Thumbnail

Phân tích các lĩnh vực chính của Colombia: Nông nghiệp, Y tế, Xây dựng, Khai thác mỏ, Sản xuất và Thị trường Vận tải (2020 - 2025)

Looking to buy the report?

Colombia là nền kinh tế lớn thứ 4 ở Mỹ Latinh sau Brazil, Mexico và Argentina. Dân số khôn ngoan Colombia lớn thứ 3 ở Mỹ Latinh với 47,66 triệu dân vào năm 2015. Đây là quốc gia duy nhất ở Mỹ Latinh có hai bờ biển (Caribe cũng như Thái Bình Dương), mang lại lợi thế vận chuyển cho đất nước.

Mặc dù Colombia có các chính sách ủng hộ doanh nghiệp, tăng trưởng kinh tế ổn định và môi trường chính trị ổn định, quốc gia này đã chiến đấu trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng thiếu thốn là hạn chế lớn nhất đối với hoạt động kinh doanh ở Quốc gia Mỹ Latinh này.

Sau khi nhậm chức vào năm 2010, Tổng thống Juan Manuel Santos, người tái đắc cử lần thứ hai vào tháng 6 năm 2014, đã có những hành động nhằm cải thiện giao thông và tăng tốc độ đầu tư cơ sở hạ tầng. Vào tháng 11 năm 2011, một kế hoạch tổng thể về cơ sở hạ tầng trị giá 55 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm đã được chính phủ đề xuất. Nó nhằm mục đích cải thiện mạng lưới đường sắt hiện có, xây dựng mạng lưới đường cao tốc thu phí, mở rộng các cảng và cải thiện các sân bay trên khắp đất nước.

Chiến lược trị giá 23,2 tỷ USD theo đuổi để cải tạo 8.000 km đường và xây mới 3.500 km đường 4 làn xe trước cuối năm 2020. Các dự án cảng, đường sắt, đường thủy và năng lượng cũng đang trong giai đoạn lập kế hoạch và phát triển.

Trình điều khiển

Một thị trường rộng lớn được trang bị khung chính sách mạnh mẽ, thị trường tài chính phát triển tốt và sự cởi mở với thị trường thương mại quốc tế, v.v. đã giúp thu hút đầu tư vào Việt Nam. Tỷ lệ nhập học vào giáo dục đại học cao, dân số đông và thị trường nội địa cạnh tranh đã giúp Colombia đa dạng hóa nền kinh tế.

Hạn chế

Tỷ lệ thất nghiệp cao, cơ sở hạ tầng giao thông (đường bộ và đường sắt) không đầy đủ, đầu tư tư nhân mờ nhạt và khu vực ngân hàng cần được củng cố hơn nữa tạo nên những đặc điểm mà Colombia, với tư cách là một nền kinh tế, đang mong muốn. Hơn nữa, đồng tiền yếu phản ánh việc nhập khẩu tốn kém cho đất nước.

Báo cáo này cung cấp những gì

Báo cáo này sẽ bao gồm các yếu tố vi mô và vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường Colombia trên cả quy mô Toàn cầu và Khu vực. Nó sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc liên quan đến các chủ đề cụ thể và các động lực và hạn chế chính đối với thị trường cụ thể đối với từng lĩnh vực và tiểu lĩnh vực được đề cập. Báo cáo sẽ xác định các yếu tố góp phần thay đổi kịch bản thị trường, gia tăng cơ hội tiềm năng và xác định các công ty chủ chốt có thể ảnh hưởng đến thị trường trên phạm vi toàn cầu và khu vực.

Nó cũng bao gồm phân tích cạnh tranh trên quy mô toàn cầu và khu vực, cung cấp các đánh giá cụ thể của khu vực. Bối cảnh cạnh tranh sẽ bao gồm hồ sơ của nhiều công ty cùng với các sáng kiến ​​chiến lược và thị phần của họ. Cuối cùng, nó cung cấp một danh sách toàn diện về những người chơi chính trên thị trường cùng với việc phân tích các lợi ích chiến lược hiện tại và thông tin tài chính quan trọng của họ.

1. Introduction

                1.1 Report Description

                1.2 Research methodology

                1.3 Definition of the Market

                1.4 Areas covered

2. Executive Summary

3. Key Findings of the Study

4. Market Overview

5. Introduction

6. Economic Indicators

                6.1 GDP

                6.2 GDP Growth

                6.3 Inflation rate

                6.4 Interest Rate

                6.5 Jobless Rate

                6.6 Fiscal Deficit

                6.7 Current Account Deficit

7. Market Dynamics

                7.1 Drivers

                7.2 Restraints

                7.3 Opportunities

8. Industry Value Chain Analysis

9. Industry Attractiveness – Porter’s 5 Force Analysis

10. Industry Policies

11. Agriculture Market

                11.1 Summary

                11.2 Key Findings

                11.3 Production

                11.4 Consumption pattern

                11.5 Major Companies

                11.6 Imports

                                11.6.1 Key Findings

                                11.6.2 Major Exporting Countries

                                11.6.3 Prices

                                11.6.4 Major Companies

                11.7 Export

                                11.7.1 Key Findings

                                11.7.2 Major Importing Countries

                                11.7.3 Prices

                                11.7.4 Major Companies

                11.8 Market demand to 2020.

12. Healthcare Market

                12.1 Summary

                12.2 Key Findings

                12.3 Pharmaceutical Market

                                12.3.1 Key Findings

                                12.3.2 Production

                                12.3.3 Sales

                                12.3.4 Consumption pattern

                                12.3.5 Exports

                                12.3.6 Imports

                                12.3.7 Prices

                12.4 Medical Equipments Market

                                12.4.1 Key Findings

                                12.4.2 Production

                                12.4.3 Sales

                                12.4.4 Consumption pattern

                                12.4.5 Exports

                                12.4.6 Imports

                                12.4.7 Prices

                12.5 Healthcare IT Market

                                12.5.1 Key Findings

                                12.5.2 Production

                                12.5.3 Sales

                                12.5.4 Consumption pattern

                                12.5.5 Exports

                                12.5.6 Imports

                                12.5.7 Prices

                12.6 Major Companies

                12.7 Prices

                12.8 Market demand to 2020.

13. Construction Market

                13.1 Summary

                13.2 Key Findings

                13.3 Sales

                13.4 Consumption pattern

                13.5 Exports

                13.6 Imports

                13.7 Prices

                13.8 Major Companies

                13.9 Commercial Construction

                                13.9.1 Statistics

                                13.9.2 Key Findings

                                13.9.3 Major Companies

                                13.9.4 Projects

                                13.9.5 Upcoming Projects

                13.10 Industrial Construction

                                13.10.1 Statistics

                                13.10.2 Key Findings

                                13.10.3 Major Companies

                                13.10.4 Projects

                                13.10.5 Upcoming Projects

                13.11 Infrastructure Construction

                                13.11.1 Statistics

                                13.11.2 Key Findings

                                13.11.3 Major Companies

                                13.11.4 Projects

                                13.11.5 Upcoming Projects

                13.12 Institutional Construction

                                13.12.1 Statistics

                                13.12.2 Key Findings

                                13.12.3 Major Companies

                                13.12.4 Projects

                                13.12.5 Upcoming Projects

                13.13 Residential Construction

                                13.13.1 Statistics

                                13.13.2 Key Findings

                                13.13.3 Major Companies

                                13.13.4 Projects

                                13.13.5 Upcoming Projects

                13.14 Market demand to 2020

14. Mining Market

                14.1 Summary

                14.2 Key Findings

                14.3 Production

                14.4 Consumption

                14.5 Major Companies

                14.6 Minerals

                                14.6.1 Key Findings

                                14.6.2 Major Companies

                                14.6.3 Technologies in Place

                                14.6.4 Trends in Production

                                14.6.5 Government Regulations

                                14.6.6 New Developments

                                14.6.7 Upcoming Companies and projects

                                14.6.8 Imports (countries)

                                14.6.9 Exports (countries)

                                14.6.10 Prices

                14.7 Metals

                                14.7.1 Key Findings

                                14.7.2 Major Companies

                                14.7.3 Technologies in Place

                                14.7.4 Trends in Production

                                14.7.5 Government Regulations

                                14.7.6 New Developments

                                14.7.7 Upcoming Companies and projects

                                14.7.8 Imports (countries)

                                14.7.9 Exports (countries)

                                14.7.10 Prices

                14.8 Gems

                                14.8.1 Key Findings

                                14.8.2 Major Companies

                                14.8.3 Technologies in Place

                                14.8.4 Trends in Production

                                14.8.5 Government Regulations

                                14.8.6 New Developments

                                14.8.7 Upcoming Companies and projects

                                14.8.8 Imports (countries)

                                14.8.9 Exports (countries)

                                14.8.10 Prices

                14.9 Market demand to 2020.

15. Manufacturing Market

                15.1 Summary

                15.2 Key Findings

                15.3 Production

                15.4 Major Companies

                15.5 Automobile Market

                                15.5.1 Key Findings

                                15.5.2 Major Companies

                                15.5.3 Technologies in Place

                                15.5.4 Trends in Production

                                15.5.5 Government Regulations

                                15.5.6 New Developments

                                15.5.7 Upcoming Companies and projects

                                15.5.8 Imports (countries)

                                15.5.9 Exports (countries)

                                15.5.10 Prices

                15.6 Plastic Market

                                15.6.1 Key Findings

                                15.6.2 Major Companies

                                15.6.3 Technologies in Place

                                15.6.4 Trends in Production

                                15.6.5 Government Regulations

                                15.6.6 New Developments

                                15.6.7 Upcoming Companies and projects

                                15.6.8 Imports (countries)

                                15.6.9 Exports (countries)

                                15.6.10 Prices

                15.7 Textile Market

                                15.7.1 Key Findings

                                15.7.2 Major Companies

                                15.7.3 Technologies in Place

                                15.7.4 Trends in Production

                                15.7.5 Government Regulations

                                15.7.6 New Developments

                                15.7.7 Upcoming Companies and projects

                                15.7.8 Imports (countries)

                                15.7.9 Exports (countries)

                                15.7.10 Prices

                15.8 Chemicals Market

                                15.8.1 Key Findings

                                15.8.2 Major Companies

                                15.8.3 Technologies in Place

                                15.8.4 Trends in Production

                                15.8.5 Government Regulations

                                15.8.6 New Developments

                                15.8.7 Upcoming Companies and projects

                                15.8.8 Imports (countries)

                                15.8.9 Exports (countries)

                                15.8.10 Prices

                15.9 Heavy Machinery Market

                                15.9.1 Key Findings

                                15.9.2 Major Companies

                                15.9.3 Technologies in Place

                                15.9.4 Trends in Production

                                15.9.5 Government Regulations

                                15.9.6 New Developments

                                15.9.7 Upcoming Companies and projects

                                15.9.8 Imports (countries)

                                15.9.9 Exports (countries)

                                15.9.10 Prices

                15.10 Pharmaceutical Market

                                15.10.1 Key Findings

                                15.10.2 Major Companies

                                15.10.3 Technologies in Place

                                15.10.4 Trends in Production

                                15.10.5 Government Regulations

                                15.10.6 New Developments

                                15.10.7 Upcoming Companies and projects

                                15.10.8 Imports (countries)

                                15.10.9 Exports (countries)

                                15.10.10 Prices

                15.11 Electronics Market

                                15.11.1 Key Findings

                                15.11.2 Major Companies

                                15.11.3 Technologies in Place

                                15.11.4 Trends in Production

                                15.11.5 Government Regulations

                                15.11.6 New Developments

                                15.11.7 Upcoming Companies and projects

                                15.11.8 Imports (countries)

                                15.11.9 Exports (countries)

                                15.11.10 Prices

                15.12 Market demand to 2020.

16. Transportation Market

                16.1 Summary

                16.2 Key Findings

                16.3 Major Companies

                16.4 Prices

                16.5 Upcoming Companies

                16.6 Market demand to 2020.

17. Competitive Landscape

                17.1 Existing Companies

                17.2 Upcoming Companies and Projects

18. List of Figures

19. List of Tables

20. Abbreviations

21. Works Cited

22. DISCLAIMER

Looking to buy the report?

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Looking to customize report?

Email

Message

By submitting, you confirm that you agree to our privacy policy