle-East and Africa

   5. 5.4.5 South America

    1. 5.4.5.1 Brazil

    2. 5.4.5.2 Argentina

    3. 5.4.5.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 A-S Medication Solutions (Allscripts Healthcare Solutions Inc)

   2. 6.1.2 ARxIUM

   3. 6.1.3 Becton, Dickinson and Company

   4. 6.1.4 Cerner Corporation

   5. 6.1.5 GE Healthcare (GE Company)

   6. 6.1.6 McKesson Corporation

   7. 6.1.7 Omnicell, Inc.

   8. 6.1.8 Talyst, LLC (Psychiatric Solutions, Inc)

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường hệ thống quản lý thuốc được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường Hệ thống Quản lý Thuốc đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 19,1% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Cerner Corporation, Becton, Dickinson and Company, ARxIUM, A-S Pharmaceutical Solutions (Allscripts Healthcare Solutions Inc), Omnicell, Inc. là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Hệ thống Quản lý Thuốc.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!