THỊ TRƯỜNG BỌC SÀN ẤN ĐỘ - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2022 - 2027)

Thị trường bao phủ sàn Ấn Độ được phân đoạn theo Loại, Kênh phân phối, Người dùng cuối và Địa lý.

Ảnh chụp thị trường

India Floor Covering Market
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: >6 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Ngành công nghiệp trải sàn của Ấn Độ đã và đang trải qua một thời kỳ sôi động do sự tràn ngập của các loại vật liệu, công nghệ và máy móc chuyên dụng mới hơn. Quy mô dự án, đặc biệt đối với ván sàn công nghiệp và thương mại, đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Tại Ấn Độ, xu hướng tăng trưởng của ngành sản xuất tấm trải sàn cũng tương tự như xu hướng tăng trưởng của các phân khúc khác trong ngành xây dựng. Tăng cường chú trọng đến chất lượng và tuân thủ thời hạn nghiêm ngặt, đồng thời tuân thủ ngân sách, là những yếu tố đang thúc đẩy xu hướng trong ngành công nghiệp ván sàn. Khách hàng cần chất lượng, chức năng và hiệu suất lâu dài, tất cả đều ở mức giá cạnh tranh. Do đó, nhu cầu sử dụng sàn nhà dễ lau chùi và bảo dưỡng, có khả năng chống mài mòn tốt là rất cần thiết. Tốc độ tăng trưởng lành mạnh được duy trì bởi quá trình công nghiệp hóa và kịch bản cơ sở hạ tầng đô thị phát triển mạnh là những yếu tố có thể giúp thị trường tăng trưởng. Tương tự, sự gia tăng các dự án đường sắt tàu điện ngầm và nhu cầu về chất lượng sàn sau đó tại các ga tàu điện ngầm là những ứng dụng mới nổi cho thị trường. Một trong những xu hướng tại thị trường Ấn Độ là phân khúc ván sàn thương mại đã bắt kịp với tốc độ phát triển của thị trường ván sàn công nghiệp. Mức tăng trưởng của thị trường dự kiến ​​sẽ tăng lên trong thời gian tới. Có một số sáng kiến ​​chính sách có khả năng thúc đẩy sự phát triển của thị trường trải sàn Ấn Độ. Ấn Độ đang nổi lên như một thị trường quan trọng trên toàn cầu cho các sản phẩm ván sàn. sự gia tăng các dự án đường sắt tàu điện ngầm và nhu cầu tiếp theo về chất lượng sàn tại các ga tàu điện ngầm là những ứng dụng mới nổi của thị trường. Một trong những xu hướng tại thị trường Ấn Độ là phân khúc ván sàn thương mại đã bắt kịp với tốc độ phát triển của thị trường ván sàn công nghiệp. Mức tăng trưởng của thị trường dự kiến ​​sẽ tăng lên trong thời gian tới. Có một số sáng kiến ​​chính sách có khả năng thúc đẩy sự phát triển của thị trường trải sàn Ấn Độ. Ấn Độ đang nổi lên như một thị trường quan trọng trên toàn cầu cho các sản phẩm ván sàn. sự gia tăng các dự án đường sắt tàu điện ngầm và nhu cầu tiếp theo về chất lượng sàn tại các ga tàu điện ngầm là những ứng dụng mới nổi của thị trường. Một trong những xu hướng tại thị trường Ấn Độ là phân khúc ván sàn thương mại đã bắt kịp với tốc độ phát triển của thị trường ván sàn công nghiệp. Mức tăng trưởng của thị trường dự kiến ​​sẽ tăng lên trong thời gian tới. Có một số sáng kiến ​​chính sách có khả năng thúc đẩy sự phát triển của thị trường trải sàn Ấn Độ. Ấn Độ đang nổi lên như một thị trường quan trọng trên toàn cầu cho các sản phẩm ván sàn. Mức tăng trưởng của thị trường dự kiến ​​sẽ tăng lên trong thời gian tới. Có một số sáng kiến ​​chính sách có khả năng thúc đẩy sự phát triển của thị trường trải sàn Ấn Độ. Ấn Độ đang nổi lên như một thị trường quan trọng trên toàn cầu cho các sản phẩm ván sàn. Mức tăng trưởng của thị trường dự kiến ​​sẽ tăng lên trong thời gian tới. Có một số sáng kiến ​​chính sách có khả năng thúc đẩy sự phát triển của thị trường trải sàn Ấn Độ. Ấn Độ đang nổi lên như một thị trường quan trọng trên toàn cầu cho các sản phẩm ván sàn.

Phạm vi của Báo cáo

Bản phân tích cơ sở đầy đủ về thị trường bao phủ sàn Ấn Độ, bao gồm đánh giá thị trường mẹ, các xu hướng mới nổi theo phân khúc và thị trường khu vực, cũng như những thay đổi đáng kể về động lực thị trường và tổng quan về thị trường, được đề cập trong báo cáo.

By Type
Carpet and Area Rugs
Wood Flooring
Ceramic Floor Tiles
Laminate Flooring
Stone Flooring
Vinylsheet and Floor Tiles
Other Resilient Flooring
By Distribution Channel
Home Centers
Flagship Stores
Specialty Stores
Online
Other Distribution Channels
By End-User
Residential
Commercial
By Region
North
East
West
South

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc gạch men

Ở Ấn Độ, gạch men đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc hoàn thiện nhà cửa. Ngành công nghiệp gạch ốp lát của Ấn Độ, mặc dù nền kinh tế đang suy thoái tổng thể, vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng lành mạnh. Các động lực chính cho phân khúc gạch men ở Ấn Độ là sự bùng nổ trong lĩnh vực nhà ở và các chính sách của chính phủ hỗ trợ sự tăng trưởng của lĩnh vực nhà ở. Sự bùng nổ trong lĩnh vực bán lẻ của nền kinh tế Ấn Độ cũng ảnh hưởng đến nhu cầu đối với các sản phẩm cao cấp hơn. Nền kinh tế Ấn Độ đã ảnh hưởng đáng kể đến sự tăng trưởng của ngành gạch men Ấn Độ. Ngành công nghiệp này cũng có sự khác biệt duy nhất là có tính bản địa cao, với nguồn nguyên liệu dồi dào, kỹ năng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng, mặc dù khá thâm dụng vốn. Là một người kiếm tiền ngoại hối hoặc một người chơi toàn cầu,

India floor covering

Công nghiệp hóa đang giúp thị trường phát triển

Sàn là một lĩnh vực trong ngành xây dựng đã và đang chứng kiến ​​những thay đổi nhanh chóng trong hai thập kỷ qua. Sự ra đời của một số công nghệ mới và việc sử dụng ngày càng nhiều máy móc chuyên dụng có nghĩa là lĩnh vực này đã thay đổi không thể nhận ra, đặc biệt là liên quan đến phân khúc ván sàn công nghiệp và thương mại. Phân khúc ván sàn công nghiệp và thương mại đã và đang duy trì tốc độ tăng trưởng lành mạnh trong vài năm gần đây, trong đó Ấn Độ đang nổi lên như một thị trường chủ chốt cho các công nghệ mới. Sự phát triển của ngành công nghiệp ván sàn ở Ấn Độ dựa trên thực tế là ván sàn thương mại đã và đang duy trì một đường cong tăng trưởng tương ứng với đường cong tăng trưởng của thị trường ván sàn công nghiệp.

India flooring 4

Bối cảnh cạnh tranh

Báo cáo bao gồm các công ty quốc tế lớn đang hoạt động trên thị trường bao phủ sàn Ấn Độ. Về thị phần, một số công ty lớn hiện đang chiếm lĩnh thị trường. Tuy nhiên, với tiến bộ công nghệ và đổi mới sản phẩm, các công ty từ quy mô vừa đến nhỏ hơn đang tăng cường sự hiện diện trên thị trường bằng cách đảm bảo các hợp đồng mới và bằng cách khai thác các thị trường mới.

Những người chơi chính

 1. Welspun Flooring Ltd

 2. Kajaria Ceramics

 3. Nitco Tiles

 4. Orient Bell

 5. RAK Ceramics

Picture3

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Market Opportunities

  5. 4.5 Value Chain Analysis

  6. 4.6 Porter's Five Forces Analysis

  7. 4.7 E-commerce Impact on the Market

  8. 4.8 Technological Innovations in the Industry

  9. 4.9 Impact of COVID-19 on the Market

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Type

   1. 5.1.1 Carpet and Area Rugs

   2. 5.1.2 Wood Flooring

   3. 5.1.3 Ceramic Floor Tiles

   4. 5.1.4 Laminate Flooring

   5. 5.1.5 Stone Flooring

   6. 5.1.6 Vinylsheet and Floor Tiles

   7. 5.1.7 Other Resilient Flooring

  2. 5.2 By Distribution Channel

   1. 5.2.1 Home Centers

   2. 5.2.2 Flagship Stores

   3. 5.2.3 Specialty Stores

   4. 5.2.4 Online

   5. 5.2.5 Other Distribution Channels

  3. 5.3 By End-User

   1. 5.3.1 Residential

   2. 5.3.2 Commercial

  4. 5.4 By Region

   1. 5.4.1 North

   2. 5.4.2 East

   3. 5.4.3 West

   4. 5.4.4 South

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Responsive Industries Ltd.

   2. 6.1.2 RMG Polyvinyl India Ltd

   3. 6.1.3 Squarefoot

   4. 6.1.4 Cengres Tiles Ltd

   5. 6.1.5 Mohawk Industries Inc.

   6. 6.1.6 Armstrong Flooring, Inc.

   7. 6.1.7 Marvel Vinyls Limited

   8. 6.1.8 Nitco Limited

   9. 6.1.9 OrientBell Limited

   10. 6.1.10 Welspun Flooring Ltd

   11. 6.1.11 Indiana International Corporation Flooring Pvt. Ltd.

   12. 6.1.12 Forbo Holding AG

   13. 6.1.13 Accord Floors

   14. 6.1.14 Oras Floorings

   15. 6.1.15 Somany Ceramics Ltd

   16. 6.1.16 RAK Ceramics PJSC

   17. 6.1.17 Kajaria Ceramics Ltd

   18. 6.1.18 Other Companies*

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. FUTURE OF THE MARKET

 8. 8. APPENDIX

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The India Floor Covering Market market is studied from 2016 - 2026.

The India Floor Covering Market is growing at a CAGR of >6% over the next 5 years.

Welspun Flooring Ltd, Kajaria Ceramics, Nitco Tiles, Orient Bell, RAK Ceramics are the major companies operating in India Floor Covering Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!