Thumbnail

Nghiên cứu ngành công nghiệp gia công kim loại của Vương quốc Anh - Xu hướng thị trường, phân tích & dự báo đến năm 2022

Looking to buy the report?

Thị trường nghiên cứu ngành gia công kim loại của Vương quốc Anh

Thị trường ước tính đạt XX tỷ USD vào năm 2016 và dự kiến ​​đạt XX tỷ USD vào năm 2022, với tốc độ CAGR là XX%, trong giai đoạn dự báo (2017-2022). Gia công kim loạilà khía cạnh quan trọng nhất của ngành công nghiệp sản xuất, vì nó bao gồm cả máy công cụ cũng như máy móc liên quan đến việc chế tạo các thành phần kim loại. Các máy gia công kim loại này có nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau, vì chúng thực hiện các hoạt động khác nhau liên quan đến việc cắt cũng như tạo hình kim loại. Ngành công nghiệp gia công kim loại không chỉ bao gồm thiết bị mà còn bao gồm các dịch vụ, vật tư tiêu hao và phần mềm hỗ trợ quá trình thực hiện các sản phẩm kim loại theo hình dạng mong muốn. Báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng quan chi tiết về ngành công nghiệp gia công kim loại và những thay đổi mà ngành này đã và đang trải qua do sự ra đời của 'Công nghiệp 4.0'. Các công ty lớn trong nước và quốc tế thống trị thị trường này, về sản phẩm, dịch vụ và phát triển sản phẩm liên tục, đã được liệt kê trong báo cáo.

Thị trường gia công kim loại, theo loại thành phần 

 

Phạm vi của Báo cáo:

Phân tích thị trường gia công kim loại ở Vương quốc Anh, theo loại thành phần

 • Trang thiết bị
 • Dịch vụ
 • Tiêu hao
 • Phần mềm
 • Khác

Phân tích thị trường gia công kim loại ở Vương quốc Anh, theo quy trình

 • Gia công
 • Cắt
 • Hình thành
 • Hàn
 • Dập
 • Đột dập
 • Lăn
 • Khác

Thị trường gia công kim loại của Vương quốc Anh, theo phương thức triển khai

 • Tù nhân
 • Thuê ngoài

Thị trường gia công kim loại Vương quốc Anh, theo ngành

 • Năng lượng điện
 • Khai thác mỏ
 • Hàng không vũ trụ và quốc phòng
 • Ô tô
 • Đóng tàu tư nhân
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Địa ốc
 • Điện tử tiêu dùng
 • Dụng cụ gia đình
 • Sản phẩm kim loại
 • Khác

Những người chơi chính của Công ty (Danh sách không đầy đủ)

 • Yêu
 • Atlas Copco
 • BTD Sản xuất
 • Colfax
 • DMG Mori
 • Máy công cụ Hindustan
 • Kapco
 • Komaspect
 • Matcor Matsu Group, Inc.
 • Robert Bosch GmbH
 • Sandvik
 • Công trình sắt và dây tiêu chuẩn
 • con át chủ bài
 • Khác

Các sản phẩm chính của nghiên cứu

 • Tổng quan về thị trường: Phân tích thị trường và xác định các động lực chính, hạn chế và cơ hội.
 • Các xu hướng chính và triển vọng kinh tế.
 • Phân tích chuỗi cung ứng.
 • Phân tích năm lực lượng của Porter.
 • Bản tóm tắt toàn diện về các ngành và khu vực sẵn sàng tăng trưởng nhanh nhất.
 • Triển vọng thị trường.
 • Phần bối cảnh cạnh tranh được nghiên cứu sâu rộng, với hồ sơ của các công ty lớn, cùng với thị phần ước tính của họ.

1. Introduction and Executive Summary

                1.1 Market Definition - Metal Working Market

                1.2 Global Economic Activity and Metal Working

                1.3 Historical Review and 2016 Market Scenario

                1.4 Forecast Commentary for the 2017-2022 Period

2. United Kingdom Metal Working Industry Overview, Concentration and Structure

                2.1 Porters 5 Force Analysis

                2.2 Industry Concentration Analysis

                2.3 Industry Predictability and Industry Malleability Analysis

3. Deep Dive Feature

                3.1 Industry Value Chain and Cost Structure Analysis

                3.2 Energy Consumption Trends

                3.3 Raw Material Trends

                3.4 Employment Trends

                3.5 Big Data, IoT and other Technological Innovation/IP Trends

                3.6 Statistics on Stakeholders across the Value Chain

                3.7 Contribution Share: Private Expenditure Vs. Public Expenditure on Metal Working

                3.8 EHS (Environmental, Health and Safety) Related Spend

                3.9 Hubs and Clusters

                3.10 Total Regulatory Outlook

                3.11 Industry Assocations and Events Data

4. United Kingdom Metal Working Market Analysis, by Component Type

                4.1 Equipment

                                4.1.1 Simple Machine Tools

                                4.1.2 Complex Machine Tools

                                4.1.3 Console/Assembly  Line Installations

                4.2 Services

                                4.2.1 Metal Working Process as a Service

                                                4.2.1.1 Organized Players

                                                4.2.1.2 Unorganized Players

                                4.2.2 (Turnkey Consulting + EPC)/On Site Services

                4.3 Consumables

                4.4 Software

                4.5 Others

5. United Kingdom Metal Working Market Analysis, By Process Type

                5.1 Machining

                5.2 Cutting

                5.3 Forming

                5.4 Welding

                5.5 Stamping

                5.6 Punching

                5.7 Rolling

                5.8 Others

6. United Kingdom Metal Working Market, by Deployment Mode

                6.1 Captive

                6.2 Outsourced

7. United Kingdom Metal Working Market, by Sector

                7.1 Non-Energy and Power Infrastructure

                7.2 Energy and Power Infrastructure

                7.3 Mining

                7.4 Aviation

                7.5 Defense

                7.6 Aerospace

                7.7 Automobile

                7.8 Private Shipbuilding

                7.9 Healthcare

                7.10 Real Estate

                                7.10.1 Residential

                                7.10.2 Commercial

                7.11 Consumer Electronics

                7.12 Home Appliances

                7.13 Metal Products

                                7.13.1 Household

                                7.13.2 Others (Non-Manufacturing)

                7.14 Others

8. Competitive Landscape

                8.1 Key Players across the Metal Working Industry Landcape*

                                8.1.1 Equipment Manufacturers

                                8.1.2 Service Providers

                                8.1.3 Other Ancilliaries

                                8.1.4 Industry-Wide Company Profiling, Financial Performance Evaluation and Benchmarking

                                8.1.5 Collaborations, Business Combinations and Investment Activity in the Industry

9. Key Company Profiles

10. Conclusion

                10.1 Market Dynamics - DROC (Drivers, Restraints, Opportunties and Challenges) Analysis

                10.2 Growth Forecasts

                10.3 Analyst Reccomendation

11. Appendix

                11.1 Disclaimer

                11.2 Contact Us

Looking to buy the report?

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Looking to customize report?

Email

Message

By submitting, you confirm that you agree to our privacy policy