Thumbnail

Gia nhập thị trường - Thị trường thực phẩm biến đổi gen ở UAE: Phân tích tăng trưởng, xu hướng và tiến độ (2020-2025)

Looking to buy the report?

Thực phẩm biến đổi gen (GMF) là thực phẩm được sản xuất bởi các sinh vật được biến đổi gen bằng kỹ thuật di truyền. Mục đích chính của GMF là cung cấp cho các loài ban đầu những đặc điểm tốt và mong muốn như kháng bệnh, chống hạn (hạt và cây), chậm chín và kháng sâu bệnh. Nhiều nước đang phát triển và các nước kém phát triển đang quảng cáo thực phẩm biến đổi gen nhằm tăng cường hàm lượng khoáng chất và vitamin để có thể giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng. Các quốc gia có dân số lớn đang mở rộng sản xuất GMF để nâng cao năng suất nông nghiệp và ngăn chặn sự biến động trong sản lượng nông nghiệp do các yếu tố khác nhau như dịch bệnh lây lan, dịch hại tấn công và hạn hán ... Sản xuất và tiêu thụ GMF trên toàn cầu đã tăng đáng kể trong vài năm qua.

Mỗi quốc gia đều hình dung và khao khát một nền kinh tế năng động và thịnh vượng hơn và muốn trở thành một quốc gia chủ nợ hơn là một quốc gia mắc nợ. Nhưng điều đó không dễ đạt được. Nó phụ thuộc vào chính sách công của chính phủ tương ứng, quyền lực chính trị và chủ quyền và luật pháp tổng thể của quốc gia.

Sự thịnh vượng lâu dài là kết quả của cam kết bền bỉ về thuế suất thấp, đồng tiền ổn định, chính phủ hạn chế, quyền sở hữu tư nhân mạnh mẽ, cởi mở với thương mại toàn cầu và các dòng tài chính, cũng như các quy định hợp lý.

Mordor Intelligence có nghiên cứu toàn diện nhất thế giới về thị trường Thực phẩm biến đổi gen. Chúng tôi theo dõi và phân tích các xu hướng của ngành trên toàn thế giới, bao gồm phân tích chuyên sâu về gia nhập thị trường, thị phần và quy mô thị trường - từ phân tích định tính đến định tính với dữ liệu thị trường. Dữ liệu Mordor Intelligence và phân tích thị trường hỗ trợ tổ chức của bạn nhận thức về thị trường Thực phẩm biến đổi gen và bầu không khí cạnh tranh lớn hơn, đảm bảo các chiến lược chính xác và tập trung cho doanh nghiệp của bạn.

Báo cáo về thị trường thực phẩm biến đổi gen giúp các tổ chức hướng tới việc thâm nhập thị trường. Nó cũng giúp các tổ chức và thực thể hiện tại và hỗ trợ trong việc hình thành chiến lược để phát triển doanh nghiệp của bạn.

Một nguồn lực cho toàn bộ tổ chức của bạn, nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence hỗ trợ mọi cấp độ kinh doanh, hỗ trợ phát triển chiến lược, tiếp thị, mua bán và sáp nhập cũng như quản lý thương hiệu.

Những gì báo cáo cung cấp

Nghiên cứu xác định tình hình của UAE và dự đoán sự phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm biến đổi gen của nước này. Báo cáo nói về tăng trưởng, xu hướng thị trường, tiến độ, thách thức, cơ hội, quy định của chính phủ, dự báo tăng trưởng, các công ty lớn, các công ty và dự án sắp tới, v.v. trong thị trường Thực phẩm biến đổi gen của UAE. Ngoài ra, báo cáo cũng nói về các điều kiện kinh tế và dự báo trong tương lai về kịch bản kinh tế hiện tại và ảnh hưởng của những thay đổi chính sách hiện tại đối với nền kinh tế, lý do và tác động đến tăng trưởng của lĩnh vực này. Cuối cùng, báo cáo được phân khúc theo nhiều loại Thực phẩm biến đổi gen khác nhau có sẵn trong nước.

1. Introduction

                1.1 Scope of the Report

                1.2 Regional Analysis

                                1.2.1 PESTLE Analysis

                                1.2.2 Analysis of Ease of Doing Business

2. Market Dynamics

                2.1 Drivers

                2.2 Restraints

                2.3 Opportunities

3. Market Demand Analysis

                3.1 Socio-Economic Segmentation

                3.2 Demographic Strengths & Weaknesses

                3.3 Spending Patterns

                3.4 Target Market Identification

4. Market Size of Genetically Modified Food Market by Type (USD millions)

                4.1 Crops

                4.2 Fruits & Vegetables

                4.3 Animal prdoucts

5. Market Entry

                5.1 Market Entry: The Strategy

                                5.1.1 Types of Entry Modes, by Market Entry Objectives

                                5.1.2 Competition Analysis

                                                5.1.2.1 Market Share

                                                5.1.2.2 Strategies Adopted, Recent Events 

                                5.1.3 Pricing Strategy

                                5.1.4 Supply Chain Analysis

                                                5.1.4.1 Trade (Import-Export Analysis)

                                                5.1.4.2 Distribution Network & Retail Analysis

                5.2 Market Entry: The Administration

                                5.2.1 How to Register a Company (Flowchart)

                                5.2.2 Registration Processes 

                                                5.2.2.1 Ministries Involved

                                                5.2.2.2 Criteria and Conditions

                                5.2.3 List of Forms & Documents

                                5.2.4 Product Control Guidelines specified by the Government

6. Sources

7. Disclaimer

Looking to buy the report?

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Looking to customize report?

Email

Message

By submitting, you confirm that you agree to our privacy policy