Thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tại Cộng hòa Séc - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Loại hình bảo hiểm (Bảo hiểm nhân thọ và Phi nhân thọ) và Kênh phân phối (Trực tiếp, Đại lý, Ngân hàng và các Kênh phân phối khác)

Ảnh chụp thị trường

Study Period: 2016 - 2026
CAGR: < 5 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

 • Thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tại Cộng hòa Séc được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR khoảng 5% trong giai đoạn dự báo.
 • Châu Âu giữ vị trí thứ hai trong thị trường bảo hiểm toàn cầu năm 2018, sau Châu Á - Thái Bình Dương, trong khi trước Bắc Mỹ. Doanh thu phí bảo hiểm của Cộng hòa Séc là 5,7 tỷ EUR vào năm 2018. Ngành bảo hiểm đạt tổng cộng khoảng 41,8 tỷ K (1,6 tỷ EUR) vào cuối tháng 3 năm 2019, trong khi ngành bảo hiểm đạt tổng cộng khoảng 124,45 tỷ K (4,82 tỷ EUR) vào cuối tháng 9. Năm 2019, tăng 5,86% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng GWP tăng 6,2% từ năm 2015 đến năm 2018 với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 2,0%; thị trường vẫn còn tương đối hạn chế nhưng quy mô và phạm vi thị trường đang tăng lên.
 • Cả hai phân ngành chính của ngành đều tăng sản lượng kinh doanh so với cùng kỳ năm 2017. Năm 2018, tổng phí bảo hiểm viết tắt của phân khúc nhân thọ (GWP) giảm 3,0%, trong khi phân khúc phi nhân thọ tăng 5,2%. Tốc độ tăng trưởng phi nhân thọ chủ yếu nhờ các sản phẩm bảo hiểm xe máy, mặc dù phí bảo hiểm đã giảm so với các năm trước. Lợi nhuận của ngành tăng nhẹ trong bốn năm qua.
 • Năm 2018, GWP của phân khúc nhân thọ và phi nhân thọ lần lượt chiếm 36,3% và 63,7% tổng GWP toàn thị trường. Tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm đã giảm đều kể từ năm 2015, chủ yếu do phân khúc bảo hiểm nhân thọ suy giảm. Năm 2018, tổng mức thâm nhập là 2,9%, giảm 0,2% so với năm 2017, mức này tương đối mạnh trong khu vực CEE, nhưng vẫn còn cơ hội để mở rộng trong ngành. Vào năm 2018, GWP bình quân đầu người là 556 EUR, tăng 2,2% điểm so với năm 2017, cao hơn mức trung bình CEE là 38 EUR. Số tiền yêu cầu trả cho mỗi GWP là 59,5% vào năm 2018, giảm 7% so với năm 2017.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo này nhằm cung cấp một phân tích chi tiết về thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tại Cộng hòa Séc. Nó tập trung vào sự năng động của thị trường, các xu hướng mới nổi trong các phân khúc và thị trường khu vực cũng như hiểu biết sâu sắc về các loại sản phẩm và ứng dụng khác nhau. Ngoài ra, nó còn phân tích những người chơi chính và bối cảnh cạnh tranh trong thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ ở Cộng hòa Séc.

By Insurance Type
Life Insurance
Individual
Group
Non-Life Insurance
Home
Motor
Insurance
By Channel of distribution
Direct
Agency
Banks
Others

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Một số công ty chiếm được thị phần lớn trong ngành bảo hiểm Cộng hòa Séc:

Thị trường bảo hiểm nhân thọ có tính tập trung cao. Dựa trên tổng phí bảo hiểm bằng văn bản, năm công ty hàng đầu kiểm soát 64,9% thị trường. Phần còn lại của thị trường do 18 công ty bảo hiểm khác kiểm soát. Dựa trên tổng phí bảo hiểm ghi trong năm 2018, phân khúc phi nhân thọ lớn gần gấp đôi so với phân khúc nhân thọ. Thị trường phi nhân thọ cũng tập trung cao độ, với năm công ty lớn nhất chiếm 73,5% tổng phí bảo hiểm bằng văn bản. Mức độ thâm nhập của bảo hiểm đang giảm dần và đây lại là cơ hội cho các công ty mở rộng hoạt động kinh doanh. Có rất nhiều công ty bảo hiểm tương đối nhỏ trong cả hai phân khúc, có nghĩa là vẫn còn nhiều khả năng để hợp nhất.

t1

Thị trường bảo hiểm của Cộng hòa Séc là một thị trường mới nổi:

Ngành bảo hiểm có thể đóng góp tài chính đáng kể cho nền kinh tế quốc dân. Nó góp phần hình thành thu nhập quốc dân bằng cách tạo ra giá trị thông qua việc cung cấp các khoản bồi thường và với vai trò là một nhà đầu tư tổ chức. Khi một quốc gia phát triển và tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia đó tăng lên, nhu cầu về bảo hiểm sẽ tăng lên đáng kể khi trọng tâm kinh tế vĩ mô bắt đầu thay đổi hoặc đi chệch hướng so với thời kỳ trước đó. Kết quả của sự thay đổi này, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, mức thu nhập khả dụng sẽ tăng lên. Khi thu nhập tăng lên, tỷ lệ tiêu dùng và mức độ giàu có cũng tăng theo. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển, mật độ dân số và quá trình đô thị hóa; đến lượt nó, điều này có những ảnh hưởng văn hóa xã hội không thể tránh khỏi và tăng cảm giác sợ rủi ro.

t2

Bối cảnh cạnh tranh

Báo cáo bao gồm các công ty lớn hoạt động trong thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ ở Cộng hòa Séc. Thị trường được củng cố, với thị phần chính do ít công ty chiếm được và tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm thấp. Có cơ hội cho các công ty khác giành thị phần.

Những người chơi chính

 1. ČESKÁ pojišťovna

 2. KOOPERATIVA, pojišťovna

 3. NN Životní pojišťovna N.V.

 4. ČSOB Pojišťovna

 5. ALLIANZ pojišťovna

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Picture14

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porters 5 Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Insurance Type

   1. 5.1.1 Life Insurance

    1. 5.1.1.1 Individual

    2. 5.1.1.2 Group

   2. 5.1.2 Non-Life Insurance

    1. 5.1.2.1 Home

    2. 5.1.2.2 Motor

    3. 5.1.2.3 Insurance

  2. 5.2 By Channel of distribution

   1. 5.2.1 Direct

   2. 5.2.2 Agency

   3. 5.2.3 Banks

   4. 5.2.4 Others

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Vendor Market Share

  2. 6.2 Mergers & Acquisitions

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 ČESKÁ pojišťovna

   2. 6.3.2 KOOPERATIVA, pojišťovna

   3. 6.3.3 NN Životní pojišťovna N.V.

   4. 6.3.4 ČSOB Pojišťovna

   5. 6.3.5 ALLIANZ pojišťovna

   6. 6.3.6 SLAVIA pojišťovna

   7. 6.3.7 UNIQA pojišťovna

   8. 6.3.8 BNP Paribas Cardif Pojišťovna

   9. 6.3.9 MetLife Europe

   10. 6.3.10 AXA pojišťovna

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Nghiên cứu thị trường bảo hiểm nhân thọ & phi nhân thọ từ 2019 - 2028.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR <5% trong 5 năm tới.

ČESKÁ pojišťovna, KOOPERATIVA, pojišťovna, NN Životní pojišťovna N.V., ČSOB Pojišťovna, ALLIANZ pojišťovna là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ & Phi nhân thọ.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!