Thumbnail

Triển vọng thị trường hạ nguồn dầu khí Việt Nam đến năm 2023

Looking to buy the report?

Thị trường dầu khí hạ nguồn Việt Nam ước tính đạt XX tỷ USD vào năm 2015 và dự kiến ​​đạt XX tỷ USD vào năm 2021, với tốc độ CAGR là XX% trong giai đoạn dự báo từ 2016 đến 2021.

Khu vực hạ nguồn xử lý quá trình chế biến, tiếp thị, sản xuất và phân phối cuối cùng và do đó hoàn thành vòng đời của thị trường dầu khí. Với việc giá dầu giảm trong năm 2015, sức mua nguyên liệu thô của các công ty này đã tăng lên. Sự sẵn có của dầu thô giá rẻ đã mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các công ty bằng cách bán các sản phẩm tinh chế cho các ngành công nghiệp. Tuy nhiên, nếu giá dầu thấp tiếp tục kéo dài trong một thời gian, do cung vượt cầu, tồn kho cao và tăng trưởng nhu cầu chậm hơn từ các nước trong khu vực, sẽ gây áp lực lên biên lợi nhuận của các công ty hạ nguồn.

Việt Nam đã đầu tư XX tỷ USD vào lĩnh vực dầu khí hạ nguồn từ năm 2013 đến 2015 và ước tính sẽ có thêm XX tỷ USD vào năm 2021. Nhu cầu về các sản phẩm xăng dầu dự kiến ​​sẽ tăng theo cấp số nhân và đạt XX triệu tấn vào năm 2021 . Việt Nam có công suất lọc dầu lắp đặt là XX thùng. Nội thương đối với các sản phẩm dầu mỏ trị giá XX USD. Dự kiến ​​sẽ có thêm công suất lọc dầu XX tỷ thùng với vốn đầu tư gần XX tỷ USD. Ngoài ra, công suất hiện tại của các bến LNG là XX mMT và công suất bổ sung là XX mMT được lên kế hoạch với vốn đầu tư gần XX tỷ USD.

Các sản phẩm chính trong nghiên cứu

  • Phân tích thị trường dầu khí hạ nguồn Việt Nam, với các đánh giá và phân tích cạnh tranh trên quy mô khu vực
  • Định nghĩa thị trường cùng với việc xác định các động lực chính và hạn chế
  • Báo cáo thị trường dầu khí hạ nguồn Việt Nam trình bày tổng quan về các khía cạnh kinh tế, chính trị, môi trường và quy định chính cần xem xét khi đầu tư vào lĩnh vực này
  • Xác định các yếu tố công cụ trong việc thay đổi kịch bản thị trường, tăng cơ hội tiềm năng và xác định các công ty chủ chốt có thể ảnh hưởng đến thị trường này
  • Phần bối cảnh cạnh tranh được nghiên cứu rộng rãi với hồ sơ của các công ty lớn cùng với thị phần của họ
  • Xác định và phân tích các yếu tố vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến thị trường dầu khí hạ nguồn Việt Nam trên phạm vi toàn cầu và khu vực
  • Danh sách toàn diện các công ty chủ chốt trên thị trường cùng với phân tích các lợi ích chiến lược hiện tại và thông tin tài chính quan trọng của họ
  • Kiến thức và hiểu biết sâu rộng về các công ty trong nước và quốc tế trong ngành này và các chiến lược chính mà họ đã áp dụng để duy trì và phát triển trong thị trường dầu khí

1. Executive Summary

2. Research Approach and Methodology

3. Vietnam Oil and Gas Downstream Industry Market Overview

                3.1 Introduction

                3.2 CAPEX Forecasts to 2022

  3.3 Refining Capacity

                3.4 Recent Developments

                3.5 Government Policies and Regulations

4. Market Dynamics

                4.1 Drivers

                4.2 Constraints

                4.3 Opportunities

5. PESTLE Analysis

6. Vietnam Oil and Gas Scenario

                6.1 Oil & Gas Reserves in Vietnam

                6.2 Vietnam Crude Production (2000 - 2016)

                6.3 Vietnam Crude Consumption (2000 - 2016)

                6.4 Vietnam Contribution to Regional and World Oil & Gas Production (2000 - 2016)

7. Vietnam Downstream Oil and Gas Scenario

                7.1 Refineries

  7.1.1 Overview

                                                7.1.1.1 Existing Infrastructure

                                                7.1.1.2 Projects in Pipeline

                                                7.1.1.3 Upcoming Projects

                                7.1.2 Key players

                                                7.1.2.1 Domestic

                                                7.1.2.2 International

                7.2 Petrochemical Plants

                                7.2.1 Overview

                                                7.2.1.1 Existing Infrastructure

                                                7.2.1.2 Projects in Pipeline

                                                7.2.1.3 Upcoming Projects

                                7.2.2 Key Players

                                                7.2.2.1 Domestic

                                                7.2.2.2 International

8. Company Profiles of Key Players

                8.1 Domestic Companies

                8.2 International Companies

9. Competitive Landscape

                9.1 Mergers & Acquisitions

                9.2 Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

10. Appendix

                10.1 Disclaimer

                10.2 Contact Us

Looking to buy the report?

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Looking to customize report?

Email

Message

By submitting, you confirm that you agree to our privacy policy