Thị trường thiết bị phẫu thuật cột sống ở Pháp - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường thiết bị phẫu thuật cột sống của Pháp được phân đoạn theo Loại thiết bị (Giải nén cột sống, Kết hợp cột sống và các loại khác)

Ảnh chụp thị trường

CAGR
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 5.13 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường thiết bị phẫu thuật cột sống của Pháp được nghiên cứu dự đoán sẽ đạt tốc độ CAGR là 5,13%, trong giai đoạn dự báo. Các yếu tố chính dẫn đến sự tăng trưởng của thị trường thiết bị phẫu thuật cột sống ở Pháp là những tiến bộ trong công nghệ thiết bị phẫu thuật cột sống, dân số già và béo phì ngày càng gia tăng với số lượng biến dạng cột sống ngày càng tăng, và nhu cầu ngày càng tăng đối với các thủ thuật phẫu thuật cột sống không xâm lấn. Khoảng 170.000 người trở thành nạn nhân của chấn thương tủy sống mỗi năm ở Pháp. Gần 10.000 người trong số họ tiếp tục bị khuyết tật suốt đời, bao gồm liệt nửa người hoặc liệt nửa người trong trường hợp cụ thể là chấn thương cột sống. Với lối sống đang phát triển và phương thức tiêu thụ thực phẩm trong nước, những con số như vậy dự kiến ​​sẽ còn tăng hơn nữa. Các rối loạn thoái hóa cột sống cũng dự kiến ​​sẽ gia tăng,

Scope of the report

The demand for spinal surgery products is a significant money-spinning sub-segment of the orthopedic market. Generally, spinal surgery has been an open procedure in which an extensive incision allows the surgeon to examine the structure of the spine.

By Device Type
Spinal Decompression
Corpectomy
Discectomy
Facetectomy
Foraminotomy
Laminotomy
Spinal Fusion
Cervical Fusion
Interbody Fusion
ThoracoLumbar Fusion
Other Spinal Fusions
Fracture Repair Devices
Arthroplasty Devices
Non-fusion Devices
Other Fracture Repair Devices

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc Hợp nhất Cột sống dự kiến ​​sẽ chiếm thị phần đáng kể trên Thị trường Thiết bị Phẫu thuật Cột sống Pháp

Hợp nhất cột sống được ước tính có thị phần lớn nhất trong phân khúc danh mục thiết bị của thị trường thiết bị phẫu thuật cột sống và dự kiến ​​sẽ có tốc độ CAGR khỏe mạnh trong giai đoạn dự báo. Loại thiết bị hợp nhất cột sống chủ yếu được phân đoạn nhỏ thành hợp nhất cổ tử cung, hợp nhất giữa các cơ và hợp nhất thắt lưng. Một số sản phẩm trên thị trường cung cấp các phương pháp điều trị truyền thống nhưng tốt hơn cho bệnh nhân hẹp ống sống thắt lưng, cùng với các phương pháp điều trị tiên tiến thay thế để giải nén cột sống. Các đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường sản xuất các công cụ ổn định phức tạp cho cột sống thắt lưng cho cả phía trước và phía sau. Trên thực tế, có rất nhiều thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra để tiến bộ hơn nữa. Thành phần này có thể mang lại nhiều lợi ích về tăng trưởng thị trường trong giai đoạn dự báo.

pitcure123.png

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường thiết bị phẫu thuật cột sống của Pháp có tính cạnh tranh và bao gồm nhiều đối thủ. Về thị phần, một số công ty lớn hiện đang thống trị thị trường và một số công ty nổi tiếng đang mạnh tay mua lại và liên doanh với các công ty khác để củng cố vị trí trên thị trường trong nước. Một số công ty hiện đang thống trị thị trường là Zimmer Biomet, Stryker Corporation, Johnson & Johnson, Medtronic PLC, và Globus Medical.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Rise in Technological Advances in the Field of Spinal Surgery

   2. 4.2.2 Increase in Geriatric Population

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 Expensive Treatment Procedures

   2. 4.3.2 Stringent Reimbursement Concerns

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Device Type

   1. 5.1.1 Spinal Decompression

    1. 5.1.1.1 Corpectomy

    2. 5.1.1.2 Discectomy

    3. 5.1.1.3 Facetectomy

    4. 5.1.1.4 Foraminotomy

    5. 5.1.1.5 Laminotomy

   2. 5.1.2 Spinal Fusion

    1. 5.1.2.1 Cervical Fusion

    2. 5.1.2.2 Interbody Fusion

    3. 5.1.2.3 ThoracoLumbar Fusion

    4. 5.1.2.4 Other Spinal Fusions

   3. 5.1.3 Fracture Repair Devices

   4. 5.1.4 Arthroplasty Devices

   5. 5.1.5 Non-fusion Devices

   6. 5.1.6 Other Fracture Repair Devices

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Zimmer Biomet

   2. 6.1.2 Stryker Corporation

   3. 6.1.3 Johnson & Johnson

   4. 6.1.4 Medtronic PLC

   5. 6.1.5 Globus Medical

   6. 6.1.6 SeaSpine Holdings Corporation

   7. 6.1.7 Orthofix Holdings Inc.

   8. 6.1.8 Nuvasive Inc.

   9. 6.1.9 Joimax GmbH

   10. 6.1.10 RTI Surgical Holdings Inc.

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape Covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies and Recent Developments

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The France Spinal Surgery Devices Market market is studied from 2018 - 2026.

The France Spinal Surgery Devices Market is growing at a CAGR of 5.13% over the next 5 years.

Zimmer Biomet, Stryker Corporation, Johnson and Johnson, Medtronic plc, Globus Medical are the major companies operating in France Spinal Surgery Devices Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!