Thumbnail

Thị trường thiết bị phân phối thuốc của UAE - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2021-2026)

Looking to buy the report?

Thị trường thiết bị phân phối thuốc của UAE hiện được ước tính trị giá 1,339 tỷ USD cho năm 2014 và dự kiến ​​đạt 3,690 tỷ USD vào cuối năm 2020. CAGR trong giai đoạn này của dự báo là 22,48%.

Hiện tại, Bắc Mỹ thống trị thị trường toàn cầu nhờ nhận thức rõ ràng hơn và thu nhập bình quân đầu người tăng lên. Khu vực Trung Đông và Châu Phi được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tốt trong tương lai, chủ yếu do nhận thức của người dân được nâng cao và số lượng bệnh nhân lớn mắc các bệnh mãn tính.

Sự leo thang này đang phát triển nhu cầu phân tích, xem xét và dự báo sự tăng trưởng của thị trường thiết bị phân phối thuốc. Do sự phát triển nhanh chóng của thị trường trong việc sử dụng công nghệ phân phối thuốc qua đường tiêm, các công ty thiết bị y tế có khả năng tung ra thiết bị cải tiến mới sẽ được thưởng với những lợi ích to lớn.

Động lực Thị trường-Thị trường Thiết bị Phân phối Thuốc của UAE

Báo cáo nêu chi tiết một số yếu tố thúc đẩy và kìm hãm thị trường. Một số trong số này được liệt kê dưới đây.

Trình điều khiển

Một số yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường là:

 • Tăng tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính
 • Tiến bộ công nghệ
 • Tăng liệu pháp cá nhân
 • Tăng cường hiểu biết về chuyển hóa thuốc trong cộng đồng
 • Yêu cầu phát hành thuốc được kiểm soát

Những hạn chế

Thương tích và nhiễm trùng sợ hãi trong khi sử dụng, chi phí phát triển cao và khuôn khổ pháp lý nghiêm ngặt là những thách thức lớn mà thị trường phân phối thuốc phải đối mặt.

Báo cáo nghiên cứu chi tiết các thị trường cho các thiết bị phân phối thuốc khác nhau, bao gồm các thiết bị phân phối thuốc dạng tiêm, qua da, mắt, cấy, uống, mũi, chủ đề và thuốc qua phổi. Hệ thống phân phối thuốc tiêm hiện đang chiếm lĩnh thị trường toàn cầu.

Báo cáo cung cấp những gì

 • Phân tích thị trường cho thị trường thiết bị phân phối thuốc của UAE, với các đánh giá theo khu vực cụ thể và phân tích cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu và khu vực.
 • Định nghĩa thị trường cùng với việc xác định các động lực và hạn chế chính.
 • Xác định các yếu tố công cụ trong việc thay đổi kịch bản thị trường, tăng cơ hội tiềm năng và xác định các công ty chủ chốt có thể ảnh hưởng đến thị trường này trên phạm vi toàn cầu và khu vực.
 • Phần bối cảnh cạnh tranh được nghiên cứu sâu rộng với hồ sơ của các công ty lớn cùng với thị phần của họ trong năm năm tới.
 • Xác định và phân tích các yếu tố vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến thị trường trên phạm vi toàn cầu và khu vực.
 • Danh sách toàn diện các công ty chủ chốt trên thị trường cùng với phân tích các lợi ích chiến lược hiện tại và thông tin tài chính quan trọng của họ.
 • Kiến thức và hiểu biết sâu rộng về các công ty lớn trong ngành này và các chiến lược chính mà họ đã áp dụng để duy trì và phát triển trong thị trường đã nghiên cứu.
 • Thông tin chi tiết về các quốc gia / khu vực chính nơi ngành này đang nở rộ và cũng để xác định các khu vực vẫn chưa được khai thác.
 • Các ứng dụng khác nhau của các thiết bị phân phối thuốc đã được thảo luận chi tiết, bên cạnh một cái nhìn tổng thể toàn diện về thị trường. 

1. Introduction

            1.1 Report Description

            1.2 Markets Covered

            1.3 Research Methodology

2. Executive Summary     

3. Market Overview

            3.1 Market Definition

            3.2 Market Drivers

            3.3 Market Restraints

            3.4 Market Opportunities

            3.5 Market Threats

4. Porter’s Five Force Analysis

            4.1 Bargaining Power of Suppliers

            4.2 Bargaining Power of Buyers

            4.3 Degree of Competition

            4.4 Threat of Substitution

            4.5 Threat of New Entrants

5. Market Segmentation

6. Medical Devices Market - By Type

            6.1 Drug Delivery Devices

                        6.1.1 By Mode of Delivery

                                    6.1.1.1 Nasal

                                                6.1.1.1.1 Nasal Drops

                                                6.1.1.1.2 Nasal Sprays

                                                6.1.1.1.3 Nasal Inhalers

                                                6.1.1.1.4 Others

                                    6.1.1.2 Oral

                                                6.1.1.2.1 By Mode of Action

                                                            --> Dissolution Controlled Systems

                                                            --> Diffusion Controlled Systems

                                                            --> Osmotic Pressure Controlled Systems

                                                            --> Ph - Independent Formulations

                                                            --> Ion - Exchange Resin Drug Complexes

                                                            --> Slow Dissolving Salts & Complexes

                                                            --> Hydrodynamic Pressure Controlled System

                                    6.1.1.3 Occular

                                                6.1.1.3.1 Eye Drops

                                                6.1.1.3.2 Ointments & Gels

                                                6.1.1.3.3 Others

                                    6.1.1.4 Implantable

                                                6.1.1.4.1 Drug Eluting Stents

                                                6.1.1.4.2 Contraceptives

                                                6.1.1.4.3 Brachytherapy Seeds

                                                6.1.1.4.4 Intravitreal Implants

                                    6.1.1.5 Injectable

                                                6.1.1.5.1 Conventional Drug Delivery

                                                6.1.1.5.2 Self-Injected Drug Delivery

                                                            --> Prefilled Syringes

                                                            --> Injectable Pen

                                                            --> Autoinjectors

                                                            --> Needle Free Injectors

                                                            --> Self Flsuhing Infusion Bag

                                    6.1.1.6 Transdermal

                                                6.1.1.6.1 By Mode of Administration

                                                            --> Iontophoresis

                                                            --> Electroporation

                                                            --> Ultrasound

                                                            --> Microscopic Injections

                                                6.1.1.6.2 By Type of Patches

                                                            --> Single Layer Drug In Adhesive

                                                            --> Multilayer Drug In Adhesive

                                                            --> Reservoir

                                                            --> Matrix

                                                            --> Vapour Patch

                                                6.1.1.6.3 Transdermal Gels

                                    6.1.1.7 Topical

                                                6.1.1.7.1 Solid Formulations

                                                6.1.1.7.2 Liquid Fomrulations

                                                6.1.1.7.3 Semi - Solid Formulations

                                    6.1.1.8 Pulmonary

                                                6.1.1.8.1 By Mode of Administration

                                                            --> Metered Dose Inhalers

                                                            --> Dry Powder Inhalers

                                                            --> Nebulizer

                                    6.1.1.9 Rectal

                        6.1.2 By Geography

                                    6.1.2.1 UAE

7. Competitive Landscape

            7.1 Mergers & Acquisitions

            7.2 Agreements, Collaborations & Partnerships

            7.3 New Product Launches

            7.4 Recommendations to New Market Players

8. Company Profiles

LIST OF TABLES

1: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue (USD million) (2014-2020)

2: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery (USD million) (2014-2020)

3: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Nasal (USD million) (2014-2020)

4: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Nasal - Nasal Drops (USD million) (2014-2020)

5: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Nasal - Nasal Sprays (USD million) (2014-2020)

6: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Nasal - Nasal Inhalers (USD million) (2014-2020)

7: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Oral (USD million) (2014-2020)

8: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Oral - Dissolution controlled systems (USD million) (2014-2020)

9: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Oral - Diffusion controlled systems (USD million) (2014-2020)

10: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Oral - Osmotic pressure controlled systems (USD million) (2014-2020)

11: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Oral - pH - independent formulations (USD million) (2014-2020)

12: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Oral - Ion - exchange resin drug complexes (USD million) (2014-2020)

13: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Oral - Slow dissolving salts & complexes (USD million) (2014-2020)

14: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Oral - Hydrodynamic pressure controlled system (USD million) (2014-2020)

15: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Ocular (USD million) (2014-2020)

16: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Ocular - Eye Drops (USD million) (2014-2020)

17: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Ocular - Ointments & Gels (USD million) (2014-2020)

18: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Implantables (USD million) (2014-2020)

19: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Implantables - Drug Eluting Stents (USD million) (2014-2020)

20: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Implantables - Contraceptives (USD million) (2014-2020)

21: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Implantables - Brachytherapy Seeds (USD million) (2014-2020)

22: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Implantables - Intravitreal Implants (USD million) (2014-2020)

23: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Injectables (USD million) (2014-2020)

24: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Injectables - Conventional Drug Delivery (USD million) (2014-2020)

25: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Injectables - Self-Injected Delivery (USD million) (2014-2020)

26: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Injectables - Self-Injected Delivery - Prefilled Syringes (USD million) (2014-2020)

27: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Injectables - Self-Injected Delivery - Injectable Pen (USD million) (2014-2020)

28: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Injectables - Self-Injected Delivery - Injectable Pen (USD million) (2014-2020)

29: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Injectables - Self-Injected Delivery - Autoinjectors (USD million) (2014-2020)

30: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Injectables - Self-Injected Delivery - Needle Free Injections (USD million) (2014-2020)

31: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Injectables - Self-Injected Delivery - Self Flushing Infusion Bags (USD million) (2014-2020)

32: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Transdermal (USD million) (2014-2020)

33: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Transdermal - by Mode of administration (USD million) (2014-2020)

34: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Transdermal - by Mode of administration - Iontophoresis (USD million) (2014-2020)

35: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Transdermal - by Mode of administration - Electroporation (USD million) (2014-2020)

36: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Transdermal - by Mode of administration - Ultrasound (USD million) (2014-2020)

37: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Transdermal - by Mode of administration - Microscopic Injections (USD million) (2014-2020)

38: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Transdermal - by type of patches (USD million) (2014-2020)

39: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Transdermal - by type of patches -Single layer drug in adhesive  (USD million) (2014-2020)

40: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Transdermal - by type of patches - Multilayer drug in adhesive (USD million) (2014-2020)

41: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Transdermal - by type of patches - Reservoir (USD million) (2014-2020)

42: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Transdermal - by type of patches - Matrix (USD million) (2014-2020)

43: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Transdermal - by type of patches - Vapour patch (USD million) (2014-2020)

44: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Transdermal - Transdermal Gels(USD million) (2014-2020)

45: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Topical (USD million) (2014-2020)

46: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Topical - Solid Formulations(USD million) (2014-2020)

47: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Topical- Liquid Formulations(USD million) (2014-2020)

48: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Topical - Semi-Solid Formulations (USD million) (2014-2020)

49: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Pulmonary (USD million) (2014-2020)

50: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Metered Dose Inhalers (USD million) (2014-2020)

51: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Pulmonary - Dry Powder Inhalers (USD million) (2014-2020)

52: UAE Drug Delivery Devices Market Revenue - by Mode of Delivery - Pulmonary - Nebulizer (USD million) (2014-2020)

Looking to buy the report?

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Looking to customize report?

Email

Message

By submitting, you confirm that you agree to our privacy policy