Thumbnail

Gia nhập thị trường - Thị trường thiết bị chăm sóc sức khỏe tiểu đường tại nhà ở Thái Lan: Phân tích sự tăng trưởng, xu hướng và tiến độ (2020-2025)

Looking to buy the report?

Ngày nay, mỗi quốc gia đều mong đợi và khao khát một nền kinh tế năng động và thịnh vượng hơn. Và muốn trở thành một quốc gia chủ nợ hơn là một quốc gia mắc nợ. Nhưng điều đó không dễ đạt được. Nó phụ thuộc vào chính sách công của chính phủ tương ứng, quyền lực chính trị và chủ quyền và luật pháp tổng thể của quốc gia. Sự thịnh vượng lâu dài là kết quả của cam kết bền bỉ về thuế suất thấp, đồng tiền ổn định, chính phủ hạn chế, quyền sở hữu tư nhân mạnh mẽ, cởi mở với thương mại toàn cầu và các dòng tài chính, cũng như các quy định hợp lý.

Với dân số 67,01 triệu người, Thái Lan đã có tốc độ phát triển nhanh chóng trong vài năm qua, chiếm 387,3 tỷ USD GDP vào năm 2013. Một số thành phố lớn nhất ở Thái Lan là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ và Đà Nẵng. Thị trường thiết bị chăm sóc sức khỏe bệnh tiểu đường tại nhà của Thái Lan dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là XX.XX%, đạt XX.XX tỷ USD vào năm 2020.

Dân số già gia tăng, sự tiện lợi và chi phí bệnh viện ngày càng tăng đã dẫn đến việc chuyển dịch điều trị từ bệnh viện về nhà, điều này đã thúc đẩy thị trường thiết bị chăm sóc sức khỏe bệnh tiểu đường tại nhà ở Thái Lan. Ngày nay, phần lớn sự phát triển của thị trường thiết bị chăm sóc sức khỏe bệnh tiểu đường tại nhà chủ yếu góp phần làm tăng tỷ lệ chẩn đoán bệnh tiểu đường trong khu vực tăng đột biến. Sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ cùng với các sáng kiến ​​khác nhau của chính phủ và các công ty nhằm truyền bá nhận thức và sự gia tăng nhanh chóng của dân số béo phì đã dẫn đến sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường thiết bị chăm sóc sức khỏe bệnh tiểu đường tại nhà ở Thái Lan.

Mordor Intelligence có nghiên cứu toàn diện nhất thế giới về thị trường thiết bị chăm sóc sức khỏe bệnh tiểu đường tại nhà. Chúng tôi theo dõi và phân tích các xu hướng của ngành trên toàn thế giới, bao gồm phân tích chuyên sâu về gia nhập thị trường, thị phần và quy mô thị trường - từ phân tích định tính đến định lượng với dữ liệu thị trường. Dữ liệu Mordor Intelligence và phân tích thị trường hỗ trợ tổ chức của bạn nhận thức về thị trường thiết bị chăm sóc sức khỏe bệnh tiểu đường tại nhà và bầu không khí cạnh tranh lớn hơn, đảm bảo các chiến lược chính xác và tập trung cho doanh nghiệp của bạn.

Báo cáo về thị trường thiết bị chăm sóc sức khỏe bệnh tiểu đường tại nhà giúp các tổ chức hướng tới mục tiêu thâm nhập thị trường. Nó cũng giúp các tổ chức và thực thể hiện tại và hỗ trợ trong việc hình thành chiến lược để phát triển doanh nghiệp của bạn. 

Một nguồn lực cho toàn bộ tổ chức của bạn, nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence hỗ trợ mọi cấp độ kinh doanh, hỗ trợ phát triển chiến lược, tiếp thị, mua bán và sáp nhập cũng như quản lý thương hiệu.

Những gì báo cáo cung cấp

Nghiên cứu xác định tình hình của Thái Lan và dự đoán sự phát triển của ngành thiết bị chăm sóc sức khỏe bệnh tiểu đường tại nhà. Báo cáo nói về tăng trưởng, xu hướng thị trường, tiến độ, thách thức, cơ hội, quy định của chính phủ, dự báo tăng trưởng, các công ty lớn, các công ty và dự án sắp tới, v.v. trong thị trường thiết bị chăm sóc sức khỏe tiểu đường tại nhà của Thái Lan. Ngoài ra, báo cáo cũng nói về các điều kiện kinh tế và dự báo trong tương lai về kịch bản kinh tế hiện tại và ảnh hưởng của những thay đổi chính sách hiện tại đối với nền kinh tế, lý do và tác động đến tăng trưởng của lĩnh vực này. Cuối cùng, báo cáo được phân khúc theo các loại thiết bị chăm sóc sức khỏe bệnh tiểu đường tại nhà khác nhau có sẵn trong nước.    

1. Introduction

                1.1 Scope of the Report

                1.2 Regional Analysis

                                1.2.1 PESTLE Analysis

                                1.2.2 Analysis of Ease of Doing Business

2. Market Dynamics

                2.1 Drivers

                2.2 Restraints

                2.3 Opportunities

3. Market Demand Analysis

                3.1 Socio-Economic Segmentation

                3.2 Demographic Strengths & Weaknesses

                3.3 Spending Patterns

                3.4 Target Market Identification

4. Market Size of Home Health Diabetes Care Devices (USD millions)

                4.1 By Diabetes Care Devices

                4.2 By Therapy Type

5. Market Entry

                5.1 Market Entry: The Strategy

                                5.1.1 Types of Entry Modes, by Market Entry Objectives

                                5.1.2 Competition Analysis

                                                5.1.2.1 Market Share

                                                5.1.2.2 Strategies Adopted, Recent Events 

                                5.1.3 Pricing Strategy

                                5.1.4 Supply Chain Analysis

                                                5.1.4.1 Trade (Import-Export Analysis)

                                                5.1.4.2 Distribution Network & Retail Analysis

                5.2 Market Entry: The Administration

                                5.2.1 How to Register a Company (Flowchart)

                                5.2.2 Registration Processes 

                                                5.2.2.1 Ministries Involved

                                                5.2.2.2 Criteria and Conditions

                                5.2.3 List of Forms & Documents

                                5.2.4 Product Control Guidelines specified by the Government

6. Sources

7. Disclaimer

 

Looking to buy the report?

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Looking to customize report?

Email

Message

By submitting, you confirm that you agree to our privacy policy