Thị trường tắc kè hoa polymer - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Loại sản phẩm (Photochromic, Thermochromic, Solvatechromic, Electrochromic, Piezorochromic và các loại khác), Ngành người dùng cuối (Dệt may, Ô tô, Sơn & Sơn phủ, Y tế và các loại khác) và Địa lý (Châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ , Châu Âu, Nam Mỹ và Trung Đông và Châu Phi)

Ảnh chụp thị trường

Polymer Chameleon Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: > 10 %

Major Players

Polymer Chameleon Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường tắc kè hoa polyme dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR trên 10% trong giai đoạn dự báo. Yếu tố chính thúc đẩy thị trường được nghiên cứu là nhu cầu ngày càng tăng của polyme tắc kè hoa từ ngành y tế và chăm sóc sức khỏe. Mặt khác, chi phí sản xuất tắc kè hoa polyme cao và các điều kiện bất lợi phát sinh do sự bùng phát COVID-19 đang cản trở sự tăng trưởng của thị trường.

 • Nhu cầu ngày càng tăng của polyme tắc kè hoa từ ngành dệt may được dự báo sẽ mang lại nhiều cơ hội cho sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.
 • Chameleon polymer từ ứng dụng y tế và chăm sóc sức khỏe dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường được nghiên cứu trong giai đoạn dự báo.
 • Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đại diện cho thị trường lớn nhất và cũng được dự đoán là thị trường tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn dự báo do mức tiêu thụ ngày càng tăng từ các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo thị trường tắc kè hoa polyme bao gồm:

Product
Photochromic
Thermochromic
Solvatechromic
Electrochromic
Piezorochromic
Others
End-User Industry
Textile
Automotive
Paints & Coatings
Medical
Others
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle-East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nhu cầu ngày càng tăng của tắc kè hoa polyme từ ngành y tế và chăm sóc sức khỏe

 • Tắc kè hoa polyme là các polyme phản ứng với kích thích trải qua những thay đổi nhanh chóng về cấu trúc vi mô của chúng, được kích hoạt bởi những thay đổi trong môi trường.
 • Tắc kè hoa polyme có thể đóng một vai trò quan trọng trong các bộ phận giả tùy chỉnh, bao gồm thay thế đĩa đệm, chèn mạch máu và chèn nội nhãn.
 • Việc ngày càng chú trọng vào các vật liệu thông minh và thời hạn sử dụng lâu hơn đang thúc đẩy việc sử dụng tắc kè hoa polyme trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế.
 • Việc tăng cường nghiên cứu về polyme tắc kè hoa trong các sản phẩm phân phối thuốc cho các ứng dụng chuyên biệt và việc mở rộng sang các phân khúc sản phẩm khác bao gồm cả ngành chăm sóc cá nhân có thể sẽ thúc đẩy nhu cầu về tắc kè hoa bằng polyme.
 • Do đó, do các yếu tố nêu trên, ứng dụng của tắc kè hoa polyme trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe có thể sẽ chiếm ưu thế trong giai đoạn dự báo.
Polymer Chameleon Market Key Trends

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để thống trị thị trường

 • Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường tắc kè hoa polymer trong giai đoạn dự báo. Nhu cầu ngày càng tăng của tắc kè hoa polymer từ y tế và chăm sóc sức khỏe cũng như ứng dụng ngày càng tăng trong lĩnh vực dệt may ở các nước đang phát triển như Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với tắc kè hoa polymer ở ​​khu vực này.
 • Các nhà sản xuất penoxsulam lớn nhất nằm ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Một số công ty hàng đầu trong sản xuất penoxsulam là Spintech Holdings Inc, SMP Technologies Inc, Merck KGaA, Evonik AG, và trong số những công ty khác.
 • Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Ấn Độ dự kiến ​​sẽ đạt (280 tỷ USD) vào năm 2020 do mức thu nhập tăng, nhận thức về sức khỏe tốt hơn, tỷ lệ mắc các bệnh về lối sống tăng lên và khả năng tiếp cận bảo hiểm được cải thiện.
 • Hoa Kỳ và Châu Âu là những người tiêu dùng lớn nhất, chiếm 60% lượng hàng dệt trong nước nhập khẩu, trong khi các quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc và Pakistan là những nhà cung cấp chính.
 • Do các yếu tố nêu trên, thị trường tắc kè hoa polyme ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được dự báo sẽ tăng trưởng đáng kể trong thời gian nghiên cứu.
Polymer Chameleon Market Growth Rate

Bối cảnh cạnh tranh

Về bản chất, thị trường tắc kè hoa polymer toàn cầu được củng cố một phần với chỉ một số công ty lớn thống lĩnh thị trường. Một số công ty lớn là Spintech Holdings Inc, SMP Technologies Inc, Merck KGaA, Evonik AG, và trong số những công ty khác.

Những người chơi chính

 1. Spintech Holdings Inc.

 2. SMP Technologies Inc

 3. Merck KGaA

 4. Evonik AG

 5. Autonomic Materials, Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Spintech Holdings Inc., SMP Technologies Inc, Merck KGaA, Evonik AG, Autonomic Materials, Inc.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Drivers

   1. 4.1.1 Growing Demand of Chameleon Polymer from Medical and Health Care Industry Centre

   2. 4.1.2 Other Drivers

  2. 4.2 Restraints

   1. 4.2.1 High Manufacturing Cost

   2. 4.2.2 Other Restraints

  3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Degree of Competition

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Product

   1. 5.1.1 Photochromic

   2. 5.1.2 Thermochromic

   3. 5.1.3 Solvatechromic

   4. 5.1.4 Electrochromic

   5. 5.1.5 Piezorochromic

   6. 5.1.6 Others

  2. 5.2 End-User Industry

   1. 5.2.1 Textile

   2. 5.2.2 Automotive

   3. 5.2.3 Paints & Coatings

   4. 5.2.4 Medical

   5. 5.2.5 Others

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 Asia-Pacific

    1. 5.3.1.1 China

    2. 5.3.1.2 India

    3. 5.3.1.3 Japan

    4. 5.3.1.4 South Korea

    5. 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific

   2. 5.3.2 North America

    1. 5.3.2.1 United States

    2. 5.3.2.2 Canada

    3. 5.3.2.3 Mexico

   3. 5.3.3 Europe

    1. 5.3.3.1 Germany

    2. 5.3.3.2 United Kingdom

    3. 5.3.3.3 France

    4. 5.3.3.4 Italy

    5. 5.3.3.5 Rest of Europe

   4. 5.3.4 South America

    1. 5.3.4.1 Brazil

    2. 5.3.4.2 Argentina

    3. 5.3.4.3 Rest of South America

   5. 5.3.5 Middle-East and Africa

    1. 5.3.5.1 Saudi Arabia

    2. 5.3.5.2 South Africa

    3. 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Market Share/Ranking Analysis**

  3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 Autonomic Materials, Inc.

   2. 6.4.2 DuPont

   3. 6.4.3 Evonik AG

   4. 6.4.4 High Impact Technology LLC

   5. 6.4.5 LyondellBasell Industries Holdings B.V.

   6. 6.4.6 Merck KGaA

   7. 6.4.7 NatureWorks LLC

   8. 6.4.8 smartpolymer GmbH

   9. 6.4.9 SMP Technologies Inc

   10. 6.4.10 Spintech Holdings Inc.

   11. 6.4.11 The Lubrizol Corporation

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  1. 7.1 Growing Demand of Chameleon Polymer from Textile Industry

  2. 7.2 Other Opportunities

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường tắc kè hoa polymer được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường Polymer Chameleon đang tăng trưởng với tốc độ CAGR >10% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Châu Á Thái Bình Dương nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Spintech Holdings Inc. , SMP Technologies Inc , Merck KGaA, Evonik AG, Autonomic Materials, Inc. là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Polymer Chameleon.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!