Thị trường Thành phần Protein đậu nành Châu Á - Thái Bình Dương - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường thành phần protein đậu nành ở Châu Á - Thái Bình Dương được phân khúc theo Loại (Phân lập đậu nành, Tinh chất đậu nành và Protein đậu nành có kết cấu), Ứng dụng (Bánh và kẹo, Chất bổ sung và thay thế thịt, Chất bổ sung dinh dưỡng, Đồ uống và các loại khác) và Địa lý

Ảnh chụp thị trường

Asia-Pacific Soy Protein Ingredients Market Report
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Largest Market: China
CAGR (2019-2024): 8.23%

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường nguyên liệu đạm đậu nành Châu Á - Thái Bình Dương được dự đoán sẽ đạt tốc độ CAGR là 8,23%, trong giai đoạn dự báo (2019 - 2024).

 • Tăng trưởng thị trường cho các thành phần protein đậu nành ở Châu Á-Thái Bình Dương được tạo điều kiện thuận lợi bằng cách tích lũy bằng chứng khoa học về các lợi ích sức khỏe khác nhau của protein đậu nành, so với các loại protein có nguồn gốc động vật.
 • Protein đậu nành cô lập và cô đặc là những dạng protein đậu nành nổi bật nhất và chứa 90% và 70% hàm lượng protein tương ứng . Đặc tính chức năng cao của protein đậu nành và lợi ích sức khỏe tự nhiên của nó đang thúc đẩy tăng trưởng thị trường của nó. Việc sử dụng protein đậu nành ngày càng gia tăng trong một số ngành công nghiệp dành cho người dùng cuối, do tính bền vững cao của nó.

 

Phạm vi của Báo cáo

Thị trường Thành phần Protein đậu nành Châu Á - Thái Bình Dương được phân khúc theo loại như sản phẩm phân lập từ đậu nành, cô đặc đậu nành và protein đậu nành kết cấu. Trên cơ sở ứng dụng, thị trường được phân khúc thành bánh mì và bánh kẹo, chất độn và chất thay thế thịt, chất bổ sung dinh dưỡng, đồ uống và các loại khác. Ngoài ra, nghiên cứu cung cấp phân tích về các thành phần protein đậu nành ở các thị trường mới nổi và lâu đời trong khu vực, bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Úc và phần còn lại của Châu Á - Thái Bình Dương.

By Type
Soy Isolates
Soy Concentrate
Textured Soy Protein
By Application
Bakery and Confectionery
Meat Extenders and Substitutes
Nutritional Supplements
Beverages
Other Applications
Geography
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
Rest of the Asia-Pacific

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm protein từ thực vật

Dân số ngày càng tăng ở Châu Á - Thái Bình Dương mang đến một cơ hội to lớn dưới dạng một lượng lớn người tiêu dùng đang áp dụng một lối sống lành mạnh hơn. Ngày càng có nhiều nguồn thông tin hỗ trợ việc truyền bá nhận thức về lợi ích sức khỏe của đậu nành, dẫn đến việc áp dụng nhanh chóng các thành phần đậu nành trong cuộc sống hàng ngày của họ. Ngoài ra, lĩnh vực thể thao & dinh dưỡng và thực phẩm & đồ uống đang phát triển ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng làm tăng nhu cầu đối với các thành phần protein đậu nành. Một phần lớn dân số ở khu vực này không dung nạp lactose, và các sản phẩm và nguyên liệu không có nguồn gốc từ sữa có tiềm năng rất lớn trong thị trường này. 

Asia-Pacific Soy Protein Ingredients Market Share

Nhật Bản chiếm Thị phần lớn nhất trong Thị trường Thành phần Protein đậu nành Châu Á - Thái Bình Dương

Thị trường nguyên liệu protein đậu nành Châu Á - Thái Bình Dương chứng kiến ​​sự phát triển nhanh chóng ở cả các nước phát triển và đang phát triển, vì nó có tiềm năng rất lớn để tiêu thụ nhiều protein hơn thông qua thực phẩm và đồ uống đóng gói. Mô hình tiêu dùng của toàn bộ khu vực phụ thuộc vào thu nhập và mô hình chi tiêu của người dân. Các quốc gia có thu nhập cao, như Nhật Bản chiếm thị phần lớn trong thị trường nguyên liệu đạm đậu nành vì nó cung cấp giá hấp dẫn, nhưng tăng trưởng chậm. Hơn nữa, các quốc gia đang phát triển, như Ấn Độ, có tiềm năng to lớn đối với thị trường thành phần protein đậu nành, do thu nhập khả dụng ngày càng tăng và nhận thức về sức khỏe ngày càng tăng.

Asia-Pacific Soy Protein Ingredients Market Analysis

Bối cảnh cạnh tranh

Một số công ty lớn trong thị trường thành phần protein đậu nành ở Châu Á - Thái Bình Dương là ADM, Cargill, CHS, Dupont, Linyi Shansong Biological Products Co., Ltd, Kerry Group, Sinoglory Enterprise Group, Sojaprotein Soy Protein Concentrates, Sonic Biochem Extraction Ltd (Protein ), trong số những người khác.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  1. 3.1 Market Overview

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Drivers

  2. 4.2 Market Restraints

  3. 4.3 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.3.1 Threat of New Entrants

   2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Type

   1. 5.1.1 Soy Isolates

   2. 5.1.2 Soy Concentrate

   3. 5.1.3 Textured Soy Protein

  2. 5.2 By Application

   1. 5.2.1 Bakery and Confectionery

   2. 5.2.2 Meat Extenders and Substitutes

   3. 5.2.3 Nutritional Supplements

   4. 5.2.4 Beverages

   5. 5.2.5 Other Applications

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 Asia-Pacific

    1. 5.3.1.1 China

    2. 5.3.1.2 Japan

    3. 5.3.1.3 India

    4. 5.3.1.4 Australia

    5. 5.3.1.5 Rest of the Asia-Pacific

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Active Companies

  2. 6.2 Most Adopted Strategies

  3. 6.3 Market Share Analysis

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 Archer Daniels Midland Company

   2. 6.4.2 Cargill Inc.

   3. 6.4.3 DowDuPont Inc.

   4. 6.4.4 Kerry Group

   5. 6.4.5 Linyi Shansong Biological Products Co., Ltd

   6. 6.4.6 Wilmar International Ltd

   7. 6.4.7 Fuji Oil Asia Pte. Ltd

   8. 6.4.8 Sinoglory Enterprise Group

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Asia-Pacific Soy Protein Ingredients Market market is studied from 2016 - 2026.

The Asia-Pacific Soy Protein Ingredients Market is valued at China in 2016.

The Asia-Pacific Soy Protein Ingredients Market is valued at 8.23% in 2026.

Archer Daniels Midland Company, Cargill Inc., DowDuPont Inc., Kerry Group, Wilmar International Ltd are the major companies operating in Asia-Pacific Soy Protein Ingredients Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!