Vật liệu composite trong thị trường năng lượng tái tạo - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Loại sợi (Polyme tăng cường bằng sợi, Polyme gia cường bằng sợi carbon, Nhựa gia cường bằng thủy tinh và các loại khác), Ứng dụng (Năng lượng mặt trời, Phong điện, Thủy điện và các loại khác) và Địa lý (Châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ và Trung Đông & Châu Phi).

Ảnh chụp thị trường

Composite Materials in Renewable Energy Market - Market Summary
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: > 6 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Vật liệu composite toàn cầu trong thị trường năng lượng tái tạo dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR lớn hơn 6% trong giai đoạn dự báo. Một trong những yếu tố chính thúc đẩy thị trường là nhu cầu ngày càng tăng đối với sản xuất cánh tuabin gió dài hơn. Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư cao vào R&D đang cản trở sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu. 

 • Chi phí bảo trì thấp hơn trong suốt tuổi thọ của cấu trúc được kỳ vọng sẽ mang lại cơ hội tăng trưởng chính cho thị trường được nghiên cứu.
 • Bắc Mỹ chiếm thị phần cao nhất và dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường trong thời gian dự báo.
 • Trong số các ứng dụng, ứng dụng điện gió chiếm thị phần cao nhất và dự kiến ​​sẽ chiếm lĩnh thị trường được nghiên cứu trong giai đoạn dự báo.

Scope of the report

The global composite materials in renewable energy market report includes:

Fiber Type
Fiber-Reinforced Polymers (FRP)
Carbon-Fiber-Reinforced Polymers (CFRP)
Glass-Reinforced Plastic (GRP)
Others
Application
Solar Power
Wind Power
Hydroelectricity
Others
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
ASEAN Countries
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle-East & Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle-East & Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Ứng dụng năng lượng gió để thống trị thị trường

 • Gió là nguồn năng lượng phát triển nhanh nhất trên toàn cầu. Yếu tố chính cho sự gia tăng này là chi phí năng lượng gió đã giảm và tiếp tục giảm đáng kể, khiến nó trở nên cạnh tranh hơn mỗi năm. 
 • Công nghệ được sử dụng để sản xuất cánh tuabin gió đã có nhiều tiến bộ đáng kể trong những năm qua. Việc giảm chi phí bị ảnh hưởng nhiều bởi việc sử dụng vật liệu tổng hợp trong sản xuất cánh tuabin. 
 • Khi thị trường năng lượng gió phát triển trên toàn cầu và kích thước cánh quạt tiếp tục tăng, các nhà phát triển trang trại gió sẽ cần nhiều vật liệu composite hơn để đáp ứng những nhu cầu này.
 • Do những lý do nêu trên, ứng dụng điện gió có khả năng chiếm lĩnh thị trường được nghiên cứu trong giai đoạn dự báo.
Global Composite Materials in Renewable Energy Market - Revenue Share

Bắc Mỹ thống trị thị trường

 • Bắc Mỹ chiếm ưu thế về vật liệu composite trong năng lượng tái tạo với phần lớn nhu cầu đến từ Hoa Kỳ.
 • Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030, 20% điện năng của Hoa Kỳ sẽ được sản xuất từ ​​năng lượng gió.
 • Ngoài ra, để thúc đẩy sự phát triển của ngành này, Hoa Kỳ đã gia hạn Tín dụng thuế sản xuất liên bang (PTC) thêm 5 năm, do đó, tạo ra sự ổn định đặc biệt cho thị trường. 
 • Những yếu tố nói trên đang làm gia tăng việc sử dụng vật liệu tổng hợp trong nước, do đó khu vực Bắc Mỹ có khả năng thống trị thị trường được nghiên cứu trong giai đoạn dự báo.
Gloabl Composite Materials in Renewable Energy Market - Revenue Share

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường vật liệu tổng hợp carbon bị phân mảnh vừa phải do thị phần được phân chia cho nhiều đối thủ. Các công ty chủ chốt trên thị trường bao gồm Hexcel Corporation, Teijin Limited, Toray Industries, Inc., Plastic Reinforcement Fabrics Ltd., và Norco Composites & GRP, trong số những người khác.

Những người chơi chính

 1. Hexcel Corporation

 2. Teijin Limited

 3. Toray Industries, Inc.

 4. Plastic Reinforcement Fabrics Ltd.

 5. Norco Composites & GRP

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Composite Materials in Renewable Energy Market - Market Concentration.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Drivers

   1. 4.1.1 Reduced Weight Compared to Metallic Structures

   2. 4.1.2 Augmenting Demand for Longer Wind Turbine Blades

   3. 4.1.3 Other Drivers

  2. 4.2 Restraints

   1. 4.2.1 Need for High Investments in R&D

   2. 4.2.2 Other Restraints

  3. 4.3 Industry Value-chain Analysis

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

   5. 4.4.5 Degree of Competition

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Fiber Type

   1. 5.1.1 Fiber-Reinforced Polymers (FRP)

   2. 5.1.2 Carbon-Fiber-Reinforced Polymers (CFRP)

   3. 5.1.3 Glass-Reinforced Plastic (GRP)

   4. 5.1.4 Others

  2. 5.2 Application

   1. 5.2.1 Solar Power

   2. 5.2.2 Wind Power

   3. 5.2.3 Hydroelectricity

   4. 5.2.4 Others

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 Asia-Pacific

    1. 5.3.1.1 China

    2. 5.3.1.2 India

    3. 5.3.1.3 Japan

    4. 5.3.1.4 South Korea

    5. 5.3.1.5 ASEAN Countries

    6. 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific

   2. 5.3.2 North America

    1. 5.3.2.1 United States

    2. 5.3.2.2 Canada

    3. 5.3.2.3 Mexico

   3. 5.3.3 Europe

    1. 5.3.3.1 Germany

    2. 5.3.3.2 United Kingdom

    3. 5.3.3.3 France

    4. 5.3.3.4 Italy

    5. 5.3.3.5 Rest of Europe

   4. 5.3.4 South America

    1. 5.3.4.1 Brazil

    2. 5.3.4.2 Argentina

    3. 5.3.4.3 Rest of South America

   5. 5.3.5 Middle-East & Africa

    1. 5.3.5.1 Saudi Arabia

    2. 5.3.5.2 South Africa

    3. 5.3.5.3 Rest of Middle-East & Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Market Share/Ranking Analysis

  3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 Changzhou Tiansheng New Materials Co. Ltd

   2. 6.4.2 Solvay

   3. 6.4.3 EPSILON Composite Tous droits reserves

   4. 6.4.4 EURO-COMPOSITES

   5. 6.4.5 Evonik Industries AG

   6. 6.4.6 Gurit

   7. 6.4.7 Hexcel Corporation

   8. 6.4.8 JEC GROUP

   9. 6.4.9 Plastic Reinforcement Fabrics Ltd

   10. 6.4.10 Teijin Limited

   11. 6.4.11 Toray Industries, Inc.

   12. 6.4.12 Norco Composites & GRP

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  1. 7.1 Lower Maintenance Costs Over the Lifespan of the Structure

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Vật liệu composite trong thị trường năng lượng tái tạo được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Vật liệu tổng hợp trong thị trường năng lượng tái tạo đang tăng trưởng với tốc độ CAGR> 6% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Hexcel Corporation, Teijin Limited , Toray Industries, Inc. , Plastic Reinforcement Fabrics Ltd. , Norco Composites & GRP là những công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực Vật liệu composite trong Thị trường Năng lượng tái tạo.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!